Sida 400

sida 400-01
400 SVT Text måndag 25 sep 2023 SVT Text Vädret i dag/i morgon.............401 Temperaturer i Sverige............402 Temperaturer i utlandet...........403f Varmast och kallast i Sverige.....404 Vädret för Götaland...............405f Vädret för Svealand...............406 Vädret för Norrland...............407f Lokala femdygnsprognoser.....408f-412f Pollenprognoser...................414f Sjöväder..........................415f Sjövarningar......................416f Augusti: Regnigt och ovädret Hans 417f Snörapporten......................420- Löpsedel 100 Sport 300 Innehåll 700