Så tycker partierna om elpolitiken


Hur ska Sveriges växande elbehov lösas framöver? Mycket el kommer att krävas när samhället ska leva upp till klimatmålen och bli koldioxidneutralt. Det handlar bland annat om ny klimatteknik, elintensiva batterifabriker och fossilfri stålindustri, som inte ska släppa ut nya växthusgaser.

SVT har frågat riksdagspartierna hur elen ska produceras i framtiden och några av de hetaste konflikterna handlar om synen på kärnkraft och subventioner till havsbaserad vindkraft.


Välj fråga nedan eller scrolla vidare för att se hur partierna har svarat.

Riksdagens beslutade mål för år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion. Tror ni att Sverige kommer att nå det målet?

Anser ni att målet bör vara 100 procent förnybart eller 100 procent fossilfritt?

Har den svenska kärnkraften en roll att spela 2040 och därefter?

Ska staten subventionera anslutningskablar för havsbaserad vindkraft?

Ska upphandlad reservkraft få använda fossila bränslen eller bara biobränslen?

Riksdagens beslutade mål för år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion. Tror ni att Sverige kommer att nå det målet?Så svarar partierna

Anser ni att målet bör vara 100 procent förnybart eller 100 procent fossilfritt?Har den svenska kärnkraften en roll att spela 2040 och därefter?


Ska staten subventionera anslutningskablar för havsbaserad vindkraft?Så svarar partierna

Ska upphandlad reservkraft få använda fossila bränslen eller bara biobränslen?Så svarar partiernaAndreas ÖbrinkReporter

SVT DatajournalistikWebbproduktion

Se mer från SVT Datajournalistik

Publicerad: 29 december 2021