Vänster: Biblioteket i Nacka Forum. Foto: Dan Hansson / SvD / TT
Debattinlägg

”Författarförbundet, Sveriges bibliotek behöver kvalitet och mångfald”

”Det som författarförbundet bör fundera på är vad som är viktigast: kvalitet och mångfald eller vem som driver biblioteken?
För mig är svaret enkelt: kvaliteten och mångfalden”, skriver Oliver Rykatkin (M).

Om debattören

Oliver Rykatkin (M)
1:e vice ordförande i kulturnämnden i Nacka

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Författarförbundet uppmärksammar Nackas upphandling av driften av bibliotek. De menar att detta i förlängningen kommer att urholka demokratin och kan bli ett hot mot Sverige som kunskapsnation.

Det är givetvis helt felaktiga tolkningar som mest tyder på okunskap vad beslutet faktiskt innebär för biblioteken i Nacka.

Nacka har sedan 2013 haft tre bibliotek som drivs av den tidigare personalen på ett traditionellt folkbibliotek.

De ville bryta sig ur kommunen då de menade att kommunen var för stelbent och ville skapa en plattare organisation.

Biblioteken levererade hög kvalitet med hög kundnöjdhet och många utlån. De skötte sitt uppdrag i flera avseenden till och med bättre än de kommunala.

Vid utvärderingen så var det tydligt att de personalägda biblioteken var en framgångssaga. Då fattade kulturnämnden beslut om att även de tre andra kommunala biblioteken ska omfattas i den nya upphandlingen.

Detta för att det viktigaste alltid ska vara kvaliteten, inte vem som driver biblioteken.

Kommunen kommer att fortsätta äga biblioteken, lokalerna, böckerna och interiören. Dessutom kommer kulturnämnden att skjuta till mer pengar till biblioteken för att säkerställa fortsatt hög kvalitet.

Det är även obefogat att anklaga Nacka för att inte vara drivande i att se till att Sverige förblir en kunskapsnation. Nackas niondeklassare går ut högstadiet med bland de högsta meritvärdena i Sverige. Även där har biblioteken spelat en roll.

Att påstå att de privata alternativen inte skulle uppfylla sina demokratiuppdrag är också helt obefogat. De ska förhålla sig till precis samma regelverk som de kommunala.

Samma farhågor fanns när fristående aktörer klev in i skolvärlden också. I dag är det ingen som tror att till exempel Engelska Skolan skulle bedriva en obalanserad SO-undervisning.

Det som författarförbundet bör fundera på är vad som är viktigast: kvalitet och mångfald eller vem som driver biblioteken?

För mig är svaret enkelt: kvaliteten och mångfalden.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.