Gå direkt till innehållet

Vad vill SVT med sina lokala nyheter?

Vad ska särprägla SVT:s lokala nyheter i framtiden? Vilka nya behov har den lokala publiken och hur möter vi dem? Hur ser relationen ut mellan SVT:s lokala redaktioner och riksredaktionerna? Vilken är vår position på den lokala mediemarknaden relativt de lokala mediehusen?

I ett publicistiskt projekt som precis inletts och som prioriteras av SVT:s företagsledning vill vi – med siktet 3 - 5 år fram i tiden -  svara på de stora och svåra frågorna. Den första fasen är att beskriva den lokala mediemarknaden med hjälp av befintliga data och forskning liksom våra lokala redaktionschefers erfarenheter. Vi har också med synpunkter och förslag från de samtal vi fört med representanter från publicistiskt grundade lokala mediehus (Resultaten av de samtalen går att läsa här).

Ett varumärkesarbete med fokusgrupper ska definiera publikens behov och förväntan, och därefter inleds arbetet i SVT:s programledning med att formulera ett sannolikt nytt uppdrag till redaktionerna. Vad ska prioriteras? Ska vi exempelvis som idag ha tre tablålagda sändningar kvällstid i broadcast med helt olika längd? Under våren ser vi sedan över hur styrning och bemanning bäst svarar mot uppdraget. Lokal journalistik är avgörande i ett fungerande samhälle och vi kan aldrig stå still.

Konvergerande medier

En utgångspunkt i projektet är en av de mest grundläggande och uppenbara effekterna av digitalisering av medier. Olika medieslag konvergerar. Det betyder att alla mediehus i dag producerar såväl text, bild som rörlig bild och ljud. Att ställa sig helt utanför den utvecklingen vore världsfrånvänt för den som försöker förstå och utgå från sina användare och deras behov.

För SVT är detta en särskild utmaning eftersom vår kärnverksamhet är tv-program, såväl historiskt som i dag, även om textproduktion varit en del av SVT:s uppdrag sedan 1970-talet då text-tv introducerades. Text-tv är fortsatt en stor textplattform för SVT med en miljonpublik varje dag. Men i dagens moderna tjänster uppträder inte textproduktionen längre skild från tv-programmen. Våra texter ligger i dag i vår nyhetstjänst helt i anslutning till vår videoproduktion.

Text och video

En återkommande kritik när vi träffat representanter från lokala mediehus är att vi skriver för mycket text. Texten är en nödvändig del av vår sajt, men det vi nu framåt lägger störst fokus på är utvecklingen av video i vår nyhetstjänst. I våra strategiska mål ingår att ta en ledande roll för hur video presenteras i en nyhetstjänst och öka vår videoproduktion digitalt. Vi har en bra bit kvar i utvecklingen, men det har aldrig använts så mycket rörlig bild på de lokala ytorna som nu. Antalet videostarter har ökat 55 % jämför med 2016 till 3,5 miljoner starter.  Vi publicerar fler videoklipp lokalt anpassade för digital användning än någonsin tidigare, och samtidigt finns självklart även våra nyhetssändningar i broadcast tillgängliga digitalt.

Egen journalistik

En central fråga i det lokala publicistiska projektet är vi hur ytterligare skärper vår journalistiska kvalité och hur vi klarar både det snabba och det fördjupande uppdraget. En genomgång av analysföretaget Retriever är ett exempel på vårt genomslag lokalt. Respektive lokal redaktions arbete har under 2017 hittills resulterat i mellan 500 (SVT Nyheter Södertälje) upp till över 4500 artiklar med citeringar (SVT Nyheter Väst).  Sammanlagt har våra lokala redaktioner omnämnts över 44 500 gånger i redaktionellt material hittills under 2017 vilket innebär nära 1000 citeringar per vecka i snitt detta år (se metod nedan)

Några exempel på granskande lokal journalistik är Sörmland om barn som blir bortgifta, Västmanlands nyhet som ledde till att en polismästare blev åtalad för ofredande, Örebro om att kriminella stulit identitetshandlingar från döda IS-krigare, Dalarna om kommundirektören som missbrukat visselblåsarfunktionen och Angeredsredaktionen om uteblivna pengar till skolsatsningar i utsatta områden.

Det motbevisar den bild som ibland sprids i branschen, dvs att SVT lokalt lever på att ”stjäla” andras journalistik. Verkligheten är istället att vi är en del av ett ekosystem där viktiga nyheter också återges av konkurrerande redaktioner, och där generös credit ska vara en självklarhet. Vi har fått berättigad kritik – bla av Anna Gullberg på Gefle dagblad och Marcus Melinder på Norran – då vi citerat alltför omfattande. Vi har tagit till oss av kritiken och har under hösten infört nya riktlinjer för hur vi ger credit (våra nya riktlinjer finns i samarbetsrapporten här)

När vi gått igenom de 50 mest lästa artiklarna från alla 21 sajter under 2017 (motsvarar 1050 artiklar) visar resultaten att lokala mediehus är källa till en blygsam del av artiklarna, motsvarande 6%. En stor andel utgörs av händelsenyheter och över en tredjedel är egen originaljournalistik.

