Vänster, elsparkcyklar som ligger på marken på Medborgarplatsen i Stockholm. Höger Daniel Helldén (MP). Foto: Stina Stjernkvist/TT
Debattinlägg

”Nu kommer vi att forsla bort farligt parkerade elsparkcyklar”

”Vi kommer nu att pröva att använda en något udda och bökig lagstiftning som är tänkt när bilar står trafikfarligt och hindrande. Reglerna om bortforsling. Redan för två veckor sedan meddelade Stockholms stad elsparkcykelbolagen att vi under hösten kommer att börja samla in elsparkcyklar som står trafikfarligt och trafikhindrande”, skriver debattören.

Om debattören

Daniel Helldén
Trafikborgarråd (MP)

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Det var över hundra år sedan det dök upp ett helt nytt transportmedel i våra städer – tills nu, när elsparkcyklarna gjort entré runt om i Europa och i Nordamerika.

I Sverige finns idag elsparkcyklarna bland annat i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Helsingborg. De används och uppskattas av många, men skapar också irritation och problem inte minst för människor med funktionsnedsättningar.

Elsparkcyklarna är här för att stanna men behöver bättre styras upp. Tyvärr saknar vi kommunerna möjlighet att tydligt reglera verksamheten idag.

I Stockholm har jag som trafikborgarråd initierat en avsiktsförklaring mellan staden och bolagen som tillhandahåller elsparkcyklar i staden. På så vis har vi bland annat fått bolagen att införa parkeringsförbud på många områden i staden.

Det här innebär till exempel att du inte kan parkera i exempelvis Gamla Stan med trånga gränder och kulturhistoriska miljöer.

Det här är inget vi som kommun kan tvinga bolagen till. Som lagstiftningen och trafikförordningen är utformade så klassas elsparkcyklar som cyklar, och cyklar har rätt att parkera i princip var som helst på kommunal mark i 24 timmar.

Inte heller har vi rätt att begränsa möjligheten att köra på en viss plats eller tvinga bolagen att agera när användarna parkerar fel. Därför borde regeringen skyndsamt ändra lagstiftningen.

Bland annat borde lagstiftningen ändras så att kommuner kan införa parkeringsförbud specifikt för elsparkcyklar på platser där så är lämpligt, utan att detta ska hänga på en god dialog med de kommersiella aktörerna.

Jag vill också se möjligheten att göra det tillståndspliktigt att ställa ut uthyrningselsparkcyklar på offentlig mark. Vissa röster i debatten har hävdat att vi redan kan detta, men Polisen har varit mycket tydliga gentemot Stockholms stad.

Det går inte. Den nuvarande lagstiftningen säger att elsparkcyklarna ska ses som cyklar. Därmed konstaterar Polisen att ”ett företag som ställer ut cyklar på offentlig plats som relativt omgående används av diverse brukare som lämnar dem på en annan plats och så vidare, kan inte anses falla in under ordningslagens regler i 3 kap ordningslagen”.

Polisen menar alltså att det inte är möjligt idag att använda bland annat ordningslagen för att kräva tillståndsplikt för att ställa ut elsparkcyklar i Sveriges städer. Därför måste lagstiftningen förtydligas.

Med en tillståndsplikt eller ett licenssystem så skulle Stockholm och andra städer kunna ställa krav på de kommersiella aktörerna gällande hur de informerar användarna, hur de hanterar felparkeringar och antalet elsparkcyklar

Kommunerna och bolagen själva har ett ansvar, men bara riksdag och regering kan ändra lagstiftningen och ändra detta. Men det vilar också ett ansvar på användarna själva.

För de trafikslag som funnits länge på gatorna i både Sverige och övriga Europa finns inte bara lagstiftning utan även tydliga sociala normer kring hur man beter sig i trafiken.

Det finns såväl lagstiftning som tydliga normer kring hur och var du parkerar din bil och cykel. Det är för de flesta av oss självklart att bilen ställs i en P-ruta och cykeln låser man fast vid ett cykelställ. Den här typen av normer behöver uppstå även kring elsparkcyklarna.

Jag välkomnar att infrastrukturminister Tomas Eneroth i dagarna har öppnat upp för möjligheten att se över lagstiftningen gällande elsparkcyklar.

De skulle kunna ge kommunerna fler verktyg att både reglera elsparkcyklarnas roll i trafiken, samt ge möjligheten att tvinga bolagen att säkerställa att deras tjänst främjar trafiksäkerhet – inte motarbetar den.

I väntan på detta arbete kommer vi nu pröva att använda en något udda och bökig lagstiftning som är tänkt när bilar står trafikfarligt och hindrande. Reglerna om bortforsling.

Redan för två veckor sedan meddelade Stockholms stad elsparkcykelbolagen att vi under hösten kommer att börja samla in elsparkcyklar som står trafikfarligt och trafikhindrande.

Administrativt är detta betungande och bör istället vara elsparkcykelbolagens ansvar. Får vi tillståndsplikt kommer vi kunna få det nya att rimma med allmänhetensuppfattning om vad som är en fungerande stad.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.