Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
                    
                  1/45 
                    
                    
                    
 55 fall i Sverige av brittiskt virus 
 Fem fall har konstaterats i Gävleborg 
        111-112         
                    
     Rekordmånga studenter     
      åkte dit för fusk      
         109          
                    
 Munskydd som dragits in säljs igen  
 Då fanns misstankar om tvångsarbete  
         108          
                    
  Sörenstam om frihetsmedaljen - 300  
                    
  Råd från Folkhälsomyndigheten 440- 
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  INRIKES PUBLICERAD 19 JANUARI    
                  2/45 
 268 nya dödsfall i covid       
                    
 268 nya dödsfall har registrerats   
 sedan i fredags. Därmed har 10 591  
 personer avlidit med covid-19 i    
 Sverige. Det framkom vid dagens    
 pressmöte med Folkhälsomyndigheten.  
                    
 2 160 patienter vårdas på sjukhusens 
 vårdavdelningar. Det är ca 300 färre 
 patienter än förra veckan. 340 perso- 
 ner intensivvårdas, två mer sen 17/1. 
                    
 Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell
 kan man se en lätt nedgång, men han  
 manar till fortsatt försiktighet.   
 9 779 nya bekräftade fall av covid-19 
 har registrerats sedan i fredags, vil-
 ket innebär 533 265 personer totalt. 
   Mer om pandemin på nästa sida   
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  INRIKES PUBLICERAD 19 JANUARI    
                  3/44 
 147 000 vaccinerade mot covid-19   
                    
 Totalt omkring 147 000 personer har  
 vaccinerats mot covid-19 i Sverige,  
 enligt Folkhälsomyndigheten.     
                    
 Siffran bygger på uppgifter från   
 regionerna till och med den 17    
 januari.               
                    
 Inrapporteringen är dock inte helt  
 fullständig från regionerna ännu.   
                    
 -Vi vill fortsätta understryka att det
 är viktigt att regionerna fortsatt  
 använder alla doser de kan så att vi 
 får ett snabbt skydd, säger Anders  
 Tegnell, statsepidemiolog vid Folk-  
 hälsomyndigheten.           
   Mer om pandemin på nästa sida   
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  INRIKES PUBLICERAD 19 JANUARI    
                  4/44 
 Apotek säljer munskydd trots misstanke
                    
 Munskydd som tillverkats i den    
 kinesiska provinsen Xinjiang och som 
 sålts i svenska apotek kan ha varit  
 tillverkade av tvångsarbetare, har SVT
 tidigare rapporterat.         
                    
 Avslöjandet ledde då till att     
 munskydden drogs in. Men nu finns de 
 återigen i handeln. Apotea och Kronans
 apotek har båda valt att sälja slut på
 det lager man redan köpt in.     
                    
 -Rätt eller fel, vi bedömde att det  
 var bättre att säkerställa tillgången 
 på munskydd och ge bort pengarna till 
 välgörenhet, säger Pär Svärdson, vd på
 Apotea.                
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  INRIKES PUBLICERAD 19 JANUARI    
                  5/44 
 Militär ambulans skjutsar sjuka    
                    
 Blekingebor som behöver akut vård och 
 misstänks ha, eller har konstaterad  
 covid-19, kan få skjuts av militär. Nu
 tar nämligen Region Blekinge hjälp  
 från försvaret när det gäller     
 ambulansverksamhet.          
                    
 Orsaken uppges vara att regionen vill 
 underlätta för ambulansverksamheten, 
 som upplevt en stor ökning av     
 coviduppdrag under den rådande    
 pandemin.               
                    
 Det blir Trängregementet i Skövde som 
 ska stå för stöttning med sjuk-    
 transporter, enligt ett pressutskick 
 från regionen.            
   Mer om pandemin på nästa sida   
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  INRIKES PUBLICERAD 19 JANUARI    
                  6/44 
 Förslag: Förläng alkoholstoppet    
                    
 Socialdepartementet vill förlänga   
 förbudet för alkoholservering på   
 krogen efter klockan 20.       
                    
