Läkare i vit rock med stetoskop runt halsen.
Foto: TT
Debattinlägg

”Hyrläkare får vården att fungera”

#Hyrnotan ·

”Utan våra resursläkare och sköterskor kommer läget i vården drastiskt förvärras med växande köer och minskad patientsäkerhet”, skriver Eva Domanders och Henrik Bäckström.

Om debattörerna

Eva Domanders
VD Rent a Nurse and Doctor
Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Det vore önskvärt att slå hål på den ekonomiska och organisatoriska myten om ”hyrläkare, stafettläkare” eller sjuksköterskor numera kallad för resursläkare och resurssköterskor.

Om vi håller oss till fakta så kan vi konstatera att den totala vårdinhyrningen uppgår till mindre än två procent av vårdens totala kostnad.

Det är mycket vård för pengarna som vår sjukvårdspersonal utför dygnet runt, årets alla dagar, från norr till söder och på vårdcentraler i glesbygd, sjukvårdsavdelningar och äldreboenden.

Varje dag får mer än 11 000 patienter träffa en läkare i primärvården. Med resursläkare får flera miljoner patienter träffa en läkare varje år. Alternativet vore att de inte fick träffa någon alls.

Vi vet att det råder en permanent och allvarlig personalbrist inom svensk sjukvård och att ett instrument för att hantera situationen är att använda sig av resurspersonal i form av läkare och sjuksköterskor.

Resursläkare och resurssköterskor är och ska vara en naturlig del av svensk hälso-och sjukvård.

Problemet är inte inhyrd personal utan en personalsituation som vi endast kan lösa tillsammans.

Politikerna och andra sjukvårdsanvändare i landstingen måste sluta se inhyrd personal som något ont utan i stället som en naturlig del av hälso-och sjukvård. Det är endast då som bemanningsföretag verkligen kan bli den strategiska partner som krävs för att sjukvården skall fungera.

Vi undrar om landstingen inte tar samhällsproblemet med personalbristen på allvar.

Är man villig att offra köer, tillgänglighet inom primärvård och psykiatri och vårdkvalitet för att förbättra resultatet på sista raden? Samtidigt som landstingens egen personal förväntas klara av en allt orimligare arbetsbelastning.

I delar av landet har vi sett hur inhyrningstopp lett till läkarflykt när landsting fattat liknande beslut. Man vill helt enkelt inte arbeta kvar under sådana förhållanden.

Utan våra resursläkare och sköterskor kommer läget i vården drastiskt förvärras med växande köer och minskad patientsäkerhet.

Skall väntrummen stå fulla med patienter men utan några läkare eller sjuksköterskor? För oavsett landstingens iver att skyla över den stora personalbristen, kommer människor att bli sjuka och behöva vård.

Ett sätt är för landstingen att se över hur man använder resursläkare och sköterskor idag. I många fall brister landstingen i hur man använder sig av bemanningsföretag i vården.

Det bortses från ramavtal och på många håll används oseriösa bemanningsföretag. Vi vill också poängtera att för oss, seriösa bemanningsföretag, är det en självklarhet att jobba med kvalitet och kontinuitet.

Det är inte på grund av inhyrning som kontinuitet är lidande. Tvärtom. Det är på grund av bristande kontinuitet som inhyrning inletts från första början.

Vi vill att landstingen inkluderar kvalitet, helhetslösningar och långsiktighet i skallkraven av sina upphandlingar för bemanningstjänster. Detta kräver ett tätare samarbete för hur sjukvårdsenheter skall använda sig av bemanningstjänster samt att det finns sanktioner mot enheter som inte följer ingångna ramavtal.

På Bemanningsföretagen ser vi framemot en fördjupad diskussion med SKL:s Hälso- och sjukvårdsdelegation samt våra landsting och dess politiker för att säkra en god vård i Sverige.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.