Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 106 SVT Text     Lördag 16 jan 2021
  INRIKES PUBLICERAD 16 JANUARI    
                    
 Skola stängs efter hög smittspridning 
                    
 Hyllinge skola i Åstorp i Skåne    
 stänger sin lågstadieverksamhet i tre 
 dagar efter "omfattande smittspridning
 av covid-19". Om läget inte förbättras
 kan nedstängningen bli ännu längre.  
                    
 "Efter en bedömning tillsammans med  
 Smittskydd Skåne har vi tagit beslut 
 om att stänga lågstadieverksamheten  
 under måndag, tisdag och onsdag. Genom
 en tillfällig stängning hoppas vi   
 kunna bryta smittkedjan", säger    
 skolans rektor Per-Olof Ganestam.   
                    
 Fritidsverksamheten är öppen under  
 nedstängningen, men de elever som kan 
 stanna hemma rekommenderas göra det. 
   Mer om pandemin på nästa sida   
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se