 I en remiss föreslås att det tillfäl- 
 liga förbudet förlängs t.o.m. 7/2 "på 
 grund av det allvarliga smittläget". 
                    
 Nuvarande förbud skulle ha gått ut  
 på söndag. Från och med måndag    
 skulle förbudet åter ha gällt för   
 alkoholservering efter klockan 22.  
                    
 Branschorganisationen Visita tycker  
 att åtgärden är felriktad. -Det sker 
 väldigt lite smittspridning på krogar-
 na, säger Visitas vd Jonas Siljhammar.
   Mer om pandemin på nästa sida   
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  INRIKES PUBLICERAD 19 JANUARI    
                  7/44 
 55 kända fall av brittiska viruset  
                    
 Antalet kända fall av den brittiska  
 mutationen har mer än fördubblats på 
 en vecka, enligt måndagens siffror  
 från Folkhälsomyndigheten.      
                    
 Totalt finns nu 55 kända fall, jämfört
 med 25 den 12 januari. Sexton fall,  
 varav åtta nya, saknar resekoppling. 
                    
 Bara en bråkdel av alla positiva test 
 undersöks för förekomst av mutationen,
 vilket gör att det troligen finns ett 
 mörkertal. Folkhälsomyndigheten arbe- 
 tar för att utöka analyskapaciteten. 
                    
 Enligt brittiska forskare är det mute-
 rade viruset mycket mer smittsamt.  
   Mer om pandemin på nästa sida   
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  INRIKES PUBLICERAD 19 JANUARI    
                  8/45 
 55 kända fall av brittiska viruset  
                    
 Antalet kända fall av den brittiska  
 mutationen har mer än fördubblats på 
 en vecka, enligt måndagens siffror  
 från Folkhälsomyndigheten.      
                    
 Totalt finns nu 55 kända fall, jämfört
 med 25 den 12 januari. Sexton fall,  
 varav åtta nya, saknar resekoppling. 
                    
 Bara en bråkdel av alla positiva test 
 undersöks för förekomst av mutationen,
 vilket gör att det troligen finns ett 
 mörkertal. Folkhälsomyndigheten arbe- 
 tar för att utöka analyskapaciteten. 
                    
 Enligt brittiska forskare är det mute-
 rade viruset mycket mer smittsamt.  
   Mer om pandemin på nästa sida   
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  INRIKES PUBLICERAD 18 JANUARI    
                  9/41 
 Munskydd och plasthandskar spolas ner 
                    
 Plasthandskar, munskydd och des-   
 inficerande våtservetter spolas ner  
 och ställer till problem när de    
 fastnar i reningsverken.       
                    
 -Visst kan det ha dykt upp ett par  
 fulspolade gula diskhandskar någon  
 gång tidigare, men engångshandskar  
 och munskydd har vi inte sett förut, 
 säger Anders Finnson, miljöexpert   
 på Svenskt Vatten.          
                    
 Cirka 15 000 ton skräp spolas ner   
 i Sverige varje år, enligt Svenskt  
 Vatten. Skräpet kostar svenskarna   
 10 till 30 kronor per person och år. 
                    
  Råd från Folkhälsomyndigheten 440-  
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  INRIKES PUBLICERAD 18 JANUARI    
                 10/44 
 Partier vill sätta unga i fängelse  
                    
 En riksdagsmajoritet vill flytta unga 
 brottsdömda från Sis-hem till fängel- 
 ser. Det skriver DN, som gjort en   
 enkät till samtliga riksdagspartier. 
                    
 Alla partier utom S, MP och V svarade 
 att vårdansvaret för unga som begått 
 grova brott bör överföras från Sis  
 till Kriminalvården.         
                    
