Så tycker partierna om att ändra lagen

Publicerad

En av idrottsrörelsen stora problem är anläggningsbristen. En ändring i plan- och bygglagen skulle lösa det, menar Riksidrottsförbundet. Men i SVT Sports enkät med partierna är de inte lika övertygade.
– Lagen är redan i dag extrem i sin detaljstyrning, skriver Moderaterna.

Fler barn, nya miljökrav och dyr mark gör att anläggningsbristen ständigt är en het fråga. Redan i dag står barn och grupper i kö för att få plats och i takt med att idrotten lockar till sig nya grupper och utvecklar idrottsrörelsen så menar idrottsrörelsen att det måste finnas en parallell plan som utvecklar tillgänglighetsfrågan.

Riksidrottsförbundet anser att anläggningsfrågan har som mål att förmå riksdagen att göra om i plan- och bygglagen, att få in ordet ”idrott” där.

Detta för att det ska stå i lagen att man måste planera för ytor för idrott/motion när man planerar nya bostadsområden.

– Och det är viktigt att vi inte tänker stora publikarenor här, utan på idrottsplatser för bredd och även spontanidrott, menar Björn Eriksson, RF:s ordförande.

– Visst, det är kommunen som sköter planering av mark, men bara cirka en tredjedel av våra kommuner har en genomtänkt planering för framtida anläggningsbehov.

Men på direkt fråga till riksdagspartierna om man vill ändra i plan- och bygglagen vill alla göra det enklare att få till idrottsanläggningar – men få vill peta i den redan hårt reglerade lagen.

Socialdemokraterna

” Vad gäller plan- och bygglagen finns åsikter kring både fler och färre detaljer i skrivningarna. Att lägga till ytterligare begrepp bör därför ske i samband med nästa helhetsöversyn av lagen. Då är idrott ett av flera begrepp som är aktuella.”

Moderaterna

”Vår utgångspunkt är att det behövs färre regleringar i plan- och bygglagen, inte fler. På så sätt vill vi göra det enklare att bygga såväl bostäder som idrottsanläggningar och skolor. Plan- och bygglagen är redan idag extrem i sin detaljstyrning. Idrottsytor är, precis som skolor och annan samhällsservice, ett kommunalt ansvar.

Sverigedemokraterna

”Vi anser att det är mycket viktigt att den service som rimligen kan förväntas som boende i ett område ska finnas med i planeringsprocessen av nya bostadsområden. Där är möjligheterna till idrott och friluftsliv en viktig del för bättre folkhälsa. Däremot har vi just nu inget förslag om just den ändring som frågan föreslår, men kan titta på det.”

Miljöpartiet

”Vi har hittills inte tagit ställning och är därför varken för eller emot. Vi ser att tillgången till och behovet av idrottsanläggningar bättre behöver tas med i den kommunala planeringen.”

Centerpartiet

”Vi tycker att idrotten och det rörliga friluftslivet förtjänar samhällets stöd. Kommunerna har ansvar för planfrågor och behöver se till så att det finns tillgängliga idrottsanläggningar. Tar man inte det ansvaret kan det finnas skäl att se över detta. Men vi vill helst undvika att införa fler lagkrav som gör planprocessen krångligare än vad den redan är.”

Vänsterpartiet

”Vi är positiva till detta. Möjligheten att utöva idrott bör vara en naturlig del i samhällsplaneringen. I dag prioriteras ofta idrottsanläggningar bort i planeringen när städerna förtätas eller nya bostadsområden byggs. Genom att införa ordet idrott i PBL tydliggörs att kommunen vid planläggning ska ta hänsyn till att det finns lämpliga platser att utöva idrott på”.

Liberalerna

” Liberalerna tycker att det är en viktig del av samhällsplaneringen att se till att det finns tillräckligt med idrottsplatser samt platser för lek, rekreation och spontanidrott, och det driver vi både lokalt och på riksnivå. Plan- och bygglagen är idag en ramlag med väldigt övergripande bestämmelser, och vi har hittills inte sett anledning att föreslå att just idrott ska skrivas in i själva lagtexten. Däremot kan det behövas tydligare krav i andra delar av regelverken att man i samhällsplaneringen ska ge utrymme för idrott och rörelse. Det är också bra om det finns mer vägledning i planfrågor gällande idrotten. Boverket kan genom vägledningar underlätta tillämpningen av lagen och underlätta en enkel och transparent planprocess.”

Kristdemokraterna

”Vi säger nej till att lägga in ”idrott” i lagen för att säkra att det byggs idrottsanläggningar. Däremot är det självklart när ett bostadsområde planeras att de boende får nära till service, skolor, förskolor liksom till idrottsanläggningar.”

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer

Val 2018 - #dinröst

Mer i ämnet