Sida 415

sida 415-01
415 SVT Text fredag 18 jun 2021 SJÖVÄDER 1(11) Uppdaterad fredag kl. 11:51 Utsikter till lördag kväll Väderoversikt Ett högtryck har sitt centrum över Ryssland. Ett lågtrycksområde över Norska havet och norra Skandinavien rör sig åt nordost. Imorgon rör sig ett lågtryck åt nordost över Nordsjön och Skagerrak. Bottenviken Sydväst eller syd 6-11. I kväll vridande till väst eller nordväst. Natt mot lördag avtagande, lördag morgon 1-6. Lördag förmiddag växlande. Tidvis regn med måttlig sikt Väderindex 400
sida 415-02
415 SVT Text fredag 18 jun 2021 SJÖVÄDER 2(11) Uppdaterad fredag kl. 11:51 Utsikter till lördag kväll Norra Kvarken Syd eller sydväst 7-11. Ikväll omslag till nordväst 4-8. Lördag förmiddag vridande till nordost. Lördag eftermiddag nordost och något ökande. Mest god sikt. Norra Bottenhavet Syd eller sydväst, på de västra farvattnen 3-8, på de östra farvattnen 8-13. Sent i eftermiddag allmänt 4-9. I kväll omkring nord. Mest god sikt, lördag någon skur. Väderindex 400
sida 415-03
415 SVT Text fredag 18 jun 2021 SJÖVÄDER 3(11) Uppdaterad fredag kl. 11:51 Utsikter till lördag kväll Södra Bottenhavet Syd 8-13. Under kvällen frontpassage och omslag till nord, med början på de västra farvattnen. Natt mot lördag allmänt nord eller nordost 6-10. Lördag eftermiddag på den sydöstra delen åter vridande till syd.I samband med fronten någon skur. Ålands hav Syd 8-13. I kväll avtagande till 5-9. Inatt omslag till nord. Lördag eftermiddag växlande 1-5. Skärgårdshavet Syd 7-12. I kväll avtagande, natt mot lördag 2-7. God sikt. Väderindex 400
sida 415-04
415 SVT Text fredag 18 jun 2021 SJÖVÄDER 4(11) Uppdaterad fredag kl. 11:51 Utsikter till lördag kväll Finska viken Syd eller sydväst 4-9. I kväll tillfälligt något avtagande. Lördag förmiddag 2-6. Lördag eftermiddag växlande. God sikt. Norra Östersjön Syd 6-11. Inatt avtagande 4-9, mot den svenska sidan då växlande eller omslag till nord. Lördag eftermiddag allmänt syd eller sydost. God sikt. Mellersta Östersjön Syd 5-10. I natt tillfälligt något avtagande. God sikt. Väderindex 400
sida 415-05
415 SVT Text fredag 18 jun 2021 SJÖVÄDER 5(11) Uppdaterad fredag kl. 11:51 Utsikter till lördag kväll Rigabukten Syd eller sydost 4-8. I kväll avtagande till 2-6. Lördag förmiddag något ökande. God sikt. Sydöstra Östersjön Omkring sydost 4-8. God sikt. Södra Östersjön Omkring sydost 2-6. Sent i kväll något ökande. Lördag eftermiddag växlande. God sikt. Väderindex 400
sida 415-06
415 SVT Text fredag 18 jun 2021 SJÖVÄDER 6(11) Uppdaterad fredag kl. 11:51 Utsikter till lördag kväll Sydvästra Östersjön Omkring ost eller växlande 2-7. Sent i eftermiddag nordost eller ost. I kväll ost eller sydost. Sent natt mot lördag vridande till sydväst eller växlande. God sikt. Bälten Nord eller nordost 3-7. Natt mot lördag, med början pa de östra farvattnen, vridande till omkring syd. Lördag eftermiddag sydväst eller väst och ökande till 3-8. Mest god sikt. Väderindex 400
sida 415-07
415 SVT Text fredag 18 jun 2021 SJÖVÄDER 7(11) Uppdaterad fredag kl. 11:51 Utsikter till lördag kväll Öresund Sydost eller syd 2-6. I eftermiddag växlande. Sent i kväll omkring sydost. Lördag morgon något ökande. Lördag eftermiddag syd eller sydväst. Lördag kväll sydväst eller väst. God sikt. Kattegatt Växlande 1-6. I kväll nordost eller nord. Natt mot lördag på den nordvästra delen nord eller nordost 5-10 i övrigt sydost 4-9. Lördag förmiddag allmänt syd eller sydväst 4-9. Mest god sikt. Väderindex 400
sida 415-08
415 SVT Text fredag 18 jun 2021 SJÖVÄDER 8(11) Uppdaterad fredag kl. 11:51 Utsikter till lördag kväll Skagerack Sydväst eller väst 4-8. Ikväll avtagande, inatt växlande 1-5. Imorgon bitti nordost 4-8. Lördag eftermiddag vridande till väst eller sydväst och ökande till 6-11. Från natt mot lördag till lördag förmiddag regn med måttlig eller dålig sikt. Väderindex 400
sida 415-09
415 SVT Text fredag 18 jun 2021 SJÖVÄDER 9(11) Uppdaterad fredag kl. 11:51 Utsikter till lördag kväll Vänern Sydväst eller väst 3-7. I kväll avtagande, sent i kväll -1-5. Natt mot lördag nordost eller nord. Lördag morgon ökande till 4-9. Lördag förmiddag ost eller sydost. Lördag eftermiddag på den västra delen sydväst 3-8 i övrigt sydost 1-6. Mest god sikt. Väderindex 400
sida 415-10
415 SVT Text fredag 18 jun 2021 SJÖVÄDER 10(11) Uppdaterad fredag kl. 11:51 Utsikter till lördag kväll Tyska bukten Nordost eller nord 7-12. I kväll tillfälligt ökande till 10-kuling 15. I natt på södra delen omslag till sydväst 9-13. Lördag kväll allmänt nordväst eller nord 6-10. Fram till lördag eftermiddag regn med måttlig sikt eller lokalt dålig sikt. Fiskebankarna Nord eller nordväst 7-12. Lördag morgon på de västra farvattnen 7-12 på de östra farvattnen 1-6. Mest god sikt. Väderindex 400
sida 415-11
415 SVT Text fredag 18 jun 2021 SJÖVÄDER 11(11) Uppdaterad fredag kl. 11:51 Utsikter till lördag kväll Syd Utsira Nord eller nordväst 7-12. God sikt, inatt någon skur. Väderindex 400
sida 415-12
415 SVT Text fredag 18 jun 2021 SJÖVÄDER 12(12) Uppdaterad måndag kl. 13:07 Utsikter till tisdag kväll Syd Utsira Nordväst eller väst 0-5, på östra delen upp till 12. Tisdag morgon på den västra delen syd eller växlande 0-4 i övrigt nordväst 3-8. Tisdag kväll allmänt sydost eller ost 2-7. God sikt. Väderindex 400