Efter branden i ett hyreshus i Skövde visade det sig att flera av de drabbade saknar hemförsäkring. Artikelförfattaren föreslår ett sätt att komma tillrätta med detta återkommande problem. Foto: Adam Ihse/TT
Debattinlägg

”Gör hemförsäkring obligatorisk för hyresgäster”

”Många vet inte vad försäkringen innehåller eller antar helt enkelt att det skydd försäkringen ger täcks av det allmänna eller av hyreskontraktet”, skriver Jenny Rudslätt, hem- och villaexpert på försäkringsbolaget If.

Om debattören

Jenny Rudslätt
Hem- och villaexpert på försäkringsbolaget If.

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Bland de drabbade i förra veckans kraftiga brand i ett flerbostadshus i Skövde finns ett tiotal familjer som saknar hemförsäkring, rapporterar SVT Nyheter.

Utöver förlusten av hem och personliga ägodelar står de därmed också utan någonstans att ta vägen under renoveringsperioden.

Det är ingen engångsföreteelse – snarare en i raden av liknande händelser.

Nästan var tionde hyresgäst i Sverige saknar nämligen hemförsäkringsskydd.

I dag är hyresvärdar förhindrade enligt lag att kräva hemförsäkring av sina gäster.

Ett första steg mot ökad trygghet vore att göra hemförsäkring till en obligatorisk del i alla hyresavtal.

Hemförsäkringsgraden är hög i Sverige – nära 97 procent av befolkningen över 18 år. Men de som saknar skydd, ungefär 400 000 individer, är tydligt fördelade.

Det rör sig nästan uteslutande om hyresrättsinnehavare och bland dessa i synnerhet unga och utrikes födda, ofta ensamboende i små lägenheter.

Enligt SCB:s siffror från 2017 står ungefär åtta procent av alla personer mellan 20 och 29 år utan hemförsäkring, och bland utrikes födda är samma siffra närmare elva procent.

Ett sätt att dra ned på utgifterna kanske, men samtidigt tyder mycket på att valet att avstå hemförsäkring ofta är fattat på bristfälliga grunder.

Många vet inte vad försäkringen innehåller eller antar helt enkelt att det skydd försäkringen ger täcks av det allmänna eller av hyreskontraktet.

När If undersökte saken för några år sedan svarade exempelvis en tredjedel av de unga som saknade hemförsäkring att de inte ansåg sig behöva någon eftersom de inte hade så många saker.

Det är en utbredd missuppfattning att hemförsäkringen endast är en egendomsförsäkring och att den i första hand hjälper till vid alldagliga egendomsskador som en trasig mobil eller en stulen cykel.

I jämförelse med andra kostnader hemförsäkringen skyddar mot är de summorna försumbara belopp.

Förra veckans brand i Skövde visar på just det. Flera familjer ska nu ha tvingats söka hjälp hos Socialtjänsten, som tills vidare placerat dem på ett asylboende. Renoveringsperioden väntas samtidigt bli lång.

Och vi har sett flera liknande fall de senaste åren. I januari 2018 brann ett hyreshus i Rågsved i Stockholm. Nära hälften av de boende saknade hemförsäkring och ett 30-tal personer lämnades därmed bostadslösa.

Iintervjuer i media efteråt sade flera boende att de trott att försäkringsskyddet ingått i hyran.

Men oavsett om en brand startat hos dig, grannen eller i trapphuset är det din hemförsäkring, inte hyresvärdens, som ska säkerställa att du har någonstans att bo under sanerings- eller renoveringsperioden och ersätta de saker du förlorat.

Om det dessutom är du själv som hyresgäst som på grund av oaktsamhet vållat branden som spridit sig i fastigheten, är det hemförsäkringens ansvarsskydd som täcker de skadeståndskrav som kan riktas mot dig från fastighetsägaren.

Utan hemförsäkring kommer de kraven riktas mot dig som privatperson, vilket kan leda till skulder för livet.

I dagens läge är det förbjudet enligt lag för hyresvärdar att kräva hemförsäkring av sina hyresgäster. De senaste åren har flera värdar helt enkelt struntat i detta, gått emot lagen och ställt det kravet ändå. I många fall av det enkla skälet att man inte vill rikta skadeståndskrav mot en enskild individ om olyckan skulle vara framme.

Att verka för ett så brett hemförsäkringsskydd som möjligt är inte bara en fråga för den enskilde, utan något som stärker det gemensamma skyddsnätet och tryggheten.

Eftersom de utan försäkring till så stor del är hyresrättsinnehavare, tror vi att en effektiv åtgärd skulle vara att införa hemförsäkring som en obligatorisk del i hyresavtalet.

Alternativt, som ett första steg, borde hyresvärdar ges möjlighet att med stöd i lagen kräva att alla gäster har hemförsäkring, för alla boendes trygghet.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.