Foto: Joakim Ståhl/SvD/TT/Channi Anand/AP/TT
Debattinlägg

”Sverige bryter mot FN:s Barnkonvention”

Publicerad

”Enligt den senaste kartläggningen saknar 718 barn stadigvarande boende, bara i Stockholm stad. Bostad är en mänsklig rättighet och den rådande situationen i Sverige strider mot FN:s Barnkonvention”, skriver Marika Markovits.

Om debattören

Marika Markovits
Direktor, Stockholms Stadsmission

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Hemlösheten i Sverige ökar men byter skepnad. Från att länge ha kopplats till missbruksproblematik och psykisk ohälsa ser vi nu hur hemlöshet allt oftare kan kopplas direkt till fattigdom i kombination med bristande stöd för individen.

En anledning till detta är den rådande bostadsbristen.

Sedan de bostadspolitiska samtalen mellan riksdagspartierna bröt samman 2016 har nästan ingenting hänt. Samtidigt som vi nu befinner oss i ett osäkert parlamentariskt läge fortsätter livet i hemlöshet för drygt 33 000 personer runt om i Sverige – och många av dem är barn.

Enligt den senaste kartläggningen saknar 718 barn stadigvarande boende, bara i Stockholm stad. Bostad är en mänsklig rättighet och den rådande situationen i Sverige strider mot FN:s Barnkonvention.

Läget för alla barn som saknar stadigvarande boende är mycket bekymmersamt eftersom det leder till ett socialt utanförskap. Barn och unga som lever i socialt utanförskap löper högre risk att som vuxen drabbas av ohälsa, arbetslöshet och fattigdom.

I Stockholm har en ny grön/blå majoritet tillträtt i Stadshuset. De lanserade sin budget med flera reformer och satsningar på näringsliv, skola, miljö och sänkt skatt. Hemlösheten lyfts fram som ett av 70 områden i budgeten.

Detta är orimligt eftersom konsekvenserna av ett liv i hemlöshet för barn, men också för vuxna är så dramatiska. Att leva i hemlöshet medför sämre psykisk och fysisk hälsa, kortare livslängd och ökad risk för att bli utsatt för hot och våld.

Att stävja hemlöshet bör vara ett av stadens viktigaste fokus.

Under mandatperioden 2010–2014, när Alliansen i Stockholm senast satt i majoritet, utarbetades en hemlöshetstrategi som enbart omfattade det sociala arbetet. Den fullföljdes inte av den röd/gröna majoriteten under den senaste mandatperioden.

Däremot sattes höga mål för bostadsbyggandet med ambitionen att säkerställa billiga bostäder.

Antalet hemlösa barn har dock inte minskat. Minst 300 barnfamiljer i Stockholm lever i dag utan ett stadigvarande hem.

Det krävs en sammanhållen social bostadspolitik för att minska hemlösheten. Och en ny hemlöshetsstrategi där det sociala arbetet och bostadsförsörjningen samordnas mot målet att alla barn ska ha ett stadigvarande hem.

Nu går vi in i december med vetskapen om minusgradernas intåg. Ännu en vinter med hemlöshet som inte är åtgärdad. Hur länge ska den som lever i hemlöshet behöva vänta? Hur många vintrar?

Ökningen av barnfamiljer i hemlöshet är på intet sätt något unikt för Stockholm. Vi ser ökningarna framförallt i storstadsregionerna.

Häromdagen rapporterade Malmö stad sin årliga kartläggning där 1 347 barn lever i hemlöshet, en ökning med 183 barn från föregående år.

I Stockholms kranskommuner ser vi i nyhetsrapporteringen exempel från Täby, Solna och Lidingö hur nyanlända tvingas lämna sina anvisningsboenden efter två år när den så kallade etableringstiden har gått ut.

Efter det är tanken att familjen eller den enskilda personen ska stå på egna ben och bli ansvarig för sin egen försörjning. Vilket i praktiken är näst intill omöjligt för de flesta som kom till Sverige för drygt två år sedan.

Allt fler barnfamiljer riskerar därmed att hamna i hemlöshet. Det gör också att fler väljer att flytta till grannkommuner som erbjuder stöd, vilket gör att hemlösheten koncentreras i vissa kommuner.

Behoven av åtgärder är akuta.

Därför kräver vi en hemlöshetspolitik både på nationell nivå och lokal med väsentligt högre ambitioner än vad den har idag:

  • Höj bostadsbidraget
  • Etablera ett snabbspår med omedelbara insatser för särskilt utsatta grupper
  • Inför en nationell hemlöshetsstrategi och kom med fler offensiva förslag

Det borde finnas ett brett politiskt stöd för att hjälpa medmänniskor i utsatthet. Men eftersom så lite sker och har skett, är det uppenbart att allmänhetens engagemang behövs för att få till en förändring nu.

Därför gör vi nu ett upprop. Vi vädjar till allmänheten att engagera sig, för om vi visar politiker att vi är många som kräver en förändring hoppas vi kunna få dem att prioritera åtgärder mot hemlöshet

Skriv på för ett mänskligare samhälle där inget barn ska behöva leva i hemlöshet. Namninsamlingen kommer vi att lämna till Stockholms läns kommuner med krav på en kraftsamling mot hemlöshet.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

Hemlösa i Stockholm

Mer i ämnet