TILL VÄNSTER TT_BILD från 2006: Kvinna i Alabama. Till höger moderaten Sophia Jarl (M).
Till höger Sophia Jarl (M). Foto: M. Spencer Green / TT / Sophia Jarl
Debattinlägg

”Förbjud slöjan i svenska grundskolan”

Slöja ·

”Alla barn har rätt att växa upp som jämlikar. Därför ska hijab och andra typer av slöjor förbjudas på flickor i svenska grundskolan”, skriver Sophia Jarl (M) i en debattartikel som publicerades 25 augusti 2016.

Om debattören

Sophia Jarl
Gruppledare och oppositionsråd för moderaterna i Norrköping

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Du som påstår att det är föräldrarnas rätt att tvinga små flickor att bära slöja är enligt mig skyldig att berätta varför det är en rättighet. Sverige är ett modernt sekulariserat land. Vi har avskaffat statskyrkan och våra skolor ska vara fria från religiösa inslag.

Alla barn har rätt att växa upp som jämlikar. Därför ska hijab och andra typer av slöjor förbjudas på flickor i svenska grundskolan.

Slöjan är en relativt vanlig syn i vår vardag men det är hög tid att vi alla inser vad slöjan står för. Det är först när vi utgår ifrån dess ursprungliga syfte som vi alla förstår att det är olämpligt för barn och ungdomar att bära detta uttryck.

Slöjan, i olika skepnader, ska dölja och minska kvinnans, och i detta sammanhang även flickans, attraktivitet. Den används för att reglera relationen mellan man och kvinna.

Det är kvinnan och flickan som ska underordna sig mannen i möten och genom oönskad ögonkontakt. Genom att kvinnan underkastar sig mannen upprätthålls hedersnormen och mannens ärbarhet.

Svenska skolan är folkrätts- och grundlagsskyldig att verka för jämställdhet. Den sexualisering och begränsning som slöjan symboliserar hör inte hemma i svenska skolan.

Flickor ska inte uppfostras att dölja sin kropp inför männens blickar och ta ansvar för hur män reagerar i deras sällskap. Flickor, precis som pojkar, har rätt att växa upp fritt utan begränsningar.

De ska kunna sjunga, dansa, leka, springa och idrotta obehindrat i den svenska skolans vardag. De ska inte behöva tillskrivas något ansvar för mäns begär och mäns krav på att de ska vara ärbara flickor.

De kvinnor, i Sverige idag, som säger sig bära slöja frivilligt – vad symboliserar den för dem? Vad vet de om dess ursprung och syfte?

Jag har ännu inte hört någon företrädare, oavsett sida för eller emot, förklara slöjans syfte på något annat sätt än hur jag själv framhåller den i debatten.

Givetvis är ett långsiktigt värdegrundsarbete till flickor och kvinnors egna val och individens frihet bäst för ett demokratiskt samhälle. Men hur många generationer flickor är du beredd att offra för att nå dessa värderingsförändringar?

Hedersrelaterade normer och våld har blivit ett ovälkommet inslag i vårt jämlika Sverige.

En lagstiftning mot slöja i skolan markerar att vi politiker är beredda att gå före för att uppnå en nödvändig förändring.

Det har vi gjort när det gäller kvinnors rösträtt, barnaga och homosexuellas rättigheter. Jag ser ingen skillnad i den här frågan.

Demokrati och jämställdhet har aldrig varit en självklarhet. Detta skapar och försvarar män och kvinnor tillsammans. Det kräver mod.

Min önskan är att alla politiska partier fortsätter att stå upp för, och assimilerar den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism.

Vi lever i en orolig värld där religion ofta används som skyddande sköld för odemokratiskt agerande. Att bemöta försvaret av jämställdhet med anklagelser om islamofobi är fegt.

Den här debatten handlar inte om de kvinnor och flickor som har möjlighet att välja. Den handlar om de som lever i Sverige men som ändå inte får ta del av det jämställda samhälle Sverige är.

Jag är stolt över ett Sverige där män och kvinnor lever jämställda.

Oavsett anklagelser kommer jag aldrig vika ner mig i kampen för de flickor som förvägras möjligheten att välja sin framtid.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.