 "Unga som uppvisar ett grovt krimi-  
 nellt beteende kan i högre grad bemö- 
 tas med rehabiliteringsåtgärder som  
 används för kriminella än med tradi- 
 tionell vård och behandling på behand-
 lingshem", anser Centerns rättspoli- 
 tiska talesperson Helena Vilhelmsson. 
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  INRIKES PUBLICERAD 19 JANUARI    
                 11/39 
 Förtroendevalda bönder har djurförbud 
                    
 För ett drygt halvår sedan kunde   
 Uppdrag granskning berätta att en   
 handfull förtroendevalda inom LRF   
 dömts i tingsrätten eller fått före- 
 läggande från länsstyrelsen för brott 
 mot djurskyddslagen.         
                    
 Nu kan Uppdrag granskning avslöja att 
 totalt 70 förtroendevalda inom LRF har
 brutit mot djurskyddslagen. Det visar 
 en genomgång av förelägganden från  
 länsstyrelser och domar för till   
 exempel djurplågeri. Av de 70 har 17 
 dessutom fått djurförbud.       
                    
 -Det är naturligtvis inte acceptabelt,
 säger ordförande Palle Borgström.   
   LRF = Lantbrukarnas riksförbund  
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  INRIKES PUBLICERAD 18 JANUARI    
                 12/42 
 900 djur omhändertogs - två åtalas  
                    
 För två år sedan omhändertog     
 Länsstyrelsen i Skåne 900 djur vid en 
 kontroll i Eslövs kommun. Bland annat 
 omhändertogs 760 ödlor, 67 sköld-   
 paddor, 18 ormar och två krokodiler. 
                    
 Nu åtalas en man för grovt artskydds- 
 brott, brott mot djurskyddslagen,   
 smuggling och djurplågeri.      
                    
 Åklagaren menar att mannen      
 systematiskt under sju års tid har  
 handlat med skyddade djurarter.    
                    
 Ytterligare en man åtalas för     
 inblandning i vissa av brotten.    
 De åtalade männen nekar till brott.  
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  INRIKES PUBLICERAD 18 JANUARY    
                 13/45 
 Fågelinfluensa i Mönsterås kommun   
                    
 Den mycket smittsamma fågelinfluensan 
 i Sverige sprider sig. Nu har viruset 
 konstaterats utanför Skåne för första 
 gången under influensasäsongen.    
                    
 Upptäckten har gjorts på en stor   
 värphönsanläggning i Kalmar län.   
                    
 Gården i Mönsterås kommun har nu   
 spärrats av med en skyddszon på tio  
 kilometer omkring sig. Höns har börjat
 slaktas, enligt Jordbruksverket.   
                    
 Gården är den femte som drabbas denna 
 säsong. I Europa har bland annat   
 Frankrike och Nederländerna drabbats. 
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
    EKONOMI I KORTHET 19 JANUARI  
                 14/41 
                    
                    
                    
 Tokyo Nikkei index tisdag:      
 28.633,5 (+1,4 procent)        
                    
 Frankfurt DAX-index måndag:      
 13.848,4 (+0,4 procent)        
                    
 London FTSE-index måndag:       
 6.720,7 (-0,2 procent)        
                    
 New York Dow Jones index fredag:   
 30.814,3 (-0,6 procent)        
                    
 New York Nasdaq index fredag:     
 12.998,5 (-0,9 procent)        
                    
                    
                    
  Fortsättning följer automatiskt >>>> 
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  INRIKES PUBLICERAD 19 JANUARI    
                 15/44 
 Äldre genforskning underkänns     
                    
 En rad forskningsresultat om sambandet
 mellan genetik och beteende ifråga-  
 sätts nu i en ny studie.       
                    
 -De här äldre studierna, framför allt 
 från de senaste 20 åren, är i hög grad
 felaktiga och bygger på alldeles för 
 små urval av försökspersoner, säger  
 Patrick Sullivan, genetiker vid    
 Karolinska institutet.        
                    
