Platsen där Barents Center planerats
Debattinlägg

”Haparanda är inget skräckexempel”

Opinion ·

”Välkommen till en nyanserad diskussion om livet på landsorten ”, skriver Peter Waara (S).

Om debattören

Peter Waara
Kommunalråd (S) Haparanda kommun

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

I en text på SVT Opinion beskriver debattören och författaren Fredrik Segerfeldt Haparanda som ett skräckexempel.

I svepande ordalag och generaliseringar lyfter han fram sin tes. Haparanda är minsann ett skolexempel på hur det inte ska gå till. Problemet är att han inte gjort sin hemläxa. Texten är nämligen baserad på en rad uppseendeväckande faktafel.

Segerfeldthävdar att det i Uppdrag gransknings reportage framkommit att 50 miljoner skattekronor försvunnit rakt ner i ett hål på gränsen till Finland.

Det stämmer inte. Sanningen är att Avalanche Capital köpte marken av Haparanda stad för 48 miljoner kronor i slutet av 2014. Kommunen har med andra ord inte betalat någonting, det är vi som har fått betalt.

Av de 48 miljonerna har kommunen använt 28 miljoner för att amortera lån. I och med att vi försäljningen betraktas som en så kallad ”sale and leaseback” så har de resterande 20 miljoner avsatts för framtida bruk. Om inte bygget blir av kommer Haparanda stad att göra en reavinst på motsvarande summa.

Segerfeldt hävdar också att kommunen uppfann ett nytt sätt att samarbeta, en så kallad ”konkurrenspräglad dialog”.

Det stämmer inte. Sanningen är att Konkurrenspräglad dialog är ett upphandlingsförfarande som infördes från och med juli 2010. Den står beskriven i detalj i kapitel 6 i lagen om offentlig upphandling (LOU). SKL Kommentus Inköpscentral och Västra Götalandsregionen är bara några av de aktörer som använt sig av upphandlingsformen de senaste åren.

Jag vill understryka att Barents Center är en satsning av ett privat företag. Vår insats är 25-åriga hyresavtal på en skola och multiarena som ingick i byggprojektet. Om inte skolan och multiarenan är inflyttningsklara och slutbesiktade den 1 januari 2020 upphör kommunens hyresavtal att gälla.

Det är nedslående att konstatera att så erfaren författare och debattör som Segerfelt inte lyckas separera fakta och fiktion. Därmed kan man konstatera att ”Segerfelts debattartikel är ett skolexempel på hur det inte ska gå till”.

Jag noterar också att Segerfelt likt många andra på distans, tar sig friheten att tycka till om läget i landet utanför storstäderna. Med svepande generaliseringar döms landsorterna ut som bleka kopior av den urbanitetsnorm som präglar det tudelade landet. Särskilt tråkigt är att debattören dessutom inte ens bemödat sig att besöka vår kommun utan baserar sin feltyngda framställan på Uppdrag Gransknings reportage.

Gör om och gör rätt och varmt välkommen till nyanserad diskussion om livet på landsorten utanför storstadens förföriska neonljus.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.