Till vänster: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne går i år till Richard H Thaler, professor vid University of Chicago Booth School of Business.Till höger: skribenten Elin Helander. Foto: Paul Beaty /AP, Claes Helander
Debattinlägg

”Årets nobelpris handlar om DIN ekonomi”

Opinion ·

”Varför sparar vi inte tillräckligt till pensionen, även om vi kan och samtidigt vill? Och varför handlar vi upp pengarna vi hade för avsikt att låta ligga kvar på sparkontot? Årets nobelpris i ekonomi riktar välförtjänt uppmärksamheten mot ämnet beteendeekonomi – ett ämne som berör oss alla och som det pratas alldeles för lite om”, skriver Elin Helander.

Om debattören

Elin Helander
Forskningsansvarig på Dreams och grundare till forskningsinitiativet Moneymind

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Årets pris i ekonomi till Alfred Nobels minne går till beteendeekonomen och professorn Richard H Thaler vid Chicago universitet.

LÄS MER:Se till att pengarna dras från kontot

Aldrig har ett pris gjort mig så glad som detta. Utmärkelsen till Thaler riktar välförtjänt uppmärksamheten mot ämnet beteendeekonomi – ett ämne som berör oss alla och som det pratas alldeles för lite om.

Beteendeekonomi är ett område där psykologi och ekonomi möts och man tillsammans försöker bringa klarhet i hur människor fattar ekonomiska beslut.

Vi människor är mer komplexa än vad man tidigare har trott.

Varför sparar vi inte tillräckligt till pensionen, även om vi kan och samtidigt vill? Och varför handlar vi upp pengarna vi hade för avsikt att låta ligga kvar på sparkontot?

Vill du ändra på din ekonomi behöver du ändra på dina beteenden, och för att lyckas med det behöver du ta andra beslut än vad du gör idag.

Det är just detta Thalers forskning handlar om.

Beteendeekonomi handlar om dig och mig – hur vi tar finansiella beslut och resonerar kring pengar. Och mer kunskap inom detta är något vi alla kan ha nytta av i vårt vardagliga liv.

Trots våra goda intentioner visar Thalers forskning att vi systematiskt är dåliga på att vara bra. Vår dåliga impulskontroll sätter käppar i hjulet för oss och leder till att vi tänker för mycket på nuet och glömmer bort att det också kommer en morgondag.

Han har även påvisat att yttre omständigheter påverkar hur vi fattar ekonomiska beslut.

Vi är inte några rationella varelser som räknar ut vad som är mest optimalt för oss, utan våra känslor och även situationen vi befinner oss i påverkar i högsta grad vårt beteende.

Många av oss visste kanske redan detta av egen upplevd erfarenhet. Men det är alltid skönt när en forskare kan bekräfta det.

Kanske känner du igen dig i följande exempel:
Vi är inte alltid beredda att bege oss ut i löparspåret ikväll, men vill samtidigt komma igång med träningen och sätter därför upp som mål om att vi ska börja träna nästa vecka.

Vi tar ett beslut idag som gäller vårt framtida jag.

Och eftersom vi slipper göra en ansträngning här och nu, är det lättare att ta beslutet.

Thaler har tillsammans med sina kollegor applicerat samma tankesätt för att öka folks pensionssparande.

De lät deltagare i sina studier bestämma sig för att börja pensionsspara nästa gång de får löneförhöjning. De tar således ett beslut här och nu, men som gäller dem själva i framtiden.

Och plötsligt är vi mer benägna att fatta de där besluten som är bra för oss på lång sikt.

Thalers forskning har omkullkastat många tidigare teorier inom ekonomi och har signifikant ökat kunskapen om våra ekonomiska beteenden.

Hans insatser ligger även till grund för nya sätt att hjälpa oss fatta bra ekonomiska beslut, och detta är bara början.

Beteendeekonomi är något vi kommer höra mer om framöver – så lägg ordet på minnet.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.