Attacker mot personal, vandalisering av utryckningsfordon och hotfulla situationer vid akutmottagningar behöver motarbetas, skriver Gabriel Kroon (SD) och Felix Byström (SD) i ett debattinlägg. Foto: Privat/Claudio Bresciani/TT
Debattinlägg

”Vi vill se hårdare tag vid övergrepp mot vårdpersonal”

”Vi föreslår breda och kraftfulla åtgärder för att vårdpersonal återigen ska bli ett yrke fredat från hot och våld”, skriver Gabriel Kroon (SD) och Felix Byström (SD) och listar tre åtgärdspunkter i ett debattinlägg.

Om debattörerna

Gabriel Kroon (SD)
Internationell Sekreterare för Ungsvenskarna, kandiderar till Stockholms landsting för Sverigedemokraterna
Felix Byström (SD)
Vice nationell talesperson för Ungsvenskarna, kandiderar till kommunfullmäktige Stockholm Stad för Sverigedemokraterna

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Vårdpersonal som arbetar i utryckningsambulanser och på sjukhus för att rädda andras liv ska känna sig trygga och fredade när de utför sitt arbete, det är tyvärr inte verkligheten i dag.

Attacker mot personal, vandalisering av utryckningsfordon och hotfulla situationer vid akutmottagningar är i stället vad svensk sjukvård numera kännetecknas av.

Det är en fredagseftermiddag i centrala Stockholm när en ambulans åker ut på larm om hjärtstopp. Medan ambulanspersonalen utför en återupplivning krossas förarrutan på deras fordon, personliga tillhörigheter stjäls. Attacker mot utryckningspersonal har blivit så pass vanliga att det inte längre är relevant att sätta datum på händelsen.

Samtidigt som personal blir utsatta för övergrepp på fältet så har den ökade gängkriminaliteten lett till att hänsynslösa sammandrabbningar mellan rivaliserade gäng har tagit plats i och utanför sjukhusen. Detta sätter såväl patienter som vårdpersonal i direkt livsfara.

Fortsätter trenden kan vi förvänta oss en ännu större brist på vårdpersonal än den vi redan har. Det får inte hända, det ska inte hända.

Vi föreslår därför breda och kraftfulla åtgärder för att vårdpersonal återigen ska bli ett yrke fredat från hot och våld.

  1.  Strängare straff. Våld mot blåljuspersonal bör mötas med hårda fängelsestraff. Yrkesgrupper som vårdpersonal, brandmän och poliser har ett vitalt ansvar att upprätthålla de grundläggande delarna i ett demokratiskt välfärdssamhälle. Ett övergrepp mot dessa bör därmed få ett kännbart och kraftigt avskräckande straff om minimum fyra års fängelse.
     
  2. Taktiska enheter. En allt farligare arbetsmiljö i samband med en ökade kriminalitet, och stenkastning i utsatta områden har gett ett behov av förstärkt säkerhet. I syfte att garantera ambulanspersonalens säkerhet i dessa områden, s.k. heta zoner, bör det införas taktiska enheter – d.v.s. förstärkta ambulanser med kravallutrustad personal.
     
  3. Säkerhetsklassade vårdplatser. Vården och rehabiliteringen av gängkriminella sker idag tillsammans med andra civila. Det förvärrade säkerhetsläget och ökningen av gängkriminaliteten i det svenska samhället har lett till ett flertal fall där aggressiva gängmedlemmar och nära anhöriga har drabbat samman vid och på sjukhusen och därmed äventyrat andra patienter och vårdpersonalens säkerhet. Säkerhetsklassade vårdplatser avskiljer effektivt kriminella från vanliga patienter samtidigt som säkerheten och övervakningen skulle öka för att undvika sammandrabbningar.

Det svenska samhället måste tydligt markera mot de kriminella krafter som syftar till att montera ner vår välfärd och skada svenska medborgare.

Införandet av hårdare straff, taktiska enheter och säkerhetsklassade vårdplatser separerar de kriminella elementen och skapar förutsättningarna för en trygg och säker vård, där personal inte behöver riskera sin hälsa eller sitt liv.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.