• Viktigt meddelande:

    Det brinner vid Musisjön i Mora kommun. Allmänheten uppmanas att hålla sig borta från brandområdet. Läs mer här

Artikelförfattarna konstaterar att flera städer i EU har överskridit de gränsvärden som finns för kvävedioxid. Foto: Håkon Mosvold Larsen/ TT
Debattinlägg

”Elbilar – ett viktigt steg för en bättre luft”

Publicerad
OPINION ·

”Ju mer vi vet om de luftföroreningar som dieselbilar orsakar, desto mer ser vi hur stor negativ effekt de har på vår hälsa”, skriver Johan C.I. Kuylenstierna och Chris Malley.

Om debattörerna

Johan C.I. Kuylenstierna
Policydirektör vid Stockholm Environment Institute
Chris Malley
Forskare vid Stockholm Environment Institute

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Tyska politiker har all rätt att vara bekymrade över de luftföroreningar som kommer från dieselbilar.

Utsläpp av sot och partiklar från den befintliga fordonsflottan orsakar hälsoskador och bidrar till den globala uppvärmningen.

Som Volkswagen-skandalen visade, är kväveoxidutsläppen från dieselfordon mycket högre i verkligheten än man tidigare förstått. Detta är viktigt av flera skäl. 

Kvävedioxid, en av kväveoxiderna, är en gas för vilken EU har etablerat riktlinjer och ett gränsvärde för luftkvalitet. Dessa gränsvärden har många gånger överskridits i flera städer. Det finns allt tydligare bevis på att gasen orsakar större hälsoskador än man tidigare trott. 

Dessutom bidrar kväveoxid-utsläppen till mikropartiklar i luften, med alla de problem de orsakar för vår hälsa.

Nyligen skrev forskare i tidskriften Nature om de ökade hälsoskador som orsakas av de kväveoxid-utsläpp som överskrider de gränser som EU fastslagit för dieselbilar. Studien uppskattar att 38 000 tidiga dödsfall är relaterade till dessa ‘olagliga’ utsläpp.

Dessutom visar en färsk studie från Stockholm Environment Institute (SEI) att mikropartiklar kan bidra till ungefär 2,7 miljoner för tidigt födda barn globalt, varav 35 000 av dessa i Europa.

Kväveoxid spelar även en viktig roll i bildandet av marknära ozon som bidrar till ytterligare, negativa hälsoeffekter. SEI kommer snart att publicera ny forskning som visar att detta ozon är dödligare än man tidigare trott. 

Slutsatsen är att ju mer vi forskar om de luftföroreningar som dieselbilar orsakar, desto mer ser vi hur stor negativ effekt de har på vår hälsa. Mindre utsläpp från dieselbilar skulle bidra till bättre luft och en rad positiva hälsoeffekter.

De senaste EU-gränsvärdena för nya dieselbilar är mycket lägre än tidigare. Men som VW-skandalen har visat, finns det en stor skillnad mellan utsläppen man uppmätt i test och de verkliga utsläppen ute på vägarna. 

Ett skifte till elbilar skulle innebära en större förbättring av luftkvaliteten genom att minimera utsläpp från bilar i städerna. Dock kommer detta inte helt att eliminera problemet med luftkvaliteten.

Även de elbilar som ersätter dieselbilar bidrar till att öka halten av mikropartiklar i luften. Till exempel genom bromssystemen, vägslitage och uppvirvlat damm. 

För att verkligen förbättra luftkvaliteten måste man ta itu med transportsektorn men även med andra viktiga utsläppskällor som ammoniak ifrån jordbruk och utsläpp från sjöfart.

Med ett omfattande skifte till elbilar måste vi säkerställa att den el som elfordonen behöver, produceras på ett sätt som inte bidrar till varken luftföroreningar eller klimatförändringar. 

Sammanfattningsvis skulle ett skifte ifrån diesel till elbilar självklart bidra till en förbättring, men vi måste också komma ihåg att minska utsläppen från alla andra utsläppskällor. Vår hälsa är trots allt det viktigaste vi har.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

Dieseldebatten

Mer i ämnet