Det unika samarbetet lokalt, nationellt och globalt

Något vi vet att vi även framöver vill värna är samarbetet mellan de lokala redaktionerna och riks- och minoritetsredaktionerna. Bland otaliga exempel finns Agendas fördjupande reportage om pensioner i Surahammar, Lilla Aktuellts varma möte med en förberedelseklass från Växjö som aldrig åkt skidor och nu förbereder sig för Ungdomsvasan och Korrespondenternas starka skildring av människohandeln med kidnappade yasidier där intervjuer gjordes på plats i Irak såväl som av reportrar i Göteborg. Ofta görs satsningar i hela nyhetsverksamheten som märks både riks och lokalt. Uppmärksammade exempel under hösten är granskningar av skolnedläggningar liksom av hot mot politiker där frågan lyftes både på riksnivå och med berörda folkvalda från hela landet. Ett annat exempel är SVT Sports #föräldrahets som involverade nära alla lokala redaktioner.

Lokala mediers viktiga roll

Vi hoppas fortsätta diskussionen med de lokala mediehusen som har en stark journalistisk roll lokalt. Vi har stora gemensamma utmaningar i en tid där journalistiken ifrågasätts på ett programmatiskt och politiserande sätt. Världsordningen med fria, oberoende medier ifrågasätts av de mest framgångsrika politiska strömningarna just nu. Våra nyhetsströmmar i sociala medier infekteras av fejkade nyheter, desinformation från trollfabriker med kopplingar till auktoritära staters kommunikationsstrategier. Det är en massiv desinformationsattack mot en helt vital funktion i den liberala demokratin – fria, journalistiska medier.

Public service har ett unikt uppdrag att leverera oberoende lokal journalistik och att binda ihop det lokala med det nationella och globala. Vi är övertygade om att det uppdraget aldrig varit så viktigt som nu och brinner för att ge publiken ett ännu bättre utbud.   

/Anne Lagercrantz, divisionschef SVT Nyheter och Sport

Jan Helin, programdirektör SVT 

 

GENOMSLAG FÖR LOKALA MEDIER: METOD

Vi har använt mediebevakningssystemet Retriever för att ta fram siffrorna. Tidsperioden är 1 januari 2017 – 1 december 2017. Vi har sökt på redaktionellt material som innehåller en ordföljd som tyder på att artikeln citerar SVT:s lokala nyheter. För att alls komma med i urvalet ska artikeln innehålla någon av formuleringarna "rapporterar svt*" OR "enligt svt* nyheter" OR "uppger svt* nyheter" OR "enligt svt* webb" OR ((säger OR uppger) NEAR/12 ("till svt*"))) OR "svt* uppger" OR "svt* nyheter uppger" OR "erfar svt nyheter" OR "erfar svt* nyheter" OR "avslöjar svt* nyheter" OR "skriver svt lokala nyheter".

Bland de artiklar som innehåller någon av ovan formuleringar har vi ytterligare smalnat av sökningen för att få fram siffrorna för respektive lokal redaktion och utesluta de artiklar som enbart refererar till riksnyheterna. Exempelvis har vi lagt till "SVT Sörmland" OR "SVT Nyheter Sörmland" för att få fram siffrorna för SVT Nyheter Sörmland. Detta innebär att artiklar som egentligen syftar till SVT Nyheter Sörmland, men där man enbart skrivit "uppger SVT" och inte nämnt lokalredaktionen inte kommer med i urvalet. En artikel som både trycks och läggs på webben räknas som 2 olika artiklar och varje tidning/medium redovisas separat för tryck respektive webb dvs som två olika mediakanaler. När en TT-artikel plockas upp av flera olika medier har varje publicering av TT:s text räknats som en citering.

KÄLLOR TILL SVT:S LOKALA NYHETER: METOD
Genomgång av de 50 mest lästa artiklarna från alla 21 sajter 1 januari – 1 december 2017. 1050 artiklar.

Källa/resultat:

A - Sveriges Radio/UR (0%)

B - Kommersiella mediebolag/utländsk media samt andel av artiklarna som innehåller hänvisning till källan (6 % totalt. 85% av artiklarna innehåller ”blålänk” till ursprungsartikeln)
C -TT/övriga nyhetsbyråer (3%)
D - Unik egen nyhet (36%)
E - Händelsenyhet, allmän nyhet som pressmeddelande, pk, utskick, Facebook mm. (55%)