Roger Haddad
Roger Haddad (L) anser att kriterierna för att fortsatt ha personer i förvar efter avtjänat straff bör ändras. Foto: Jessica Gow/TT
Debattinlägg

”Låt fler dömda avtjäna straff i sina hemländer”

Opinion ·

”De som begår allvarliga brott i Sverige ska lagföras, ytterst handlar det om förtroendet för hela vårt rättsystem. Men lagstiftningen måste även följas i den delen som berör utvisning”, skriver Roger Haddad (L).

Om debattören

Roger Haddad
Liberalernas rättspolitiska talesperson

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Det är mycket allvarligt att polisen i Sverige anser att de inte har kontroll över de brottslingar som efter avtjänat straff ska utvisas.

Det är också mycket allvarligt att dömda brottslingar som avtjänat sitt straff inte kan utvisas utan förvaras ovanligt länge, som SVT Uppdrag gransknings reportage Kader mot Sverige visar.

Rättsväsendet, genom polisen och kriminalvården, måste omedelbart genomföra en översyn av sina rutiner för hur man släpper ut dessa personer.

Vi kräver också att lagen ses över så att det blir möjligt att ha en mer systematisk uppsikt över de personer som avtjänat sitt straff, men där det ännu inte gått att verkställa utvisning.

Regeringen måste vidta åtgärder för att intensifiera arbetet med att dels få till fler överenskommelser bilateralt eller på EU-nivå så att fler dömda direkt kan avtjäna sina straff i sina hemländer.

På det sättet kan vi säkerställa att fler dömda faktiskt får sitt straff, men inte minst minskar vi risken att brottslingar efter avtjänat straff kan gömma sig i Sverige trots att de saknar rätt att stanna kvar.

Liberalerna kräver också att lagen ses över så att det blir möjligt att ha en mer systematisk uppsikt över de personer som avtjänat sitt straff men där det ännu inte gått att verkställa utvisning.

Liberalerna har därför inlämnat en skriftlig fråga i riksdagen där vi efterfrågar åtgärder från regeringen.

Att dömda brottslingar som faktiskt kan utvisas till sina länder avviker, gömmer sig, inte inställer sig i enlighet med Kriminalvårdens och Polisens beslut är mycket allvarligt.

Kriterierna för att fortsatt ha personerna i förvar även efter avtjänat straff bör ändras så att detta underlättas.

Det är dessutom oacceptabelt att det idag inte är straffbart att utebli från anmälningsplikten. Det sänder helt fel signal och underminerar de få verktyg rättsväsendet har gentemot personer som väntar på utvisning.

Vi föreslår att lagen ändras så att det även blir straffbart att strunta i att anmäla sig hos Polisen.

De som begår allvarliga brott i Sverige ska lagföras, ytterst handlar det om förtroendet för hela vårt rättsystem. Men lagstiftningen måste även följas i den delen som berör utvisning.

Personer utan rätt att uppehålla sig i Sverige ska utvisas om de begår brott.

Liberalerna lägger också förslag i riksdagen för att förenkla regelverket kring utvisning – vi anser att fler dömda ska kunna utvisas till exempel vid allvarliga brott som sexualbrott och hedersbrott.

Därför blir det än mer angeläget för oss att se till att systemet fungerar.

Den kriminelle som begår brott i Sverige utan tillstånd att stanna måste ges konsekvens fullt ut.

Dagens system har flera luckor som gör att personer i praktiken kan komma undan, det måste vi omgående täppa till.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.