Debattören Ingemar Tigerberg tycker att Sverige ska införa ett tillfälligt importstopp för att rädda Amazonas regnskog. Till höger: bild på regnskog som brinner i nordvästra Brasilien. Foto: Privat/Bruno Kelly/TT
Debattinlägg

”Inför importstopp på brasiliansk soja och kött”

Uppdaterad
Publicerad

”Det är världens konsumtion av ohållbart producerat kött som eldar på bränderna i Amazonas. EU borde därför tillfälligt stoppa importen av icke certifierad soja och kött från Brasilien – för att lätta på trycket på den för planeten avgörande regnskogen”, skriver debattören.

Om debattören

Ingemar Tigerberg
Omvärldsanalytiker på miljötidningen Camino Magasin

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Sverige har en unik möjlighet att göra en snabb och viktig insats för både klimatet och den biologiska mångfalden.

Istället för att stoppa hela EU:s handelsavtal med Mercosur – vilket Frankrikes president Emmanuel Macron hotat med om inte Brasilien och president Bolsonaro agerar mot bränderna och regnskogsskövlingen – bör Sverige verka för att införa ett tillfälligt importstopp för icke certifierad soja och kött från regionen.

Om handelsavtalet mellan Mercosur (stora delar av Sydamerika) och EU skrotas skulle detta kunna drabba många fattiga på den sydamerikanska kontinenten som inte bidrar till avskogningen.

Det vi däremot vet är att det är framförallt den ökade produktionen av soja till djurfoder samt betesmarker för nötkreatur som leder till avskogning och ökade bränder. Det handlar alltså inte om soja som går till mat för människor – den brasilianska sojan odlas går främst till foder.

Värt att nämna är att den soja som finns i flera vegetariska produkter på den europeiska marknaden produceras i länder där inte regnskogen hotas.

Regnskogen är världens lungor som nu har fått lungcancer. Det är helt avgörande att den här miljön bevaras i så stor utsträckning som möjligt för att världen ska kunna klara den allt mer akuta klimatkrisen.

Amazonas regnskog är världsunik i sin förmåga att binda koldioxid och producera syre åt planeten. Dessutom finns där en artrikedom utan dess like som är starkt hotad. Det är några av lärdomarna från exempelvis IPCC:s specialrapport om klimatförändringar och marken och IPBES rapporter om biodiversitet.

Det finns invändningar mot handelshinder som går att förstå. Brasilien har fortfarande utbredd fattigdom som de behöver handel för att komma ur.

Västvärlden har själva skövlat stora delar av sina urskogar för ekonomisk vinning så vilka är vi att moralisera över vad Brasilien gör? Men när världen enligt IPCC har 10 år på sig att vända koldioxidutsläppen nedåt måste vi börja lyssna även till de andra perspektiven: Att regnskogen inte bara är ett lands angelägenhet.

När det handlar om klimatpåverkan är världens samtliga länder intressenter. Vi i väst har ett större ekonomiskt ansvar, vi behöver hitta system för att slussa pengar till bevarandet av regnskogen. Flera sådana är under konstruktion. t.ex. PES och REDD+.

Det finns certifieringar för hållbart producerad soja, såsom RTRS. För att främja de hållbara lantbrukarna bör produkter under trovärdiga certifieringar undantas importstoppet. Det vore även önskvärt om liknande regler införs även för till exempel palmolja, vars produktion har liknande problem kopplade till sig.

Sverige har i EU-kommissionär Cecilia Malmström en unik möjlighet att lyfta frågan i det forum där den har möjlighet att göra som störst påverkan. EU har makten över EU-ländernas handelspolitik och det är kommissionen som kommer med förslag om importstopp.

Tidigare har dessa typer av handelshinder införts när det har varit fara för människor och djur, t.ex. kött från områden där det finns mul- och klövsjuka. Även denna gången är handlar det om en fara för människor och djur.

Visserligen är kopplingen något mer långsökt men hotet är också betydligt större i omfattning.

Regnskogsskövlingen bidrar till en massutrotning av arter av sällan skådat mått och klimateffekten är fullkomligt förödande för både människor och djur.

Om inte Malmström agerar i frågan hamnar stafettpinnen hos handelsminister Ann Linde som förstås också har inflytande över EU:s handelspolitik.

När Brasilien gör tillräckligt stora åtgärder för att stoppa avverkningen och av regnskog kan importstoppet hävas.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.