Sida 415

sida 415-01
415 SVT Text tisdag 07 feb 2023 SJÖVÄDER 1(9) Uppdaterad tisdag kl. 21:34 Utsikter till onsdag midnatt Väderoversikt Ett högtryck har sitt centrum i Polen och en högtrycksrygg sträcker sig in över Skandinavien. På ishavet finns ett lågtryck som närmar sig Skandinavien från nordväst. Bottenviken Väst eller sydväst 5-10. Natt mot onsdag sydväst eller syd. Under onsdagen ökande, onsdag kväll kuling 14-19. Från natt mot onsdag risk för dimma, främst på finska sidan. Väderindex 400
sida 415-02
415 SVT Text tisdag 07 feb 2023 SJÖVÄDER 2(9) Uppdaterad tisdag kl. 21:34 Utsikter till onsdag midnatt Norra Kvarken Omkring väst 2-7. Onsdag morgon sydväst eller syd och ökande, onsdag eftermiddag 12-kuling 17. Från natt mot onsdag risk för dimma, främst på finska sidan. Norra Bottenhavet Väst eller nordväst, avtagande till 1-5. Onsdag morgon syd eller sydväst och ökande, onsdag förmiddag 7-12. Onsdag eftermiddag ökande till 10-kuling 15. Sent natt mot onsdag och förmiddag risk för dimma vid finska kusten. Väderindex 400
sida 415-03
415 SVT Text tisdag 07 feb 2023 SJÖVÄDER 3(9) Uppdaterad tisdag kl. 21:34 Utsikter till onsdag midnatt Södra Bottenhavet Omkring väst 2-7. Onsdag morgon syd eller sydväst och ökande, onsdag eftermiddag 9-13. Risk för lokalt dålig sikt, främst på finska sidan. Ålands hav Sydväst 4-9. Onsdag eftermiddag ökande till 7-12. Under onsdagen tidvis risk för dålig sikt. Skärgårdshavet Sydväst 3-8. Onsdag eftermiddag ökande till 6-11. Under onsdagen tidvis risk för dålig sikt. Väderindex 400
sida 415-04
415 SVT Text tisdag 07 feb 2023 SJÖVÄDER 4(9) Uppdaterad tisdag kl. 21:34 Utsikter till onsdag midnatt Finska viken Sydväst 6-11. Mest god sikt. Under onsdagen tidvis dålig sikt och risk för dimma. Från sent natt mot onsdag till onsdag förmiddag lokalt något snö. Norra Östersjön Sydväst 6-11. Sent onsdag eftermiddag något ökande. Mest god sikt. Under onsdagen tidvis risk för lokalt dålig sikt och möjligen något lätt regn. Mellersta Östersjön Sydväst, ökande till 7-12. Onsdag kväll 9-13. Under onsdagen tidvis något lätt regn med siktnedsättning. Väderindex 400
sida 415-05
415 SVT Text tisdag 07 feb 2023 SJÖVÄDER 5(9) Uppdaterad tisdag kl. 21:34 Utsikter till onsdag midnatt Rigabukten Sydväst 6-11. Mest god sikt. Onsdag eftermiddag lokalt dålig sikt och något regn. Sydöstra Östersjön Väst 5-10. Onsdag morgon sydväst, något ökande. Onsdag kväll 8-13. Mest god sikt. Södra Östersjön Väst 4-9. Onsdag morgon sydväst, långsamt ökande och onsdag kväll syd eller sydväst 7-12. Mest god sikt. Väderindex 400
sida 415-06
415 SVT Text tisdag 07 feb 2023 SJÖVÄDER 6(9) Uppdaterad tisdag kl. 21:34 Utsikter till onsdag midnatt Sydvästra Östersjön Sydväst 2-6. Natt mot onsdag sydväst eller syd. Onsdag förmiddag något ökande. Onsdag kväll 6-11. God sikt. Bälten Sydväst eller syd 3-8. Onsdag eftermiddag ökande till 7-12. Mest god sikt. Öresund Sydväst 3-7. Onsdag eftermiddag syd och ökande till 6-11. Mest god sikt. Väderindex 400
sida 415-07
415 SVT Text tisdag 07 feb 2023 SJÖVÄDER 7(9) Uppdaterad tisdag kl. 21:34 Utsikter till onsdag midnatt Kattegatt Sydväst 6-10. Onsdag eftermiddag syd eller sydväst och något ökande. Mest god sikt. Från onsdag förmiddag till onsdag förmiddag lokalt regn Skagerack Sydväst 7-12. Onsdag förmiddag ökande och till kvällen 10-kuling 15. Från onsdag morgon till onsdag eftermiddag lokalt regn med måttlig eller dålig sikt Väderindex 400
sida 415-08
415 SVT Text tisdag 07 feb 2023 SJÖVÄDER 8(9) Uppdaterad tisdag kl. 21:34 Utsikter till onsdag midnatt Vänern Sydväst 6-10. Onsdag eftermiddag ökande till 8-13. Dålig sikt eller dimma. Under onsdagen även något regn. Onsdag kväll siktförbättring. Tyska bukten Sydväst 5-9. Onsdag morgon syd och något ökande. Onsdag eftermiddag ytterligare ökande till 10-kuling 15. Mest god sikt. Fiskebankarna Sydväst 6-10. Onsdag morgon sydväst eller syd och ökande, onsdag eftermiddag 11-kuling 16. Måttlig till god sikt, något regn. Väderindex 400
sida 415-09
415 SVT Text tisdag 07 feb 2023 SJÖVÄDER 9(9) Uppdaterad tisdag kl. 21:34 Utsikter till onsdag midnatt Syd Utsira Sydväst 5-9. Onsdag morgon syd, ökande och från eftermiddagen 12-kuling 17. Fram till onsdag förmiddag måttlig eller lokalt dålig sikt. Väderindex 400