Gå direkt till innehållet

Vi värnar vårt oberoende

SVT är reklamfri public service och vi värnar vårt oberoende i alla lägen. Därför ser vi allvarligt på misstankar om att vi otillbörligen gynnar varumärken, eller om produktioner har finansierats på ett otillåtet sätt, skriver programdirektör Lena Glaser.

Den senaste tiden har medier uppmärksammat några fall där ett produktionsbolag tagit emot pengar från företag i utbyte mot utlovad exponering i SVT. Våra riktlinjer på det här området är kristallklara: Sådant ska inte förekomma i program i SVT. Vi för samtal med det aktuella produktionsbolaget och har framställt våra krav, eftersom vi vill ha kompensation och skydda licensbetalarnas pengar.

Vi går nu igenom rutinerna för förköp av svenska visningsrätter, vilket det var frågan om i detta fall, för att säkra att detta inte händer igen.

Otillbörligt gynnande är exempelvis när ett varumärke exponeras på ett sätt som inte står i proportion till det informations- eller nyhetsvärde som finns. Här gäller det att hålla isär vad som gäller. Självklart får det synas logotyper i SVT:s sändningar, annars skulle vi inte kunna filma utanför våra egna tv-hus. Vi kan recensera böcker, filmer, bilar med mera. Vi kan filma i varuhus.

Fallet som har uppmärksammats i media där två karaktärer i dramaserien Midnattssol tar varsin drickkvarg har ett berättartekniskt värde. Ingen har betalat för att drickkvargen skulle vara med.

Men, även om jag försvarar det rimliga i att vi ibland kan visa varumärken, så har antalet fällningar i granskningsnämnden för otillbörligt gynnande ökat under 2016. Det ser vi allvarligt på.

Nu har vi beslutat att göra en bredare översyn och analys av vad detta kan bero på, och hur vi kan bli bättre på att säkerställa våra rutiner och kontrollera att det inte är en trend som fortsätter. Albert Svanberg, chef för SVT Programetik, och Karin Tideström, projektledare, har huvudansvar och flera olika kompetenser inom SVT kommer att bli involverade.