Debattörerna Jonas Ernfors och Elisabeth Byström: ”I ett samhälle där mycket är uppbyggt kring att du ska vara missnöjd, är det otroligt underskattat att vara förnöjsam.” Foto: Göran Segeholm, Nesvold, Jon Olav
Debattinlägg

Minimalisterna om dagens konumtionshets: ”Det är underskattat att vara förnöjsam”

”När du slutar sukta efter nästa pryl, resa, karriärsteg eller nästa vad-som-helst, får du tid att landa och fundera över vad som verkligen tillför värde i ditt liv och vad som gör dig lycklig”, skriver debattörerna.

Om debattörerna

Elisabeth Byström
Grundare till bloggen Minimalisterna
Jonas Ernfors
Grundare till bloggen Minimalisterna

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Vi har det generellt sett otroligt bra i vår del av världen. Trots det tenderar vi att vara missnöjda med det vi har och sträva efter mer, fler, större och bättre.

Denna medfödda och kulturella drivkraft är en starkt bidragande orsak till mänsklighetens nuvarande framgång, men kan det vara så att vi nått den punkt där drivkraften inte längre gagnar varken individen, mänskligheten eller planeten? Där mindre, färre och enklare blivit det universella framgångsreceptet.

Insikten och önskan om ett enklare liv, både på det materiella och mentala planet, går ofta under namnet minimalism. Det är en kombination av filosofi och livsstil där du på ett medvetet och hållbart sätt skalar bort det som inte adderar värde i ditt liv med avsikten att frigöra tid, energi och pengar till det som är viktigast.

Något som såklart kan appliceras på prylar men även på intressen, åtaganden, relationer och ekonomi. Och som utförd på ett ansvarsfullt sätt med hållbarhet i fokus är till fördel både för dig, dina medmänniskor och planeten.

Det kan exempelvis ske genom att:

  • Enbart konsumera och äga det du faktiskt behöver och köpa i andra hand i första hand.
  • Spendera mindre tid på ytliga bekanta via sociala medier och mer tid med familj och närmaste vänner.
  • Tacka nej till ytterligare åtaganden privat och professionellt för att ha energi och tid att sköta den fysiska och mentala hälsan.

Det kan låta självklart men varför agerar vi ofta precis tvärtom? Evolutionen har format oss till att ständigt söka nytt och mer i olika former och konsumtionskulturen eldar på.

Stressen i samhället ökar, vi lägger allt krångligare livspussel, tycks aldrig bli nöjda och målar in oss i ett hörn där vi måste jobba längre och hårdare för att upprätthålla vår ohållbara livsstil. Med konsekvensen att vi får mindre tid och energi kvar till livet utanför arbetet.

Men hur ska det gå för samhällsekonomin om vi minskar konsumtionen, växlar ner och kanske jobbar deltid?

Den riktiga frågan är snarare hur det kommer gå om folk inte slutar agera och konsumera som idag.

Konsumtionsnivån i Sverige är bland de högsta i världen, den har ökat med 16 procent mellan åren 2010-2017. Det är allt annat än hållbart. Alternativet att fortsätta som tidigare är inte längre ett alternativ. Vi har kommit till en nivå där mer inte längre är bättre, varken för individen eller planeten.

När du slutar sukta efter nästa pryl, resa, karriärsteg eller nästa vad-som-helst, får du tid att landa och fundera över vad som verkligen tillför värde i ditt liv och vad som gör dig lycklig.

I ett samhälle där mycket är uppbyggt kring att du ska vara missnöjd, är det otroligt underskattat att vara förnöjsam.

Tänk om vi skulle börja vara mer nöjda med det vi redan har och där vi är i livet, vad skulle då hända med oss som individer, samhället och planeten?

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.