Debattinlägg

Weideruds fördomar mot muslimer leder till diskriminering av HBT-personer

Förbundsordförande Hbt-socialdemokrater Sverige, Anders Selin svarar Peter Weiderud om HBT-rättigheter i en text från 2011.

HBT-RÄTTIGHETER ”Broderskaparnas ordförande, Peter Weiderud, menar i sin artikel att Broderskap satt upp ”gränser för den etnocentristiska arrogansens otålighet” genom att godkänna att de muslimska broderskaparna strukit sexuell läggning från skyddsvärda diskrimineringsgrunder. Så fördomsfullt. Jag häpnar. Så fördomsfullt.” Det skriver förbundsordföranden för HBT-socialdemokrater Sverige, Anders Selin.

”S-muslimer kan inte förväntas ha samma förståelse för hbt-personer” skriver Broderskaps ordförande, Peter Weiderud, som rubrik på en debattartikel här på SVT Debatt. Jag häpnar, inte bara över rubriken utan också över innehållet i artikeln. Vidare menar Weiderud att Broderskap satt upp ”gränser för den etnocentristiska arrogansens otålighet” genom att godkänna att de muslimska broderskaparna strukit sexuell läggning från skyddsvärda diskrimineringsgrunder. Så fördomsfullt.

Broderskapsrörelsen, som är en del av socialdemokratin, har under många år varit en progressiv och modig rörelse som inte bara kämpat för hbt-personers rättigheter utan också konsekvent arbetat med frågor som handlar om hur vi ska skapa ett samhälle där alla får plats och där alla respekteras – oavsett våra olikheter.

Den debatt som pågår nu handlar om det manifest för muslimska socialdemokrater som Broderskapsrörelsens styrelse fastställt. Ett manifest som på en punkt skiljer sig från deras manifest för kristen vänster. Där står i paragrafen om jämlikhet: ”Vi strävar efter en värld utan över- och underordning, utan klasskillnader, utan etniska och religiösa klyftor, utan ojämlikhet på grund av kön eller sexuell läggning, där alla behövs och får plats, där alla har samma värde.” I manifestet för de muslimska socialdemokraterna saknas sexuell läggning.

Peter Weiderud förklarar detta med att muslimska socialdemokrater inte kan förväntas ha samma förståelse för HBT-personer. Samma förståelse för HBT-personer som vem då undrar jag? Som oss andra (vilka vi andra nu är)? Med en sådan argumentation är man inne på en farlig väg. Då börjar vi dela upp människor i vi och dem.

Min utgångspunkt är att som socialdemokrat är man socialdemokrat och står upp för de socialdemokratiska värderingarna oavsett vilken religiös identitet eller bakgrund man än har. Det går inte att kompromissa om det som är fundamentet för socialdemokratin – det vill säga övertygelsen om alla människors lika värde och lika rättigheter. Weiderud bortser från att ALLA har en sexuell läggning (också heterosexuella) och att denna är inte kopplad till var sig etnicitet eller trosuppfattning.

Men det allvarligaste i den här frågan är inte avsaknaden av orden sexuell läggning. Att begreppet saknas just nu är en parentes som jag är övertygad om kommer att rättas till inom kort. Nej, det allvarligaste är de argument som används av Broderskapsrörelsens ordförande för att försvara (alternativt förklara) hur det kunde bli så här.

Muslimer är lika lite som kristna en homogen grupp. Det går inte att sätta likhetstecken mellan att vara muslim och att inte vara mogen att förstå vissa frågor. Men det är precis det Broderskap har gjort. Dessutom är även muslimer svenskar och svenskar muslimer. Det finns förstås också homosexuella muslimer. Några har till och med flytt till Sverige undan förföljelse med hänvisning till sin sexuella läggning.

Jag har fört samtal med de muslimska socialdemokraternas ordförande, Abulkader Habib, och vi har på hans initiativ bestämt att vi ska träffas för att samtala om och förmedla vår syn och kunskap kring bland annat sexuell läggning och HBT-frågor. Peter Weiderud och Broderskaps styrelse är varmt välkomna att vara med då.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.