 Totalt handlar det om mer än 400   
 studier som inte håller måttet, enligt
 genomgången Sullivan medverkat till. 
 Bland dem finns en uppmärksammad   
 studie om en "krigargen" som sägs göra
 bäraren extra aggressiv.       
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  UTRIKES PUBLICERAD 19 JANUARI    
                 16/42 
 Hela byar till karantäncenter     
                    
 Karantäncenter med plats för tusentals
 smittade byggs nu i Kina. Myndig-   
 heterna förbereder för att kunna   
 flytta hela byar för att bekämpa de  
 lokala virusutbrott som fortsätter att
 blossa upp.              
                    
 I bl.a. staden Shijiazhuang uppförs en
 karantänanläggning med plats för 4 000
 personer, skriver Reuters.      
                    
 Anläggningarna, som är utrustade med 
 badrum, wifi och luftkonditionering, 
 ska inhysa personer som t.ex. haft  
 kontakt med smittade. Oron är stor för
 att en ny smittovåg ska utlösas under 
 firandet av det stundande nyåret.   
   Mer om pandemin på nästa sida   
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  UTRIKES PUBLICERAD 19 JANUARI    
                 17/42 
 EU-förslag: Hjälp fattiga länder   
                    
 EU-länderna ska dela med sig av sina 
 vaccindoser till fattigare länder. Det
 föreslår EU-kommissionen, som vill  
 skapa en mekanism för sådan hjälp.  
                    
 -Inget land kommer att vara säkert och
 ingen ekonomi kommer helt att åter-  
 hämta sig förrän viruset är under   
 kontroll på alla kontinenter, sade  
 hälsokommissionären Stella Kyriakides 
 i EU-parlamentet på tisdagen.     
                    
 Programmet borde prioritera sjukvårds-
 personal och de mest sårbara invånarna
 på västra Balkan, i Nordafrika och  
 i fattiga delar av Afrika söder om  
 Sahara, sade hon enligt Reuters.   
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  UTRIKES PUBLICERAD 19 JANUARI    
                 18/44 
 Brittiskt dödstal skjuter i höjden  
                    
 Uppskattningsvis har tolv procent av 
 invånarna i England haft covid-19,  
 enligt den senaste antikropps-    
 statistiken.             
                    
 Ytterligare 1 610 coronasmittade har 
 avlidit i Storbritannien, det högsta 
 dödstalet som offentliggjorts under  
 ett och samma dygn sedan pandemins  
 början. I Storbritannien härjar just 
 nu en tredje våg av coronasmitta.   
                    
 Dödssiffrorna brukar ofta skjuta i  
 höjden efter helger, då färre dödsfall
 registreras centralt. Antalet ny-   
 registrerade fall av smittan var på  
 tisdagen drygt 33 300.        
   Mer om pandemin på nästa sida   
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  UTRIKES PUBLICERAD 19 JANUARI    
                 19/45 
 Hela byar till karantäncenter     
                    
 Karantäncenter med plats för tusentals
 smittade byggs nu i Kina. Myndig-   
 heterna förbereder för att kunna   
 flytta hela byar för att bekämpa de  
 lokala virusutbrott som fortsätter att
 blossa upp.              
                    
 I bl.a. staden Shijiazhuang uppförs en
 karantänanläggning med plats för 4 000
 personer, skriver Reuters.      
                    
 Anläggningarna, som är utrustade med 
 badrum, wifi och luftkonditionering, 
 ska inhysa personer som t.ex. haft  
 kontakt med smittade. Oron är stor för
 att en ny smittovåg ska utlösas under 
 firandet av det stundande nyåret.   
   Mer om pandemin på nästa sida   
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  UTRIKES PUBLICERAD 19 JANUARI    
                 20/45 
 EU-förslag: Hjälp fattiga länder   
                    
 EU-länderna ska dela med sig av sina 
 vaccindoser till fattigare länder. Det
 föreslår EU-kommissionen, som vill  
 skapa en mekanism för sådan hjälp.  
                    
