Gravida kvinnor och andra sympatisörer ockuperar sjukhuset i Sollefteå i protest mot nedläggningen av förlossningsavdelningen. Foto: Izabelle Nordfjell/TT

”Bemanningsföretagen är en del av framtidens vårdbemanning”

OPINION · ”Använd bemanningsföretagens expertis som partner och utveckla vården tillsammans. Det kan handla om allt från rekrytering och administration, till schemaläggning, hantering av vakanser, utbildningar och introduktionsprogram till övergripande kompetensförsörjning”, skriver Ann-Kari Edenius och Petter Antti.

Ann-Kari Edenius
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen
Petter Antti
VD Läkarjouren Norrland

Med anledning av nedläggningen av BB i Sollefteå kunde vi i förra veckan på SVT Opinion läsa artisten Stefan Sundströms beskrivning av bemanningsföretagens roll inom vården i Västernorrland.

En beskrivning som vi starkt motsätter oss.

På senare tid har fokus riktats mot bemanning generellt och bemanningsföretag inom vården specifikt. Bilden av att medarbetare flyr landstingen till bemanningsföretagen stämmer inte.

Enligt landstingens egna siffror utgör den totala hyrkostnaden 3,3 procent av landstingens samlade lönekostnader. 

Däremot trivs medarbetarna inom vårdbemanningsföretagen på arbetet. En medarbetarundersökning visar att 94 procent av dem skulle rekommendera en bekant att ta anställning inom ett bemanningsföretag.

Majoriteten av medarbetarna som fått frågan om en tillsvidareanställning hos kundföretaget har tackat nej. De väljer att vara kvar inom vårdyrket men i en annan anställning. 

Här i ligger en stor utmaning för landstingen. Man måste fortsätta arbetet med att bli en attraktiv och långsiktig arbetsgivare för vårdpersonal.

Något som SKL har tagit fasta på i den policy som lanserades för någon vecka sedan. Målet i policyn, säker kompetensförsörjning till rimliga priser, går via ett utvecklat samarbete mellan vården och bemanningsföretagen.

Att klandra bemanningsföretagen för att vara bra arbetsgivare känns bakvänt.

Bemanningsföretagen som arbetsgivarorganisation ställer höga krav på sina medlemmar. Ett absolut krav på kollektivavtal ingår i auktorisationen, som granskas årligen av en partsammansatt nämnd.

De företag som inte uppnår kraven utesluts. Våra medlemmar är seriösa och långsiktiga och eftersträvar professionella och effektiva relationer med landstingen. Därför är det viktigt att landstingen genomför köpen inom ramen för de avtal som finns, samt vänder sig till auktoriserade företag. 

En genomgång av andel köp inom och utanför avtal som konsultföretaget Double Check har gjort ibland annat av landstingen i Västernorrland, visar att andelen köp utanför avtal ökar.

Något som missgynnar alla parter. Genomgången visar också att köp utanför avtal kostar ungefär 20–40 procent mer än om man höll sig till avtalade priser. Så ju fler köp utanför avtal, desto högre kostnad. Här har landstingen också ett arbete att göra. 

Använd bemanningsföretagens expertis som partner och utveckla vården tillsammans. Det kan handla om allt från rekrytering och administration, till schemaläggning, hantering av vakanser, utbildningar och introduktionsprogram till övergripande kompetensförsörjning.

Samtidigt kan vi fortsätta att erbjuda duktiga, engagerade och motiverade medarbetare till vården. 

Utan samarbete riskerar vi en fortsatt begränsning av sjukvården i Västernorrland

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

Krisen i Landstinget Västernorrland

Mer i ämnet