SD vill backa bandet och inskränka aborträtten, skriver riksdagsledamoten Nina Lundström (L). Foto: Vilhelm Stokstad/TT/Henrik Montgomery/TT
Debattinlägg

”Sverigedemokraterna hotar friheten”

”Sverigedemokraterna liksom nationalister i andra länder har samma agenda. Feminismen anses splittra nationen. Deras politiska agenda handlar om att minska kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp och begränsa kvinnans frihet”, skriver Nina Lundström (L), riksdagsledamot.

Om debattören

Nina Lundström (L)
Riksdagsledamot

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Sverigedemokraterna hyllar nationalism och det svenska. Men Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik värnar inte det som Sverige är mest känt för – reformer för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Det behövs flera nya fler reformer, inte färre. Stereotypa könsroller bäddas in i formuleringar om ”naturliga gemenskaper” i form av familj och nationen.

Sverigedemokraterna vill backa bandet. Att jämställdheten är ett resultat av politiska beslut som driver utvecklingen framåt är ointressant.

Sverigedemokraterna liksom nationalister i andra länder har samma agenda. Feminismen anses splittra nationen. Deras politiska agenda handlar om att minska kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp och begränsa kvinnans frihet. Sverigedemokraternas förslag handlar om att inskränka aborträtten, ge möjlighet till så kallad frivillig sambeskattning av inkomster, skrota jämställdhetsmyndigheten och införa vårdnadsbidrag.

Innan aborträtten infördes i Sverige 1975 åkte svenska kvinnor till Polen för att kunna genomföra abort. I år demonstrerade jag och andra liberala kvinnor i Stockholm för polska kvinnors rätt till abort.

Till demonstrationen anslöts sig män och kvinnor med polsk bakgrund. I Polen inskränks nu kvinnors frihet att bestämma över sin kropp. Kvinna till kvinna har i rapporten ”Så tystas en kvinnoorganisation” beskrivit konsekvenser av protester mot inskränkta rättigheter i Polen. Kvinnoorganisationer som protesterade mot inskränkningen av aborträtten fick uppleva husrannsakan hos två framstående kvinnoorganisationer. Det uppfattades som varningssignal om att inte delta i aktiviteter som kritiserar regeringen.

Nationalister inskränker därmed även friheten för organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter.

Nationalister som kommer till makten stryper finansiering till ideella organisationer och förbjuder internationell samverkan. Ideella organisationer anses hota sammanhållningen i landet. Europaparlamentet har uppmärksammat hur organisationer fråntas finansiering och förbud införs för samverkan med internationella organisationer i en rapport.

Nationalister värnar inte minoriteters rättigheter. Det påverkar alla minoriteter negativt.Att få älska vem man vill är inte en rättighet. Att få själv avgöra sin identitet är inte en mänsklig rättighet. I länder med nationalistiska styren är HBTQ aktivism hotad. HBTQ personer upplever hot i sin vardag. Sverigedemokraternas andra vice talman i riksdagen, Björn Söder, har uttalat att samer och judar inte är svenskar.

Valet i höst är viktigt. Vilket Sverige vill vi se i framtiden?

Utvecklingen i vår omvärld visar att värderingar är helt avgörande för individernas rättigheter och möjligheter. Skillnad mellan slutenhet och öppenhet. Vill du ha rätten att bestämma över din kropp, ha frihet att välja din väg i livet och ha rätten att själv identifiera vem du är – lägg din röst på ett parti som har individens frihet som sitt politiska mål.

Liberalismen och nationalismen är varandras motpoler.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.