 -Inget land kommer att vara säkert och
 ingen ekonomi kommer helt att åter-  
 hämta sig förrän viruset är under   
 kontroll på alla kontinenter, sade  
 hälsokommissionären Stella Kyriakides 
 i EU-parlamentet på tisdagen.     
                    
 Programmet borde prioritera sjukvårds-
 personal och de mest sårbara invånarna
 på västra Balkan, i Nordafrika och  
 i fattiga delar av Afrika söder om  
 Sahara, sade hon enligt Reuters.   
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  UTRIKES PUBLICERAD 18 JANUARI    
                 21/45 
 Colombias försvarsminister covid-sjuk 
                    
 Colombias försvarsminister Carlos   
 Holmes Trujillo intensivvårdas på   
 sjukhus efter att ha insjuknat i   
 covid-19, uppger landets regering   
 i ett uttalande.           
                    
 Enligt en presstalesperson vårdas   
 försvarsministern för covid-19 i   
 kombination med lunginflammation.   
 Ministern testade positivt för smittan
 under förra veckan, en dag efter   
 utrikesminister Claudia Blum.     
                    
 Över 1,9 miljoner fall av smittan har 
 hittills bekräftats i landet och mer 
 än 48 000 människor har mist livet  
 i en befolkning på över 50 miljoner. 
   Mer om pandemin på nästa sida   
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  UTRIKES PUBLICERAD 18 JANUARI    
                 22/45 
 Utegångsförbud dygnet runt i Libanon 
                    
 Restriktionerna lättades under jul-  
 och nyårshelgerna med hopp om att få 
 fart på den krisande ekonomin men   
 smittan ökade.            
                    
 Nu går Libanon igenom den hårdaste  
 nedstängningen sedan coronapandemin  
 började. För att minska trycket på  
 sjukvården, råder nu utegångsförbud  
 24 timmar om dygnet i elva dagar.   
                    
 Libanon har på senare tid drabbats av 
 tre kriser, en ekonomisk, coronakrisen
 och explosionen i Beiruts hamn. Halva 
 Libanons befolkning räknas som fattig 
 och många har inte råd att hamstra mat
 för elva dagar.            
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  UTRIKES PUBLICERAD 19 JANUARI    
                 23/45 
 90 döda efter skalvet i Indonesien  
                    
 Dödstalet fortsätter att stiga på den 
 indonesiska ön Sulawesi efter     
 jordskalvet i fredags. Minst 90    
 personer har omkommit och tusentals  
 människor har tvingats lämna sina hem.
                    
 President Joko Widodo lovade vid ett 
 besök i Mamuju på tisdagen att reger- 
 ingen kommer att se till att förstörda
 och kollapsade byggnader återställs  
 efter jordbävningen.         
                    
 Sökandet efter överlevande i rasmass- 
 orna fortsätter. Räddningstjänsten har
 evakuerat nästan 10 000 människor från
 Mamuju och den närliggande staden   
 Majene.                
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  UTRIKES PUBLICERAD 19 JANUARI    
                 24/44 
 Biden vill förenkla för papperslös  
                    
 Demokraten Joe Biden kommer att inleda
 sitt presidentskap med att försöka  
 reformera USA:s invandringslagar,   
 rapporterar The Washington Post.   
                    
 Enligt tidningen ska han redan på   
 onsdag skicka nya lagförslag till   
 kongressen, som bl.a. innebär att   
 papperslösa kan söka medborgarskap  
 om de uppfyller vissa kriterier    
 efter åtta år i landet.        
                    
 För att förhindra en anstormning vid 
 USA:s gränser kommer reglerna bara att
 gälla för dem som redan befann sig i 
 USA den 1 januari i år. Man ska även 
 se över orsakerna till invandringen. 
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  UTRIKES PUBLICERAD 19 JANUARI    
                 25/46 
 Två män ur nationalgardet stoppas   
                    
 Amerikanska myndigheter har genomfört 
 extra bakgrundskontroller inför den  
 näste presidenten Joe Bidens     
 installations ceremoni på onsdag.   
                    
