Sida 415

sida 415-01
415 SVT Text tisdag 13 apr 2021 SJÖVÄDER 1(9) Uppdaterad tisdag kl. 16:39 Utsikter till onsdag kväll Väderoversikt Ett lågtrycksområde täcker Sverige och Finland med flera dellågtryck. Under onsdagsdygnet växer en högtrycksrygg in över landet från sydväst. Bottenviken Sydväst 7-12, vid svenska kusten till en början växlande 1-5. Natten mot onsdag vridande till omkring väst 4-9. Onsdag morgon omkring väst. I kväll lokalt måttlig till dåligt sikt i snö. Norra Kvarken Sydväst 5-10. Natt mot onsdag nordväst 3-8. Onsdag förmiddag åter sydväst. God sikt. Väderindex 400
sida 415-02
415 SVT Text tisdag 13 apr 2021 SJÖVÄDER 2(9) Uppdaterad tisdag kl. 16:39 Utsikter till onsdag kväll Norra Bottenhavet Sydväst 5-10. I kväll vridande till nordväst. Onsdag förmiddag åter sydväst och avtagande till 4-8. God sikt. Södra Bottenhavet Syd eller sydväst 4-8. I kväll, med början på de västra farvattnen, vridande till nordväst. Onsdag kväll omkring väst och något avtagande. God sikt. Väderindex 400
sida 415-03
415 SVT Text tisdag 13 apr 2021 SJÖVÄDER 3(9) Uppdaterad tisdag kl. 16:39 Utsikter till onsdag kväll Ålands hav Omkring sydväst 4-9. I kväll avtagande till 1-5. Natt mot onsdag vridande till nordväst eller nord. Från onsdag morgon 3-7. Onsdag kväll avtagande till 1-5. God sikt. Skärgårdshavet Sydväst 4-9. I kväll avtagande till 2-6. Natt mot onsdag vridande till nordväst. Onsdag eftermiddag något ökande. Onsdag kväll nordväst eller nord. God sikt. Väderindex 400
sida 415-04
415 SVT Text tisdag 13 apr 2021 SJÖVÄDER 4(9) Uppdaterad tisdag kl. 16:39 Utsikter till onsdag kväll Finska viken Väst eller sydväst 2-7. Onsdag morgon väst eller nordväst. Onsdag kväll 4-9. Till natt mot onsdag lokalt regn annars måttlig till god sikt. Norra Östersjön Sydväst 4-9. I kväll omkring väst 3-7. Sent natt mot onsdag nordväst eller nord. Onsdag från förmiddagen på de västra farvattnen växlande 0-5. På de östra farvattnen ökande till 5-8. God sikt. Väderindex 400
sida 415-05
415 SVT Text tisdag 13 apr 2021 SJÖVÄDER 5(9) Uppdaterad tisdag kl. 16:39 Utsikter till onsdag kväll Mellersta Östersjön Sydväst 5-9. I kväll på de västra farvattnen växlande 1-6. Natt mot onsdag allmänt nord eller nordväst 2-7. Onsdag eftermiddag vridande till nordost och ökande till 5-10. Onsdag kväll på de västra farvattnen växlande 1-6. God sikt. Rigabukten Växlande 1-6. Sent i kväll sydväst eller väst och avtagande till 1-5. Onsdag eftermiddag nord eller nordväst och ökande till 5-10. Från natt mot onsdag till onsdag eftermiddag risk för lokalt dålig sikt. Väderindex 400
sida 415-06
415 SVT Text tisdag 13 apr 2021 SJÖVÄDER 6(9) Uppdaterad tisdag kl. 16:39 Utsikter till onsdag kväll Sydöstra Östersjön Omkring väst 3-8. Natt mot onsdag vridande till nord. Onsdag eftermiddag ökande med början på de östra farvattnen, onsdag kväll allmänt 7-12. God sikt. Södra Östersjön Väst eller sydväst 6-11. I kväll avtagande till 4-8. Natt mot onsdag vridande till nordväst eller nord. Onsdag förmiddag ytterligare något avtagande. Onsdag kväll nord eller nordost och ökande till 3-8. God sikt. Väderindex 400
