Sida 415

415 SVT Text fredag 31 mar 2023
SJÖVÄDER 1(8) Uppdaterad fredag kl. 04:59 Utsikter till lördag morgon Väderoversikt De södra farvattnen berörs utav ett lågtrycksområde. Ett lågtryck över norra Skandinavien trycks undan och en högtrycksrygg växer långsamt in norrifrån under lördagen. Bottenviken På norra Bottenviken under morgonen väst 9-13, i övrigt 5-10. Under dagen avtagande 4-8. Ikväll nordväst, inatt tillfälligt ökande 6-11. God sikt. Norra Kvarken Väst 4-9. Under dagen något avtagande. Ikväll nordväst, från inatt åter 4-9. God sikt.
415 SVT Text fredag 31 mar 2023
SJÖVÄDER 2(8) Uppdaterad fredag kl. 04:59 Utsikter till lördag morgon Norra Bottenhavet Väst eller nordväst 4-8, under dagen något avtagande. Ikväll vridande till nord och ökande, från inatt 6-11. God sikt. Södra Bottenhavet Nordväst 3-7, i södra delen tidvis växlande 1-5. Ikväll nord och ökande, från inatt 6-11. God sikt. Ålands hav och Skärgårdshavet Nordost 3-7, ikväll något ökande. God sikt.
415 SVT Text fredag 31 mar 2023
SJÖVÄDER 3(8) Uppdaterad fredag kl. 04:59 Utsikter till lördag morgon Finska viken Nordost 4-8, i eftermiddag ökande 6-11. Från natt mot lördag i västra delen 9-13. Från ikväll lokalt snöfall med måttlig sikt. Norra Östersjön Nordost 7-11, under dagen ökande 9-13. I södra delen fram till ikväll snö eller regn, annars god sikt.
415 SVT Text fredag 31 mar 2023
SJÖVÄDER 4(8) Uppdaterad fredag kl. 04:59 Utsikter till lördag morgon Mellersta Östersjön Söder om Gotland fram till i eftermiddag växlande pga lågtryck, annars nordost 9-13. Ikväll allmänt nordost 9-13, inatt ökande 10-kuling 15. Tidvis regn med måttlig till dålig sikt. Rigabukten Ost eller nordost 4-8. Ikväll ökande 6-11. Från lördag morgon i västra delen 9-13. Tidvis regn eller snö med måttlig eller lokalt dålig sikt.
415 SVT Text fredag 31 mar 2023
SJÖVÄDER 5(8) Uppdaterad fredag kl. 04:59 Utsikter till lördag morgon Sydöstra Östersjön Sydväst 4-9, under dagen något avtagande. Ikväll eller inatt omslag till nordost och ökande, från lördag morgon 10-kuling 15. Måttlig till dålig sikt, tidvis regn. Södra Östersjön Sydväst 4-9, under dagen något avtagande. Ikväll omslag till nordost och ökande, från inatt 12-kuling 17. Måttlig till dålig sikt, tidvis regn.
415 SVT Text fredag 31 mar 2023
SJÖVÄDER 6(8) Uppdaterad fredag kl. 04:59 Utsikter till lördag morgon Sydvästra Östersjön Sydväst 4-8, under dagen syd och något avtagande. Ikväll omslag till ost eller nordost och ökande, från inatt 12-kuling 17. Måttlig till dålig sikt, tidvis regn. Bälten Sydväst 4-8, under dagen något avtagande. Ikväll ost och ökande, från inatt 9-13. Måttlig till dålig sikt, tidvis regn. Öresund Sydväst 3-7. Under dagen något avtagande. Ikväll ost och ökande 9-13. Måttlig till dålig sikt, tidvis regn.
415 SVT Text fredag 31 mar 2023
SJÖVÄDER 7(8) Uppdaterad fredag kl. 04:59 Utsikter till lördag morgon Kattegatt På södra Kattegatt fram till i eftermiddag sydväst 4-8, annars nordost 6-11. Från ikväll allmänt ost eller nordost 9-13. Fram till inatt snö eller regn med måttlig till dålig sikt. Skagerack Nordost 12-kuling 17. Fram till inatt snö eller regn med måttlig till dålig sikt. Vänern Nordost 7-11. Fram till ikväll snö eller regn med måttlig till dålig sikt.
415 SVT Text fredag 31 mar 2023
SJÖVÄDER 8(8) Uppdaterad fredag kl. 04:59 Utsikter till lördag morgon Tyska bukten Syd 5-10. Från i eftermiddag omkring ost och ökande, från natt mot lördag 10- kuling 15. Tidvis regn med måttlig sikt. Fiskebankarna Ost 9-13. Under dagen ökande, från ikväll kuling 15-20. Tidvis regn med måttlig sikt. Syd Utsira I norra delen ost 2-6, natt mot lördag ökande 6-11. I södra delen ost 5-10, i eftermiddag ökande 13-kuling 18. Mest god sikt.