Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 425 SVT Text    Torsdag 13 dec 2018
  Dalarna         12/12 14:15 
 1/2      Idre Fjäll  Stöten   
              i Sälen   
 Temperatur  -8      Stängt f säs
 Väder/Vind  Klart/Mått  -      
 Snö i terräng 35/-     -/-     
 Snö nedfarter 70      -/-     
 Nedfarter Ö/S 7/33     -      
 Liftar Ö/S  4/22     -/-     
 Snowb/Längdsp S/30 km   -/-     
 Information  0253-41000(. -      
                    
        SkiStar   Kläppen   
        Sälen    Ski Resort 
 Temperatur  -6      Stängt f säs
 Väder/Vind  Hkl/Lugnt  -      
 Snö i terräng 38/-     -/-     
 Snö nedfarter 50      -/-     
 Nedfarter Ö/S 20/80    -      
 Liftar Ö/S  24/66    -/-     
 Snowb/Längdsp S/0 km    -/-     
 Information  0771-840000 -      
  Automatisk forts >>>   Index 420  
 425 SVT Text    Torsdag 13 dec 2018
  Dalarna         12/12 14:15 
 2/2      Orsa     Bjursås   
        Grönklitt  Skicenter  
 Temperatur  -8      Stängt f säs
 Väder/Vind  Klart/Lugnt -      
 Snö i terräng 0/-     -/-     
 Snö nedfarter 0      -/-     
 Nedfarter Ö/S 0/23     -      
 Liftar Ö/S  0/16     -/-     
 Snowb/Längdsp S/3 km    -/-     
 Information  0250-46212  -      
                    
        Romme Alpin Säfsen   
                    
 Temperatur  Öppnar v 51 Stängt f säs
 Väder/Vind  -      -      
 Snö i terräng -/-     -/-     
 Snö nedfarter -/-     -/-     
 Nedfarter Ö/S -      -      
 Liftar Ö/S  -/-     -/-     
 Snowb/Längdsp -/-     -/-     
 Information  -      -      
  Automatisk forts >>>   Index 420  
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se