sida 415-07
415 SVT Text tisdag 13 apr 2021 SJÖVÄDER 7(9) Uppdaterad tisdag kl. 16:39 Utsikter till onsdag kväll Sydvästra Östersjön Väst eller nordväst 7-11. Sent natt mot onsdag avtagande, onsdag förmiddag nordväst eller nord 2-6. Onsdag eftermiddag växlande. Mest god sikt. Bälten Omkring nordväst 6-10. Onsdag morgon avtagande till 3-7 och vridande till nord. Onsdag eftermiddag växlande. Onsdag kväll ytterligare något avtagande. Fram till i kväll regn Väderindex 400
sida 415-08
415 SVT Text tisdag 13 apr 2021 SJÖVÄDER 8(9) Uppdaterad tisdag kl. 16:39 Utsikter till onsdag kväll Öresund Omkring nordväst 3-8. Natt mot onsdag tillfälligt avtagande. Fram till sent i kväll regn, därefter fram till onsdag morgon risk för lokalt dålig sikt. Kattegatt Växlande 2-7. God sikt. Skagerack Växlande 3-8. Från sent i kväll omkring nord. Onsdag avtagande, till kvällen 1-6. God sikt. Vänern Växlande 1-6. God sikt. Väderindex 400
sida 415-09
415 SVT Text tisdag 13 apr 2021 SJÖVÄDER 9(9) Uppdaterad tisdag kl. 16:39 Utsikter till onsdag kväll Tyska bukten Nordväst 5-10. Sen natt mot onsdag nord. Skurar, men mestadels god sikt. Fiskebankarna Nordväst 8-13. Sen natt mot onsdag nord. Från onsdag förmiddag avtagande, främst på de östra farvattnen. Onsdag kväll på de östra farvattnen växlande 1-6, på de västra nord 6-11. Tidvis skurar, men mestadels god sikt. Syd Utsira Nordväst eller nord 8-13. Sent i kväll något avtagande. Onsdag tidvis skurar men mestadels god sikt. Väderindex 400
sida 415-10
415 SVT Text tisdag 13 apr 2021 SJÖVÄDER 10(11) Uppdaterad tisdag kl. 10:54 Utsikter till onsdag kväll Vänern Omkring väst 3-7. Sent natt mot onsdag nord eller nordväst. Onsdag morgon avtagande, onsdag förmiddag växlande -1-5. Onsdag kväll sydväst eller syd. Till en början någon skur, annars god sikt. Tyska bukten Nordväst 7-12. Ikväll, på de sydvästra farvattnen, avtagande till 4-8. Onsdag morgon nordväst eller nord. Onsdag förmiddag allmänt 6-11. Mest god sikt, någon skur. Väderindex 400
sida 415-11
415 SVT Text tisdag 13 apr 2021 SJÖVÄDER 11(11) Uppdaterad tisdag kl. 10:54 Utsikter till onsdag kväll Fiskebankarna Nordväst 9-13. Sent i eftermiddag upp till kuling 14. Natt mot onsdag avtagande till 7-12. Onsdag eftermiddag nordväst eller nord. Mest god sikt. någon skur. Syd Utsira Nord eller nordväst 9-kuling 14. Sent i kväll avtagande, natt mot onsdag 7-12. Onsdag eftermiddag något ökande. Mest god sikt, tidvis någon skur. Väderindex 400
sida 415-12
415 SVT Text tisdag 13 apr 2021 SJÖVÄDER 12(12) Uppdaterad lördag kl. 15:20 Utsikter till söndag kväll Syd Utsira Nordväst eller väst 9-13. I kväll ökande till 11-kuling 16. Natt mot söndag nord eller nordväst och ytterligare ökande till kuling 15-20. Sent natt mot söndag avtagande, söndag förmiddag 9-13. Från eftermiddag ökande till 11-kuling 16. Måttlig eller god sikt, fram till sent i kväll tidvis regn. Väderindex 400