Sida 400

400 SVT Text måndag 22 jul 2024
SVT Text Vädret i dag/i morgon.............401 Temperaturer i Sverige............402 Temperaturer i utlandet...........403f Varmast och kallast i Sverige.....404 Vädret för Götaland...............405f Vädret för Svealand...............406 Vädret för Norrland...............407f Lokala femdygnsprognoser.....408f-412f Sjöväder..........................415f Sjövarningar......................416f Juni: Svensk sommarblandning......417f Snörapporten......................420- Pollenprognos utgår denna säsong..460