 Under tisdagen meddelades det att två 
 medlemmar ur det amerikanska national-
 gardet stoppas från ceremonin. Enligt 
 AP ska männen ha kopplingar till   
 milisgrupper på yttersta högerkanten. 
                    
 De extra försiktighetsåtgärderna   
 uppges tas eftersom flera av de Trump-
 anhängare som var med vid stormningen 
 av Capitolium den 6 januari kan ha  
 haft militära kopplingar.       
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  UTRIKES PUBLICERAD 19 JANUARI    
                 26/46 
 Biden vill förenkla för papperslös  
                    
 Demokraten Joe Biden kommer att inleda
 sitt presidentskap med att försöka  
 reformera USA:s invandringslagar,   
 rapporterar The Washington Post.   
                    
 Enligt tidningen ska han redan på   
 onsdag skicka nya lagförslag till   
 kongressen, som bl.a. innebär att   
 papperslösa kan söka medborgarskap  
 om de uppfyller vissa kriterier    
 efter åtta år i landet.        
                    
 För att förhindra en anstormning vid 
 USA:s gränser kommer reglerna bara att
 gälla för dem som redan befann sig i 
 USA den 1 januari i år. Man ska även 
 se över orsakerna till invandringen. 
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
              1,2 milj/dag 
                 27/44 
                    
                    
  * = efter kl 18  Resultatbörsen 330 
                    
 Annika Sörenstam bryter tystnaden..303
                    
 Fridolina Rolfö lämnar Wolfsburg...304
                    
* Elias Pettersson tvingas böta......305
 Messi stängs av efter högerkroken..306
                    
 Sveriges VM-läkare isolerad........307
 Lindskog förstärker truppen........308
                    
 Junior vann NM i Johaugs frånvaro..309
 Mild tillbaka i Blåvitt............310
                    
 Väljer skid-VM före barnets födsel 311
                    
  Målservice 376- * Fler rubriker 301 
   Sport i SVT närmaste tiden 399  
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
              1,2 milj/dag 
                 28/45 
                    
                    
  * = efter kl 18  Resultatbörsen 330 
                    
 Annika Sörenstam bryter tystnaden..303
                    
 Fridolina Rolfö lämnar Wolfsburg...304
                    
* Elias Pettersson tvingas böta......305
 Messi stängs av efter högerkroken..306
                    
 Sveriges VM-läkare isolerad........307
 Lindskog förstärker truppen........308
                    
 Junior vann NM i Johaugs frånvaro..309
 Mild tillbaka i Blåvitt............310
                    
 Väljer skid-VM före barnets födsel 311
                    
  Målservice 376- * Fler rubriker 301 
   Sport i SVT närmaste tiden 399  
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  GOLF:Sörenstam        19 jan 
                 29/45 
  Annika Sörenstam bryter tystnaden  
                    
 Annika Sörenstam, 50, kritiserades hårt
 efter att ha tagit emot frihetsmedaljen
 från Donald Trump.           
 Nu uttalar sig golflegendaren om    
 situationen för första gången.     
                    
 - Jag delar sorgen och rädslan som alla
 känner efter det som hände vid     
 Capitolium. Det var en mörk dag i USA:s
 historia, säger hon till NBC.     
                    
 Sörenstam blev rejält kritiserad för  
 att hon valde att åka till Vita Huset 
 och ta emot medaljen.         
                    
 - Jag är inte den som blickar tillbaka 
 på saker, och ångrar mig.       
     Läs mer på svt.se/sport    
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  FOTBOLL:Wolfsburg       19 jan 
                 30/45 
  Fridolina Rolfö lämnar Wolfsburg   
                    
 Fridolina Rolfö, 27, har bara några  
 månader kvar i Wolfsburg.       
 Anfallaren har sagt nej till att    
 förlänga avtalet med klubben.     
                    
