• Viktigt meddelande:

    Information om skogsbränder på flera platser i landet Läs mer

Foto: Jonas Ekströmer / TT

”Unga män farligare än äldre i trafiken”

OPINION · ”När man diskuterar de äldre bilisterna som en säkerhetsrisk i trafiken så måste man alltså också diskutera de riktigt unga (läs: manliga) bilisterna och deras trafikbeteende. Annars silar man mygg och sväljer kameler”, skriver Elisabet Höglund.

Elisabet Höglund
Journalist, bloggare, författare och f d SVT-journalist

Sedan en kvinnlig bilförare i 80-årsåldern den här veckan dödade en person och skadade två andra utanför en sjukhusentré i Stockholm har frågan om äldre människor verkligen ska få ha sina körkort kvar återigen blivit glödhet.

Denna debatt kommer upp med jämna mellanrum och alltid i samband med att det inträffat trafikolyckor där äldre förare har varit inblandade och ansvariga.

I det här fallet hade den äldre kvinnliga bilföraren tydligen tryckt på gaspedalen istället för på bromspedalen och med hög fart kört in i entrén till ett sjukhus. Det här är naturligtvis en tragedi, framförallt för de skadade personerna och för de anhöriga till den person som  avlidit, men det är också en tragedi för den kvinna som förorsakade olyckan. Sådana här olyckor får naturligtvis inte hända.

Det här var den andra svåra olyckan med äldre bilförare inblandade som inträffat på kort tid i Sverige.

Efter de här händelserna vill Transportstyrelsens chefsläkare att körkortet dras in för fler äldre bilförare. Detsamma tycker läkarförbundets ordförande. Transportstyrelsen drar varje år in mellan 8.000 och 9.000 körkort från personer som drabbats av olika sjukdomar. Det är inget konstigt med det.

Läkarna har dock hittills varit dåliga på att rekommendera att deras sjuka patienter inte bör ha sina körkort kvar. De flesta läkare vill inte stöta sig med patienterna och frågan om körkortet är minst sagt laddad.

Det är naturligtvis självklart att en person som har fått diagnosen demens eller har drabbats av stroke eller kraftigt nedsatt syn och hörsel inte ska köra bil. Att köra bil innebär ett stort ansvarstagande.

Det kräver total uppmärksamhet, gott omdöme och god förmåga att förutse och förebygga allvarliga situationer. Det är ingen mänsklig rättighet att ha sitt körkort kvar om man inte uppträder ansvarsfullt i trafiken. Alldeles för många människor kör i dag omkring på vägarna trots att de absolut inte borde vistas där.

Men att generellt förbjuda äldre människor att köra bil, som en del debattörer vill, är inte bara diskriminerande utan också sakligt omotiverat.

Jag tycker inte heller att det finns skäl att införa ett system där äldre ska tvingas att regelbundet köra upp för att få ha kvar sitt körkort. Det är hälsotillståndet som ska avgöra, inte åldern.

Äldre människor är i dag betydligt friskare och mera alerta än förr. Vi lever längre och dagens pensionärer är aktiva högt upp i åldrarna. Om man har kommit lite till åren men har sitt förnuft i behåll ska man självklart få ha sitt körkort kvar och köra bil när man vill.

Varje år dödas mellan 250 och 300 människor i trafikolyckor i Sverige. Den så kallade nollvisionen, nämligen att antalet dödsfall i trafiken ska gå ner till noll, har blivit en magnifik flopp. I själva verket är tendensen att trafikolyckorna ökar även om variationerna från år till år är stora.

Men det är inte i första hand de äldre bilförarna som ligger bakom dödsolyckorna i trafiken. Det är istället manliga bilförare i åldern 18-25 år.

Det är denna grupp som sen många år tillbaka står för en oproportionerligt stor andel av trafikolyckorna med dödlig utgång.

Unga manliga bilförare överskattar sin förmåga, kör ofta vårdslöst, saknar erfarenhet av trafiken och är inte sällan alkohol- eller drogpåverkade. Dessa unga kaxiga män med höga testosteronnivåer utgör en stor trafikfara.

Försäkringsbolaget Folksam gjorde för några år sen en studie som visade att unga män i BMW är tio gånger så ofta inblandade i trafikolyckor som förare av Toyota-bilar.

Manliga förare löper samtidigt generellt tio gånger så stor risk att krocka än kvinnliga bilförare. Den allra högsta risken löper unga manliga bilförare. Risken för denna åldersgrupp att krocka är fem gånger större än för bilförare i 45-50-årsåldern, allt enligt Folksams studie.

Unga män i svarta BMW:ar (ofta med tonade rutor) är alltså de allra farligaste i trafiken. De äldre bilförarna löper långt mindre risk att bli inblandade i trafikolyckor.

Om man verkligen vill få ner antalet trafikolyckor med dödlig utgång vore det bästa att drastiskt höja körkortsåldern från 18 till 25 år! Då försvinner direkt den grupp som förorsakar så många trafikolyckor.

Detta förslag är naturligtvis helt orealistiskt. Det inser jag själv. Men vill man ställa problemet på sin spets och göra något radikalt för trafiksäkerheten så är detta förslag det bästa.

Alternativet är att unga körkortstagare varje år ska tvingas att köra upp för en besiktningsman eller -kvinna fram tills de fyllt 25 år; detta för att kontrollera att de uppfyller kraven för rätten att behålla körkortet.

När man diskuterar de äldre bilisterna som en säkerhetsrisk i trafiken så måste man alltså också diskutera de riktigt unga (läs: manliga) bilisterna och deras trafikbeteende. Annars silar man mygg och sväljer kameler.

Självklart ska personer med demens eller andra sjukdomar som sätter ner uppmärksamheten och omdömet inte få köra bil. De ska heller inte ha sina körkort kvar. Men samtidigt får vi inte glömma bort vilka grupper som är farligast i trafiken och det är inte de äldre bilisterna.

Jag tror också att det är utomordentligt ovanligt att kvinnor i 80-årsåldern förorsakar dödsolyckor i trafiken. Men nu har det hänt och det ska man naturligtvis ta på allvar. Men se då också till att körkortsdebatten handlar om rätt saker – och om rätt grupper av bilister.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

äldre i trafiken

Mer i ämnet