Sida 401

401 SVT Text lördag 20 aug 2022
Prognos för lördag Kraftiga regn- och åskskurar drar in söderifrån. 12-22 gr, lägre i fjällen. Kraftiga regn- och åskskurar rör sig under dagen åt nord- ost, följs av uppkl- larning. 14-20 gr. Kraftiga regn- och åskskurar, rör sig österut, följs av uppklarning. 20-25 gr. Regn drar under fm bort åt nordost och följs av uppkl-