Foto: TT
Debattinlägg

”Barnläkarföreningen är inte motståndare till åldersbedömningar”

Uppdrag granskning ·

”I Uppdrag gransknings reportage hölls barnläkarföreningen och dess medlemmar ansvariga för beslut som bland annat åklagare fattat i brottsutredningar. Även ansvarig minister Morgan Johansson (S) framhöll att Barnläkarföreningen obstruerat processen med åldersbedömningar. Händelseförloppet beskrivs felaktigt i programmet och viktiga delar lämnas ute”, skriver Anna Bärtås, Anna-Karin Edstedt Bonamy och Ola Nilsson.

Den 31 augusti granskades medicinska åldersbedömningar i SVT:s Uppdrag granskning.

I programmet med titeln ”Ålder: okänd” beskrivs två gripande rättsfall där de misstänkta förövarnas ålder inte var känd och där medicinsk åldersbedömning beskrivs ha kunnat förändra utgången. Svenska barnläkarföreningen fick stark kritik.

Vi vill först rikta vår starka medkänsla till de våldsutsatta personerna och deras nära.

Svenska barnläkarföreningen är en ideell förening som arbetar för att främja barnmedicinens utveckling i Sverige.

Vi är ingen myndighet och har inget formellt sakkunniguppdrag gentemot myndigheter eller departement, men agerar ibland som remissinstans i frågor rörande barns hälsa.

I Uppdrag gransknings reportage hölls föreningen och dess medlemmar ansvariga för beslut som bland annat åklagare fattat i brottsutredningar.

Även ansvarig minister Morgan Johansson (S) framhöll att Barnläkarföreningen obstruerat processen med åldersbedömningar.

Händelseförloppet beskrivs felaktigt i programmet och viktiga delar lämnas ute.

Barnläkarföreningen och professor Anders Hjern tog fram riktlinjer för medicinsk åldersbedömning tillsammans med Migrationsverket och Socialstyrelsen 2013.

Barnläkare utförde dessa undersökningar fram till juli 2015, men när Migrationsverket frångick den överenskomna metoden och begärde ut röntgensvar för användning utan läkarbedömning rekommenderade vi våra medlemmar att upphöra med åldersbedömningar i asylärenden.

Vi har aldrig uttalat oss gällande brottmål.

I Uppdrag granskning deltog en åklagare som utan medicinsk kunskap eller kontakt med oss fattat beslut baserade på ett nyhetsbrev på Barnläkarföreningens hemsida, vilket vi tycker är allvarligt.

Barnläkarföreningen beskylls för att vara motståndare till ålderbedömningar. Det är vi inte.

Säkra åldersbedömningar är en del på vägen mot att barn får sina rättigheter tillgodosedda i asylprocessen.

Däremot är vi vana att använda diagnosmetoder som svarar på de frågor vi ställer.

När Socialstyrelsen i april presenterade sin utredning om metoder för medicinsk åldersbedömning så kom de till slutsatsen att handleds- och tandröntgen har alltför svag korrelation till kronologisk ålder för att med rimlig säkerhet kunna bedöma 18-årsgränsen.

De rekommenderade därför fortsatta studier och införande av en magnetröntgenmetod för åldersbedömning.

Vi välkomnade denna metod och det arbete de planerade.

Regeringen har därefter uppdragit åt Rättsmedicinalverket att utarbeta en metod för medicinsk åldersbedömning, vilket är en myndighet väl lämpad för detta uppdrag, anser Barnläkarföreningen.

Enligt barnkonventionen har barn särskilda rättigheter som måste tas tillvara. Metoder för åldersbedömning, liksom alla medicinska åtgärder, måste vara tillräckligt säkra och effektiva.

Barnläkare har särskild kompetens rörande barns mognad, tillväxt och även kännedom om de många felkällorna vid åldersbedömning.

Vi har därför under lång tid uttalat oss för att dessa felmarginaler inte ska negligeras. Beslutsfattare behöver väga in läkares, juristers och etikers specialistkunskap när beslut fattas.

Barnläkarföreningen finns nu med som en part i Rättsmedicinalverkets arbete med att ta fram medicinsk åldersbedömning.

Socialstyrelsen har fått ekonomiska medel för att studera och utveckla användning av magnetkameraundersökningar för åldersbedömning.

Även här är föreningens representanter delaktiga och arbetar för en human, rättssäker och konstruktiv lösning på den svåra utmaning som åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn innebär.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.