På bilden förs radioaktivt avfall till ett underjordiskt lagerrum i Tokaimura, Japan. Bodil Valero argumenterar i en slutreplik för att kärnkraft både är smutsigt, farligt och dyrt. Foto: Jun Yasukawa/AP/TT
Debattinlägg

”Sluta lyfta fram kärnkraft som lösningen!”

”Att det skulle vara lönsamt för Sverige att investera i ny kärnkraft när vi redan befinner oss mitt i omställningen mot 100 procent förnybart är befängt”, skriver Bodil Valero (MP).

Om debattören

 Bodil Valero (MP)
EU-parlamentariker

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Sara Skyttedal (KD) menar att Sverige och Europa behöver mer kärnkraft. I sin replik skriver hon bland annat att Fukushimaolyckan inte ledde till några negativa hälsoeffekter, och att kärnkraften är nödvändig för att kunna fasa ut fossila bränslen.

I den källa som Skyttedal själv refererar till kan man klart och tydligt läsa att den evakuerade befolkningen i Fukushima lider av såväl psykosociala som mentala konsekvenser till följd av den evakuering som olyckan ledde till.

Tiotusentals evakuerades från Fukushima efter olyckan och stora områden kommer fortsätta att vara obeboeliga i decennier.

I samband med Fukushimas årsdag rapporterades det dessutom om att saneringen av upp mot en miljon ton radioaktivt vatten måste göras om, och att vattnet under förvaringen kommer att utgöra en risk för omgivningen.

Att påstå att kärnkraften är säker är att ignorera dem som har drabbats hårt av olyckans konsekvenser.

Skyttedal lyfter också nya kärnkraftsprojekt i Europa. Faktum är att de mycket få kärnkraftsprojekt som satts igång i Europa senaste årtiondena har blivit kraftigt försenade.

Den tiden har vi inte om vi ska bekämpa klimatförändringarna innan det är för sent.

Som många kärnkraftsivrare lyfter hon fram kärnkraften som en ren energikälla. Kärnkraft må släppa ut mindre växthusgaser än kol, olja och gas men ren är den inte.

Ett kilo kärnbränsle kräver brytning av cirka 1,5 miljoner ton malm. Den enorma bergkrossningen kräver stora mängder energi i form av maskiner och transporter som i sin tur släpper ut stora mängder växthusgaser. Konsekvenserna av gruvbrytningen blir också stora för landskapet.

År 2016 stod investeringar i förnybar elproduktion för 70 procent av all nyinstallerad elproduktion i världen, enligt IEA (International Energy Agency).

Idag är förnybart billigare än att bygga ny kärnkraft och allt oftare även billigare än kol.

I Storbritannien har teknikbolaget Hitachi dragit sig ur bygget av ett nytt kärnkraftverk på grund av bristande lönsamhet

Sedan 2009 har kostnaden för vindkraftverk sjunkit med en tredjedel och för solpaneler med 80 procent under samma tid.

Att det skulle vara lönsamt för Sverige att investera i ny kärnkraft när vi redan befinner oss mitt i omställningen mot 100 procent förnybart är befängt.

En sak är jag och Sara Skyttedal överens om – Europa måste fasa ut användningen av kol, olja och gas. Svaret på utfasningen är dock inte mer kärnkraft. Den är både för dyr och långsam för att klara uppgiften.

Istället ska Sverige ta på sig ledarrollen i den omställning mot 100 procent förnybar energi som är helt nödvändig för att vi ska nå både klimat- och miljömålen.

Sverige ska bana väg för den energipolitik som krävs för att också andra länder ska klara den omställningen.

Då måste kärnkraften sluta lyftas fram som en lösning på den klimatkris som vi står inför – den knappa tid som vi har kvar måste läggas på att skapa verkligt hållbara lösningar.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.