Att öka bidragen till fossila bränslen går tvärs emot klimatmålen tycker Liberala studenter. Foto: Bendiksby, Terje/TT
Debattinlägg

”Vi skjuter oss själva i foten”

”Att öka bidragen till fossila bränslen går tvärs emot klimatmålen och bryter mot januariavtalets princip om grön skatteväxling.
Det är en kortsiktig politik och vi skjuter oss själva i foten om vi fortsätter belöna jordbrukets fossilberoende”, skriver debattörerna.

Om debattörerna

Christoffer Heimbrand
Andre vice ordförande, Liberala Studenter
Karl Vilén
Tidigare miljöpolitisk talesperson, Liberala Studenter

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

I sommar har stödet som Sveriges bönder får för att tanka sina traktorer med fossil diesel höjts. Höjningen tillkommer på grund av M/KD-budgeten och innebär att bönderna bara behöver betala hälften av miljöskatterna på diesel.

Totalt får jordbruket 600 miljoner kronor i diesel-rabatt varje år, men de totala subventionerna som staten tillhandahåller klimatskadlig verksamhet är omkring 30 miljarder per år, enligt Naturskyddsföreningen.

Jordbrukets maskiner släpper varje år ut mer växthusgaser än hela inrikesflyget – utsläpp som subventioneras av våra skattepengar.

Som bäst kan staten vara pådrivande för en omställning till ett mer hållbart samhälle.

Landsbygdsministern Jennie Nilsson (S) menar att ökade subventioner är “det mest effektiva sättet att kortsiktigt göra något åt lönsamheten” för jordbruket. Men dieselrabatten innebär att vi skjuter oss själva i foten i både miljö- och jordbrukspolitiken.

Trots att vi alla vet att klimatkrisen är akut så gör dessa subventioner det billigare att släppa ut.

Tyvärr är miljöpolitiken istället ofta ineffektiv, men det kan också vara rent skadligt när staten blandar sig i.

Att öka bidragen till fossila bränslen går tvärs emot klimatmålen och bryter mot januariavtalets princip om grön skatteväxling.

Det är en kortsiktig politik och vi skjuter oss själva i foten om vi fortsätter belöna jordbrukets fossilberoende.

Liberala Studenter föreslår att alla subventioner till miljöskadlig verksamhet fasas ut så snart som möjligt.

Om vi fortsätter med fossil förbränning kommer klimatförändringarna bara bli värre – och torka och extremväder allt vanligare, vilket kommer drabba bönderna hårt.

Landsbygdsministern har i alla fall rätt i att politiken är väldigt kortsiktig.

Vill man stödja lantbruket efter förra årets svåra sommar finns det bättre sätt att göra det på.

Direkta bidrag eller krisstöd hade fått samma positiva effekt, men utan att belöna beroendet av fossila bränslen.

Dieselrabatten gynnar inte heller de som redan nu har ställt om till ett mer fossilfritt jordbruk.

Liberala Studenter föreslår att alla subventioner och bidrag till fossila bränslen och miljöskadlig verksamhet ska fasas ut.

Detta rekommenderas också bestämt av Internationella energiorganet, IEA.

För att nå klimatmålen behöver vi en kraftfull grön skatteväxling. Det innebär att skatten på sådant som är farligt för miljön höjs medan skatten på företagande och tjänster sänks.

Detta premierar ny miljövänlig teknik och gör den mer konkurrenskraftig.

Dieselrabatten är direkt kontraproduktiv och gör det istället billigare att släppa ut, raka motsatsen mot vad en grön skatteväxling skulle innebära.

Liberalernas nya partiledare Nyamko Sabuni har lyft fram att partiets miljöpolitik behöver förnyas och föras fram tydligare.

Att slopa miljardsubventionerna till miljöskadlig verksamhet borde vara en självklarhet för gröna liberaler. Menar man allvar med att stärka Liberalernas miljöprofil måste vi också vara modiga i ett sådant läge.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.