Asylsökande konvertiter riskerar avslag om de inte kan svara på Migrationsverkets frågor om kristendom. Men testet ”Är jag kristen nu?” visar att få kristna kan svara rätt, skriver pastorn bakom testet. (Genrebild) Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT
Debattinlägg

”Kristendomstestet är ingen bluff, Ann Heberlein”

”Migrationsverkets tjänstemän har i många fall sämre förståelse av kristen tro än konvertiterna själva, vilket leder till obegripliga och diffusa frågor som knappt går att svara på”, skriver Micael Grenholm, pastor i Uppsala Mosaik och speldesigner för arjagkristen.nu

Om debattören

Micael Grenholm
Pastor i Mosaik, en husförsamling i Uppsala

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Över 80 000 unika personer har tagit testet ”Är jag kristen nu?” där man konfronteras med frågor som Migrationsverkets tjänstemän har ställt till asylsökande konvertiter.

Som väntat är det få som klarar av testet. Frågorna är svåra, diffusa och i vissa fall obesvarbara, något som många frustrerat har poängterat.

Vissa väljer dock att rikta sin frustration mot oss som gjort testet istället för mot Migrationsverket. Teologen och politikern Ann Heberlein kallar testet ”en bluff”. Detta för att det är designat av en ”aktivistisk pastor” (undertecknad), inte av Migrationsverket själva.

Heberlein missar helt poängen. Naturligtvis är det inte Migrationsverket som har designat testet, det är jag som står som speldesigner på hemsidan.

Men frågorna är från Migrationsverkets förhör med konvertiter. Varenda en. SVT och Dagen har skrivit om dem för över ett år sedan.

Heberlein klarar själv inte av att svara på frågorna, men ändå försvarar hon att de används:

”Självfallet måste Migrationsverket undersöka och i den mån det är möjligt säkerställa att de uppgifter den asylsökande uppger som skäl för att få stanna i Sverige stämmer.”

Problemet är inte undersökningen, problemet är att de frågor som ställs är undermåliga, att de som ställer dem har för dålig kompetens och att för stor vikt läggs vid kunskap i bedömningen av genuin kristen tro.

Jakob Svenssons magisteruppsats ”Asylsökande konvertiter och myndighetens katekesförhör” (Göteborgs universitet, 2017) visade att Migrationsverkets tjänstemän i många fall har sämre förståelse av kristen tro än konvertiterna själva, vilket leder till obegripliga och diffusa frågor som knappt går att svara på.

Heberlein berättar en anekdot om flyktingar som låtsades vara kristna för att få asyl.

Jag kan berätta femtio anekdoter på konvertiter som har en genuin kristen tro men som ändå får avvisningsbeslut.

Ett hårresande exempel kommer via Christian Mölk, pastor i Pingst Härnösand. Hans församlingsmedlem, en analfabet, fick avslag i december 2017 med hänvisning till hans bristande svar på kunskapsfrågor:

”Du har inte kunnat förklara de grundläggande skillnaderna mellan islam och kristendomen eller vad som i huvudsak skiljer pingstkyrkan från svenska kyrkan. Du har beskrivit kristendomen som en fredlig religion och islam som en våldsam religion men du har inte reflekterat djupare över att det även finns delar av Bibeln som har en mer våldsam karaktär.”

Vårt test visar att få kristna i det här landet kan ge särskilt tillfredsställande svar på den här typen av frågor. Migrationsverket har inte kompetensen att avgöra vem som är kristen eller ej.

Precis som de behöver lyssna till läkare när de fattar beslut utifrån sjukdomar, behöver de lyssna på kyrkoledare och teologer när det gäller religion, som Sveriges kristna råd argumenterar för.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.