Jimmie Åkesson
Bilden till vänster, ur Uppdrag Gransknings reportage: Ålder okänd. Foto: SVT, Anders Ahlgren/SvD/TT
Debattinlägg

”Rättsskandal när våldtäktsmän får straffrihet vid ålderslögn”

Uppdrag granskning ·

”Åldersbedrägerierna med ensamkommande och åtföljande brottsfrihet kan vara vår tids största rättsskandal”, skriver Jimmie Åkesson (SD).

Om debattören

Jimmie Åkesson
Partiledare Sverigedemokraterna

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

I onsdags tog Uppdrag granskning i SVT upp att asylsökande män slipper straff för grova brott på grund av att de uppger sig vara barn. För ett år sedan begick fyra män en grym gruppvåldtäkt och klarade sig undan straff genom att uppge att de var under 18 år. Åklagaren begärde inte medicinsk åldersbestämning för att se om det stämde.

Åldersbedrägerierna med ensamkommande och åtföljande brottsfrihet kan vara vår tids största rättsskandal.

I fallet som UG tar uppgruppvåldtog fyra utländska medborgare en 23-årig kvinna med stora inslag av våld. Polisen kallar våldtäkten ”nästan sadistisk”.

Männen kom undan med ungdomsvård, en av dem slapp straff överhuvudtaget.Senare uppdagades genom Interpol att två av dem var över 20 år.

Det finns andra exempel.

Ett är våldtäkten på en 13-årig flicka i Mariestad, där gärningsmannen uppgav en lägre ålder än på sitt hemlands pass. Vid oklarheter godtogs den lägre åldern utan åldersbestämning och han slapp därmed fängelse.

Mordet på en 22-årig kvinna på ett hvb-hem begicks av en ensamkommande som uppgett att han är under 18 år men som efter bedömning visade sig vara vuxen.

Det är en tragedi för offren som drabbas av dessa grova brott och att de dessutom behöver uppleva att inte få upprättelse då förövare går fria. Detta skadar förtroendet för rättsstaten då allmänheten inte kan relatera till straffen i förhållande till gärningen.

I Sverige görs inga åldersbestämningar på asylsökande ensamkommande. På Migrationsverket är linjen att godta den ålder de uppger, om de inte ser ut att vara över 40 år.

Att klassas som yngre än man är har under flera år lett till en gräddfil, med långt dyrare insatser. Det är lättare att få uppehållstillstånd, man får bättre boende, service och högre ersättningsnivåer.

I Danmark har åldersbedömningar visat att upp till 75 procent av de som uppger att de är minderåriga istället är vuxna. I Finland och Norge har man funnit att 66 procent av minderåriga asylsökande varit vuxna.

Förekomsten att ljuga om sin ålder skiljer sig sannolikt inte från Sverige, vilket visas av att Migrationsverket i efterhand skrivit upp åldern i ett av tjugo fall.

Naiva politiker har skapat ett dysfunktionellt system där starka incitament att systematiskt fuska finns inbyggda. System som helt saknar konsekvenser om man blir påkommen.

System som uppmuntrar till att fler unga män reser till Sverige i vad som ser ut att ha blivit en lukrativ industri. Förra året kom 35 000 ensamkommande barn, varav majoriteten är pojkar och män.

Inget annat land i EU har tagit emot så många ensamkommande barn som Sverige.

I vilket annat system kopplat till utbetalningar av skattepengar litar vi på vad en person uppger utan att kräva intyg? I vilket annat system kan man medvetet uppge falska uppgifter utan att beivras?

Det är dock positivt att regeringen börjar ta efter det vi Sverigedemokrater drivit under flera år och gör försiktiga åtgärder för att stävja missbruket.

Finansminister Magdalena Andersson uttalar exempelvis mycket riktigt att ensamkommandesystemet ”saknar kostnadskontroll”.

Men även åldersbestämningar måste börja göras.

Sverigedemokraterna har länge drivit ett lagstadgande och om vi fick inflytande skulle det vara obligatoriskt på alla asylsökanden, i ett tidigt skede.

Det skulle gälla i alla fall utom de mest uppenbara. Vägras en sådan undersökning ska ansökan avslås och personen utvisas. Vi vill även återkalla uppehållstillstånd som utfärdats på felaktiga uppgifter.

Enligt utlänningslagen har Migrationsverket redan idag rätt att återkalla ett uppehållstillstånd om personen har ljugit om sin identitet.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.