Foto: Jessica Gow/TT, Jack Mikrut
Debattinlägg

”Åldersgräns för ett anständigt liv hör inte hemma i välfärdssamhället”

”PRO begär nu att regeringen tar avstånd från utredningens tankar om en förstärkt åldersdiskriminering i rätten till personlig assistans.
Åldersgränser, när det gäller möjligheterna att leva ett anständigt liv, hör inte hemma i ett välfärdssamhälle”, skriver Christina Tallberg.

Om debattören

Christina Tallberg
Ordförande PRO

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

PRO har medlemmar som är beroende av personlig assistans. För dem innebär assistansen frihet och trygghet i det dagliga livet.

Äldreminister Åsa Regnér måste tydligt markera för den pågående LSS-utredningen att ålder aldrig får avgöra vem som har rätt till personlig assistans.

När det nu framkommit att LSS-utredningen diskuterat ett förslag om att de som fyllt 80 år ska fråntas rätten till personlig assistans, höjs röster av både oro och förtvivlan.

Förslaget är ett uppenbart uttryck för åldersdiskriminering. Livet tar inte slut för den som blir äldre. De flesta som fyllt 80 år vill fortsätta leva ett aktivt liv. Det gäller oavsett om man har personlig assistans eller ej.

Behoven av den hjälp som assistansen ger minskar inte heller vid stigande ålder. De flesta blir skörare med åldern och för dem med behov av assistans blir åldersförändringarna mer påtagliga.

Detaljkunskaper om den enskildes behov ökar. För brukaren blir behovet också större av att känna assistenten och kunna lita på att assistansen ges på rätt sätt.

För alla äldre ökar behovet av trygghet och det gäller i ännu högre grad för en person som har ett omfattande hjälpbehov.

Assistansreformen var för många en väg ut i frihet. Människor som tidigare varit utanför fick en möjlighet att delta i samhällslivet som alla andra. Assistansen gav också trygghet.

Nu skulle man få den hjälp man behövde på sina egna villkor. Det är inga överord att säga att det var en dröm som gick i uppfyllelse för alla dem som behövde assistans, en dröm de hade kämpat för i många år.

I stort rådde politisk enighet om reformen. Den ansågs värdefull för enskilda personers möjligheter till ett gott liv.

Vinner utredningens tankar gehör finns inget kvar av denna trygghet. Allt ska tas ifrån dig när du blir äldre. Det är dags för regeringen att säga ifrån.

Även om det är tankar från en utredning som regeringen tillsatt finns inga hinder för att den berörde ministern uttalar att detta inte kommer att genomföras. Det är fullt möjligt.

Regeringar har tidigare tagit avstånd från tankar i aviserade utredningsförslag. Strider ett förslag mot de värderingar som styr regeringens arbete, är det viktigt att klargöra detta.

I en fråga som berör enskilda ända in på bara skinnet är det mer angeläget än förr att regeringen inte sitter passiv och bara hänvisar till att man inte vill lägga sig i kommande utredningsförslag.

Redan idag finns regler som utestänger äldre från vissa LSS-insatser och utredningen vill gå ytterligare steg i fel riktning.

PRO begär nu att regeringen tar avstånd från utredningens tankar om en förstärkt åldersdiskriminering i rätten till personlig assistans.

Åldersgränser, när det gäller möjligheterna att leva ett anständigt liv, hör inte hemma i ett välfärdssamhälle.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.