Foto: Pressbild
Debattinlägg

Liberalen: Därför röstar vi ja till von der Leyen

Publicerad

”Jag är övertygad om att kommissionen under von der Leyen kommer värna och stärka rättsstatens principer mot de populistiska regeringar som vill montera ned dessa demokratiska skyddsvallar”, skriver Liberalernas europaparlamentariker Karin Karlsbro.

Om debattören

Karin Karlsbro
Europaparlamentariker Liberalerna (L)

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Vi Liberaler gick till val på ett tydligt program för att fördjupa och förbättra EU-samarbetet.

Under månader av kampanj har vi haft möjlighet att debattera och diskutera de viktiga vägval som Europa står inför.

Det är därför glädjande att Ursula von der Leyen som nu föreslås som ordförande för EU kommissionen i stort delar vår grundsyn på det europeiska samarbetet. Hon har visat att hon är en stabil kraft för ett fördjupat Europasamarbete och att hon har visioner hur hon vill utveckla EU framöver.

Under de gångna veckorna har den liberala gruppen i Europaparlamentet ställt tydliga krav för att stödja von der Leyens kandidatur. Denna process har i sig stärkt inslaget av parlamentarisk demokrati på europeisk nivå men också säkerställt att hon gjort ett antal mycket viktiga utfästelser i sak inför den kommande mandatperioden.

Det är också viktigt att frågan om vem som ska leda EU inte drar ut på tiden och läggs i långbänk. Det påverkar medborgarnas tilltro till samarbetet och omvärldens respekt för EU i en tid då EU behöver kraftsamla, inte minst i skuggan av Brexit, ett aggressivt Ryssland under Putin och USA som med Trump gör sig redo för handelskrig.

Kommissionen under von der Leyen kommer att arbeta kraftfullt och målmedvetet för att EU ska nå högt ställda klimatmål och öka jämställdheten inom EU.

Vi har fått tydliga utfästelser om att hennes kommission fortsatt står bakom en human gemensam migrationspolitik på asylrättens grund, stärkta insatser för att förverkliga den inre marknaden och att man slopar krav på enhällighet i utrikespolitiken. EU parlamentet kommer också i praktiken att ges rätt att initiera lagstiftning.

Frihandeln ska värnas och Europa ska fortsätta vara en garant för det regelbaserade frihandelssystem som ett exportberoende land som Sverige baserat en så stor del av vårt välstånd på. Samtidigt måste vi bli bättre på att använda handelspolitikens möjligheter även för att säkerställa en hållbar utveckling globalt och för att möta klimathotet.

Jag är övertygad om att kommissionen under von der Leyen kommer värna och stärka rättsstatens principer mot de populistiska regeringar som vill montera ned dessa demokratiska skyddsvallar.

Jag gläds också över att von der Leyen föreslår ett europeiskt medborgarkonvent för att se över ett antal fördragsfrågor, inte minst hur dessa toppjobb ska utses i framtiden, för att ytterligare stärka unionens demokratiska förankring hos medborgarna.

Efter dagens anförande i Europaparlamentet står det klart att Ursula von der Leyen kandiderar till kommissionsordförande på ett program som i stora delar överensstämmer med den optimistiska plattform som vi i Liberalerna mötte väljarna med i årets val till Europaparlamentet.

Jag hoppas att övriga svenska partier som nu ställer sig bakom hennes kandidatur också kommer att ställa sig bakom hennes många positiva och konkreta förslag för att stärka och fördjupa EU samarbetet.

Den som röstar nej tar också på sig ett stort ansvar för att presentera en annan kandidat med möjlighet att få stöd.

Hittills har ingen lyckats med det.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.