 - Jag ville köpa mig själv tid att   
 tänka och klura ut vad jag vill göra, 
 säger Rolfö till SVT Sport.      
                    
 Rolfö kom till Wolfsburg från Bayern  
 München sommaren 2019.Hon skrev på ett 
 tvåårskontrakt som inte förlänger.   
                    
 - Det var en tidsbegränsning på hur  
 lång tid jag hade på att bestämma mig. 
 Jagkände att det var för tidigt så   
 därförvalde jag att tacka nej.     
     Läs mer på SVT.se/sport    
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  ISHOCKEY: NHL         19 jan 
                 31/45 
  Elias Pettersson tvingas böta    
                    
 Elias Pettersson delade ut en slashing 
 på Sean Monahan i nattens möte med   
 Calgary. Nu straffas den svenska    
 stjärnan med maxböter.         
                    
 -Jag är besviken över att svika laget 
 och låta min frustration synas. Det ska
 inte hända igen, sade Elias Pettersson 
 till nordamerikansk media efter    
 matchen.                
                    
 Han fick två minuters utvisning under 
 matchen. Men i dag fastslogs att han  
 skulle betala 33 000 kronor. Han har  
 haft en tung inledning på säsongen med 
 en poäng på fyra matcher för sitt   
 Vancouver Canucks.           
    Läs mer på svtsport.se     
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  FOTBOLL: Spanien       19 jan 
                 32/45 
  Messi stängs av efter högerkroken  
                    
 Han riktade en högerkrok mot Aster   
 Villalibres.              
 Det resulterade i första röda kortet  
 någonsin i Barcelona.         
 Lionel Messi stängs av två matcher.  
                    
 Argentinaren fick syna det röda kortet 
 mot Athletic Bilbao i spanska     
 supercupen efter att ha riktat en   
 högerkrok mot Aster Villalibres huvud. 
 Efter VAR-granskning fick Messi lämna 
 planen.                
                    
 Nu har domen kommit och 33-åringen   
 stängs av i två matcher, enligt Marca. 
                    
                    
     336 * Sport i SVT 399     
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  HANDBOLL: VM         19 jan 
                 33/45 
    Sveriges VM-läkare isolerad   
                    
 Landslagets VM-läkare Daniel Jerrhag  
 har isolerats efter att ha lämnat ett 
 positivt covid-19-test i Kairo. Men  
 enligt Jerrhag rör det sig om döda   
 virusrester som har gett utslag.    
                    
 "Jag känner ingen som helst oro för  
 varken min egen eller lagets del då jag
 hade covid-19 i mellandagarna. Det som 
 gett utslag nu är ingenting annat än  
 döda virusrester och jag mår helt bra",
 säger han i ett uttalande.       
                    
 Jerrhag måste testas negativt två   
 gånger innan han får återvända till  
 laget. Sverige möter Belarus i första 
 matchen i mellanrundan i morgon.    
     Läs mer på svt.se/sport    
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  HANDBOLL: VM         19 jan 
                 34/45 
   Lindskog förstärker Sverige i VM  
                    
 Sverige får förstärkning inför     
 mellanrundan. Mittsexan Anton Lindskog 
 har testats negativt för covid-19 och 
 ska nu ansluta till VM-laget i Egypten.
                    
 "Går allt som det ska kommer han ner i 
 natt", uppger pressansvarige Daniel  
 Vandor.                
                    
 27-årige Lindskog testades positivt för
 två veckor sedan och har sedan dess  
 varit kvar i föräldrahemmet i     
 Kristianstad.             
                    
 Han är viktig inte minst i det svenska 
 mittförsvaret. Sverige möter Belarus i 
 första matchen i mellanrundan i morgon.
     Läs mer på svt.se/sport    
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  HANDBOLL: VM         19 jan 
                 35/46 
   Lindskog förstärker Sverige i VM  
                    
 Sverige får förstärkning inför     
 mellanrundan. Mittsexan Anton Lindskog 
 har testats negativt för covid-19 och 
 ska nu ansluta till VM-laget i Egypten.
                    
