Så tycker partierna om integrations­politiken


Klyftan är stor mellan de politiska partierna i frågan om och vad som behöver göras för att integrera människor från andra länder i det svenska samhället. Några av tvisteämnena är synen på permanenta uppehållstillstånd, sänkta bidrag och åtgärder för att uppmuntra människor att flytta från Sverige.

SVT har ställt fem frågor om integrationsåtgärder till landets riksdagspartier.


Välj fråga nedan eller scrolla vidare för att se hur partierna har svarat.

Bör permanenta uppehållstillstånd återinföras som standard för alla som beviljas asyl?

Behövs mer ekonomiskt stöd till kommunerna för integrationsåtgärder?

Anser ert parti att sänkta bidrag är en bra integrationsåtgärd?

Vill ert parti införa åtgärder som aktivt uppmuntrar utlandsfödda att flytta till sina ursprungsländer?

Behövs det särskilda åtgärder för att få in fler invandrade kvinnor i arbete?

Bör permanenta uppehållstillstånd återinföras som standard för alla som beviljas asyl?Så svarar partierna

Behövs mer ekonomiskt stöd till kommunerna för integrationsåtgärder?Anser ert parti att sänkta bidrag är en bra integrationsåtgärd?


Vill ert parti införa åtgärder som aktivt uppmuntrar utlandsfödda att flytta till sina ursprungsländer?Så svarar partierna

Behövs det särskilda åtgärder för att få in fler invandrade kvinnor i arbete?Så svarar partiernaDesirée PerssonReporter

SVT DatajournalistikWebbproduktion

Se mer från SVT Datajournalistik

Publicerad: 24 maj 2022