Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 310 SVT Text     Fredag 15 jan 2021
  IDROTT: Förbundskonflikt   15 jan 
                    
   Ishockeyförbundet sågar RF    
                    
 I maj hålls Riksidrottsmötet där RF:s 
 förbund samlas för att fatta beslut i 
 olika frågor. Till mötet har ishockey- 
 förbundet, och tio andra skrivit en  
 motion där de vill att stämman slår  
 fast hur mycket av det statliga stödet 
 som ska gå direkt till idrottsrörelsen.
                    
 Hockeyförbundets ordförande Anders   
 Larsson är kritisk till hur RF har   
 utvecklats och prioriterat på sistone. 
                    
 "Sammanlagt finns nu 800 anställda i  
 RF/SISU-överbyggnaden som i allt större
 utsträckning utför "beställningsupp-  
 -drag" från staten istället för att  
 värna oss medlemmar", skriver Larsson. 
     Läs mer på SVT.se/sport    
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Åsa Edlund Jönsson | svtsport@svt.se