Debattinlägg

”Ja vi vill leva, vi vill dö i ett flerspråkigt Norden”

Publicerad
OPINION ·

”Vi säger ofta att språket är nyckeln till framgång, men det är språk i plural som är vägen framåt. Så formar vi ett Sverige, en kunskapsnation i framkant”, skriver modersmålslärare, forskare och professorer.

Hej Sverige – grattis på nationaldagen! Inte behöver du trona på minnen från fornstora dar? Sverige kan åter bli en utbildningsnation i framkant.

Tillsammans kan vi ta ledningen genom att dra fördelar av våra flerspråkiga och mångkulturella perspektiv i samhällsutvecklingen.

I Sverige talas det många språk och forskning visar att det går bättre att lära sig ett nytt språk om man har goda kunskaper i sitt modersmål. Det stärker identiteten och bidrar också till framgång i studier och högre betyg i skolans andra ämnen.

Därför är en fungerande modersmålsundervisning med legitimerade modersmålslärare en av nycklarna till en framtidssäkring av Sverige.

Tyvärr ser vi att modersmålsämnet har prioriterats ned och att det upplevs som ett onödigt och dyrt ämne.

En inställning har smugit sig in att elever med annat modersmål än svenska, bara ska lära sig på svenska och att kunskaper bara kan utvecklas om det sker på svenska språket.

Det är en utveckling som är helt kontraproduktiv, både för individen och för samhället. Vi måste ta vara på förmånen att ha en flerspråkig befolkning. Vi vet inte vilka kunskaper och förmågor som kommer att vara viktiga i framtiden.

Däremot vet vi att språkkunskaper alltid kommer behövas och att kommunikation på modersmålet är en av EU:s åtta nyckelkompetenser. Rätten att bibehålla och utveckla sitt modersmål är dessutom en demokratisk rättighet.

I Sverige har du som elev rätt till modersmålsundervisning.

Därför är det allvarligt att många rektorer pekar på att trots behoven av modersmålsundervisning för elever finns, har de varken de resurser som krävs eller tillgång till utbildade modersmålslärare.

Modersmålslärarna själva vittnar om att i många kommuner råder dåliga arbetsförhållanden, i kombination med lärarbrist. De har ofta tjänster som är uppdelade på flera skolor varje dag.

Då blir det svårt att få till det helt nödvändiga kollegiala samarbetet kring varje elev med övriga ämneslärare på skolorna.

Lärarförbundet vill idag, på Sveriges nationaldag, slå ett slag för ett framgångsrikt, flerspråkigt och mångkulturellt Sverige.

För att lyckas krävs följande fem åtgärder från Sveriges regering, Riksdag och skolmyndigheter:

 1. Utforma utbildningar för lärare i modersmål i alla större språk och gör det lättare att komplettera utländska studier till en svensk lärarexamen. Utnyttja den kraft vi får till skänks med välutbildade nyinflyttade.
   
 2. Ta fram en plan för hur modersmålslärare på sikt ska omfattas av legitimationskravet och Lärarlyftet.
   
 3. Modersmålslärare ska finnas inom hela utbildningsområdet – från förskola till SFI. Skollagen behöver stärkas så att även barn i förskolan får rätt till modersmålsundervisning.
   
 4. Gör modersmål till ett reglerat ämne i skollagen med garanterad undervisningstid. Idag ser förutsättningarna för både elever och modersmålslärare väldigt olika ut runt om i landet.
   
 5. Ge möjligheter för modersmålslärare att ingå i skolornas arbetslag och få tid för samarbete kring undervisningen i förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasieskola och vuxenutbildning. Modersmålslärare måste få förutsättningar att samarbeta med elevernas övriga lärare, så att undervisningen kan anpassas och utvecklas i samråd med alla berörda parter.

Vi säger ofta att språket är nyckeln till framgång, men det är språk i plural som är vägen framåt.

Så formar vi ett Sverige, en kunskapsnation i framkant. Ja vi vill leva, vi vill dö i ett flerspråkigt Norden.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

Sveriges nationaldag 2017

Mer i ämnet