Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 139 SVT Text    Torsdag 28 maj 2020
  UTRIKES PUBLICERAD 28 MAJ      
                    
 Kina godkänner nya Hongkonglagar   
                    
 Kinas parlament röstade med      
 överväldigande majoritet igenom de  
 omdiskuterade säkerhetslagarna för  
 Hongkong, uppger Reuters.       
                    
 Lagarna, som enligt Kina syftar till 
 att stoppa separatism, omstörtande  
 verksamhet och terrorism, har väckt  
 stor oro världen över. Bl.a. har USA:s
 utrikesminister Mike Pompeo sagt att 
 USA inte längre kommer att behandla  
 Hongkong som en autonom del av Kina. 
                    
 Omröstningen har föregåtts av stora  
 protester. Endast en ledamot av    
 parlamentets närmare 2 900 ledamöter 
 röstade emot lagförslaget.      
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se