En hund, en häst och en katt.
En del djurägare tror att det blir dyrare om djuret är försäkrat. Men Martin Tivéus poängterar att försäkrade djurägare ofta väljer en mer avancerad och därmed dyrare behandling. Foto: Michael Probst-AP/TT/Helen Lindelöf
Debattinlägg

”Avkastning behövs för att kunna utveckla djursjukvården”

Djur ·

”Det är i varje möte med djur och djurägare som besluten tas om eventuell provtagning, inläggning, operation och annat. Det är varken jag eller några andra chefer som beslutar om vad som ska göras med varje patient”, skriver Martin Tivéus.

Om debattören

Martin Tivéus
VD, Evidensia Djursjukvård

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

I en debattartikel på SVT Opinion skriver Ulrika Fåhraeus om djursjukvård.

Tack för din feedback. Vi vill gärna ha en dialog med dig, både för att visa upp vår verksamhet och för att lyssna på och besvara dina synpunkter.

Evidensia bildades 2012 genom att fyra svenska djursjukhus gick samman. Vår affärsidé är att skapa en högre tillgänglighet och bättre vårdkvalitet tillsammans än vad som är möjligt med enskilda kliniker.

För att åstadkomma detta behöver vi ägare som delar vår vision om att skapa en bättre vård och är villiga att investera.

Vår ambition är att erbjuda erfaren vårdpersonal, modern utrustning och hög tillgänglighet samtidigt som vi försöker hålla kostnaderna nere.

Vi bedriver även dygnetruntöppen akutverksamhet på flera djursjukhus, en kostsam men viktig och efterfrågad verksamhet.

Som alla privata företag behöver vi dock ha en viss årlig avkastning för att kunna fortsätta utveckla verksamheten.

Idag har vi cirka 55 kliniker/djursjukhus i Sverige varav 14 stycken är inom häst.

Vi har totalt cirka 35 procent marknadsandel i Sverige och en rörelsemarginal på knappt åtta procent.

Vi lämnar ingen utdelning till våra ägare, utan den vinst vi gör återinvesteras i verksamheten.

Alla Sveriges veterinärer utför sitt yrke under personligt ansvar.

Veterinären ska tillsammans med djurägaren diskutera igenom hälsotillstånd och tänkbara behandlingsmetoder.

Det är i varje möte med djur och djurägare som besluten tas om eventuell provtagning, inläggning, operation och annat.

Det är varken jag eller några andra chefer som beslutar om vad som ska göras med varje patient.

Jag tror att vi kan och behöver bli mycket bättre på att vid varje kundbesök förklara och diskutera djurets hälsotillstånd samt vilka olika ingrepp och behandlingar som är tänkbara, för- och nackdelar samt kostnaderna för respektive ingrepp/behandling.

Ibland hör vi att en del djurägare tror att det blir dyrare om djuret är försäkrat.

Så är det inte, men det är inte ovanligt att försäkrade djurägare väljer en mer avancerad och därmed dyrare behandling, för att man då anser sig ha råd.

Vi är medlemmar i Svensk Djursjukvård och arbetar under branschens kvalitetssigill.

Vi har ett nöjdkundindex på 92, vilket vi är stolta över. Samtidigt behöver vi lyssna på våra kunder och se över hur vi kan bli bättre i alla delar.

Som en allt större aktör har vi ett stort ansvar att vidareutveckla vården med våra kunder i fokus. Det innefattar självklart även prissättning i den mån vi har möjlighet.

Om du är intresserad får du gärna vara med i vår verksamhet under en dag.

Då får du se att det inte finns några direktiv till våra veterinärer utan att den veterinärmedicinska verksamheten drivs lokalt i samråd med djurägaren.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.