Sida 400

400 SVT Text söndag 03 jul 2022
SVT Text Vädret i dag/i morgon.............401 Temperaturer i Sverige............402 Temperaturer i utlandet...........403f Varmast och kallast i Sverige.....404 Vädret för Götaland...............405f Vädret för Svealand...............406 Vädret för Norrland...............407f Lokala femdygnsprognoser.....408f-412f Pollenprognoser...................414f Sjöväder..........................415f Sjövarningar......................416f Maj: Inte så kall som många tror..417f Snörapporten......................420-