arbetsmarknad
Arkivbild. Foto: Henrik Montgomery/TT
Debattinlägg

”HBTQ-personer diskrimineras på arbetsmarknaden”

Pride ·

”Det är ett angeläget arbete att bryta alla former av diskriminering mot hbtq-personer”, skriver Mats Hammarstedt.

Om debattören

Mats Hammarstedt
Professor i nationalekonomi, Linneuniversitetet i Växjö

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Snart börjar årets Pridefestival i Stockholm. Under senare år har hbtq-personers ställning på arbetsmarknaden uppmärksammats inom forskningen i olika länder.

I USA, Storbritannien, Nederländerna och Sverige visar forskningen att homosexuella män har mellan 5 och 15 procent lägre årsinkomst än heterosexuella män.

För kvinnor ser bilden annorlunda ut. I exempelvis USA har homosexuella kvinnor ca 20 procents högre årsinkomster än heterosexuella kvinnor medan inkomstskillnaderna mellan homo- och heterosexuella kvinnor i Sverige är små. 

Vid sidan av detta visar forskningen att homosexuella personer diskrimineras när de söker efter anställning.

Undersökningar genomförda på den svenska arbetsmarknaden visar att homosexuella personer måste söka ungefär 1,2 gånger så många jobb som heterosexuella personer för att ha samma möjligheter att bli kallade till anställningsintervju.

Således visar forskningen på att homosexuella personer diskrimineras på arbetsmarknaden och att framförallt homosexuella män har lägre inkomster än heterosexuella män.

Men denna översiktliga bild döljer det faktum att hbtq-personers situation på arbetsmarknaden är relativt komplex och att den könssegregation som dokumenterats på arbetsmarknaden även påverkar hbtq-personers inkomstsituation och möjligheter till anställning.

Vid Linnéuniversitetet i Växjö har vi under senare år genomfört en rad studier av hbtq-personer situation på arbetsmarknaden. Vi har bland annat undersökt i vilken utsträckning diskrimineringen av homosexuella i anställningssituationen varierar mellan olika yrken.

Resultaten visar att diskrimineringen faktiskt var begränsad till ett fåtal yrken.

Homosexuella män diskriminerades när de sökte efter arbete i mansdominerade yrken såsom verkstadsarbetare, medan homosexuella kvinnor diskriminerades då de sökte efter arbete i kvinnodominerade yrken som förskollärare eller städare. 

Könsskillnaderna på arbetsmarknaden slår dessutom igenom mycket tydligt om vi studerar inkomster på hushållsnivå istället för på individnivå.

Bilden av att homosexuella kvinnor inkomstmässigt kommer relativt väl ut gäller nämligen endast så länge vi jämför deras inkomster med inkomsterna hos heterosexuella kvinnor.

Studerar vi inkomster på hushållsnivåfinner vi att ett homosexuellt manligt hushåll i genomsnitt har en total hushållsinkomst som ligger väl i nivå med hushållsinkomsten hos ett heterosexuellt hushåll, medan den genomsnittliga hushållsinkomsten för ett homosexuellt kvinnligt par är cirka 20 procent lägre.

Således kan vi alltså konsterara att homosexuella män diskrimineras och har lägre inkomster än heterosexuella män men att detta på hushållsnivå uppvägs av det faktum att män i genomsnitt har högre inkomster än kvinnor. 

Det är ett angeläget arbete att bryta alla former av diskriminering mot hbtq-personer.

Resultaten från forskningen visar dock att enbart arbete mot diskriminering inte är tillräckligt. Könssegregationen på arbetsmarknaden påverkar i hög grad hbtq-personers inkomster och möjligheter till jobb.

Åtgärder för att bryta könssegregationen på arbetsmarknaden är således angelägna i syfte att skapa ett jämlikt samhälle mellan personer med olika sexuell läggning.              

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.