Sida 415

sida 415-01
415 SVT Text onsdag 21 feb 2024 SJÖVÄDER 1(5) Uppdaterad onsdag kl. 04:40 Utsikter till torsdag morgon Väderoversikt En svag högtrycksrygg rör sig österut över de södra farvattnen. Ett lågtryck närmar sig på norska havet. Tyska bukten, Fiskebankarna och Syd Utsira Väst 6-11. Till eftermiddagen vridande omkring syd och ökande, på kvällen 13-kuling 18. Natt mot torsdag tillfälligt väst och avtagande, på morgonen syd eller sydväst 3-8. Risk för dimma. Från ikväll regn med måttlig till dålig sikt. Väderindex 400
sida 415-02
415 SVT Text onsdag 21 feb 2024 SJÖVÄDER 2(5) Uppdaterad onsdag kl. 04:40 Utsikter till torsdag morgon Skagerack Väst eller nordväst 6-11, vid middag sydväst och något avtagande. Ikväll syd 10-kuling 15, torsdag morgon avtagande 7-12. Risk för dimma. Från ikväll regn med måttlig till dålig sikt. Kattegatt, Öresund, Bälten och Sydvästra Östersjön Väst eller sydväst 6-11, i eftermiddag avtagande 2-7. Sent ikväll syd och ökande åter 6-11. Mest god sikt. Från ikväll måttlig till dålig sikt i regn och risk för dimma. Väderindex 400
sida 415-03
415 SVT Text onsdag 21 feb 2024 SJÖVÄDER 3(5) Uppdaterad onsdag kl. 04:40 Utsikter till torsdag morgon Vänern Väst eller sydväst 1-6, i eftermiddag växlande. Natt mot torsdag sydost och ökande 4-9. Risk för dimma. Från natt mot torsdag måttlig sikt i regn. Södra Östersjön och Sydöstra Östersjön Väst eller sydväst 8-13, ikväll avtagande 5-10. natt mot torsdag vridande syd. Tidvis regn eller skurar med måttlig till dålig sikt. Risk för dimma. Väderindex 400
sida 415-04
415 SVT Text onsdag 21 feb 2024 SJÖVÄDER 4(5) Uppdaterad onsdag kl. 04:40 Utsikter till torsdag morgon Mellersta Östersjön och Norra Östersjön Omkring syd 7-12. I eftermiddag, med början västerifrån, vridande sydväst eller väst och avtagande 2-7. Torsdag morgon vridande åter syd och något ökande. Fram till ikväll måttlig till dålig sikt i regn. Risk för dimma. Rigabukten och Finska viken Syd 2-7, i eftermiddag sydväst och ökande 7-12. Mest god sikt. Från i eftermiddag måttlig till dålig sikt i regn eller snö och risk för dimma. Väderindex 400
sida 415-05
415 SVT Text onsdag 21 feb 2024 SJÖVÄDER 5(5) Uppdaterad onsdag kl. 04:40 Utsikter till torsdag morgon Ålands hav, Skärgårdshavet, Södra Bottenhavet och Norra Bottenhavet Syd 7-12. I eftermiddag, med början västerifrån, vridande väst eller växlande och avtagande 1-6. Natt mot torsdag syd och något ökande. Fram till ikväll måttlig till dålig sikt i regn eller snö. Från eftermiddagen risk för dimma. Norra Kvarken och Bottenviken Syd 6-11, i eftermiddag avtagande 2-7. natt mot torsdag vridande sydväst och något ökande. Måttlig till dålig sikt i snöfall. Väderindex 400