Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 425 SVT Text    Torsdag 18 apr 2019
  Dalarna         18/04 14:15 
 1/2      Idre Fjäll  Stöten   
              i Sälen   
 Temperatur  -1      1      
 Väder/Vind  Klart/Lugnt Klart/Svag 
 Snö i terräng 75/-     50/-    
 Snö nedfarter 70      40     
 Nedfarter Ö/S 39/1     48/-2    
 Liftar Ö/S  23/1     21/-2    
 Snowb/Längdsp Ö/86 km   Ö/27 km   
 Information  0253-40000  0280-75000 
                    
        SkiStar   Kläppen   
        Sälen    Ski Resort 
 Temperatur  6      -1     
 Väder/Vind  Klart/Svag  Klart/Svag 
 Snö i terräng 63/-     20/-    
 Snö nedfarter 100     80     
 Nedfarter Ö/S 100/0    36/1    
 Liftar Ö/S  89/1     21/0    
 Snowb/Längdsp Ö/70 km   Ö/39 km   
 Information  0771-840000 0280-96200 
  Automatisk forts >>>   Index 420  
 425 SVT Text    Torsdag 18 apr 2019
  Dalarna         18/04 14:15 
 2/2      Orsa     Bjursås   
        Grönklitt  Skicenter  
 Temperatur  3      End helgöpp 
 Väder/Vind  Klart/Lugnt -      
 Snö i terräng 40/-     -/-     
 Snö nedfarter 110     -/-     
 Nedfarter Ö/S 22/0     -      
 Liftar Ö/S  16/0     -/-     
 Snowb/Längdsp Ö/120 km   -/-     
 Information  0250-46212  -      
                    
        Romme Alpin Säfsen   
                    
 Temperatur  Stängt f säs Stängt f säs
 Väder/Vind  -      -      
 Snö i terräng -/-     -/-     
 Snö nedfarter -/-     -/-     
 Nedfarter Ö/S -      -      
 Liftar Ö/S  -/-     -/-     
 Snowb/Längdsp -/-     -/-     
 Information  -      -      
  Automatisk forts >>>   Index 420  
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se