 "Går allt som det ska kommer han ner i 
 natt", uppger pressansvarige Daniel  
 Vandor.                
                    
 27-årige Lindskog testades positivt för
 två veckor sedan och har sedan dess  
 varit kvar i föräldrahemmet i     
 Kristianstad.             
                    
 Han är viktig inte minst i det svenska 
 mittförsvaret. Sverige möter Belarus i 
 första matchen i mellanrundan i morgon.
     Läs mer på svt.se/sport    
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  IDROTTSGALAN: Hederspris   18 jan 
                 36/41 
   Hederspris till Mats Wilander   
                    
 Svenska Idrottsakademins hederspris  
 gick i år till Mats Wilander.     
 56-åringen vann under sin framgångsrika
 tennis- karriär inte mindre än sju   
 grand slam- titlar, och tre Davis Cup. 
                    
 Dessutom var Wilander, vann Franska  
 öppna blott 17 år gammal, rankad etta i
 världen under hela 20 veckor.     
                    
 -En fantastisk ära. Jag vill tacka alla
 som haft något att göra med min    
 idrottskarriär, sade han i ett tacktal.
                    
 Wilanders främsta år var 1988, då han 
 vann tre av fyra grand slam-titlar. Den
 enda han inte vann var Wimbledon.   
   Världsranking tennis 531-532   
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  IDROTTSGALAN: Årets nykomling 18 jan 
                 37/41 
  Kulusevski galans förste pristagare 
                    
 Det speciella idrottsåret 2020     
 sammanfattas med en speciell version av
 Idrottsgalan. Först ut att prisas var 
 Dejan Kulusevski, som årets nykomling. 
                    
 -Jag är väldigt stolt över att få ta  
 emot det här priset, det är något som 
 man jobbat för hela karriären, sade  
 Kulusevski i en inspelad hälsning från 
 Italien, efter att han fått priset.  
                    
 Sveriges nya fotbollsstjärna slog   
 igenom som utlånad till italienska   
 Parma i Serie A, och 20-åringen    
 imponerade och köptes av storklubben  
 Juventus och han har även cementerat  
 sin plats i det svenska landslaget.  
    368 * Mer på svtsport.se     
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  ISHOCKEY: NHL         19 jan 
                 38/44 
   Islossning för Buffalo: "Skönt"  
                    
 Två raka förluster. Då studsade Buffalo
 tillbaka och körde över Philadelphia  
 med 6-1.                
                    
 Victor Olofsson tryckte in       
 slutresultatet i powerplay i slutet av 
 tredje perioden, hans tredje poäng på 
 lika många matcher. Svensken tog emot 
 en crosspassning från Taylor Hall och 
 skickade upp pucken i vänster kryss.  
                    
 -Det blev lite islossning och det var 
 väldigt skönt, säger Victor Olofsson  
 till Sportbladet.           
                    
 Buffalo kom från dubbla förluster mot 
 Washington.              
     Läs mer på svt.se/sport    
 188 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  FOTBOLL: Allsvenskan     19 jan 
                 39/44 
   IFK Norrköpings ordförande petas  
                    
 Peter Hunt kommer inte att föreslås som
 ordförande för IFK Norrköping inför det
 kommande årsmötet, uppger han för   
 Norrköpings Tidningar.         
                    
 Hunt skriver i ett sms till tidningen 
 att han fått beskedet att han inte   
 föreslås till omval. Något mer vill han
 inte säga i frågan. "Nej, tack!",   
 svarar han.              
                    
 Peter Hunt har suttit som ordförande i 
 tolv år. Hans ledarstil har dock inte 
 uppskattats av alla. Ett flertal ledare
 har valt att sluta i klubben och    
 supportergrupper har engagerat sig i  
 att få bort honom,           
     Läs mer på svt.se/sport    
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se