Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 440 SVT Text     Tisdag 26 jan 2021
  BAKGRUND PUBLICERAD 14 DECEMBER   
                    
 Folkhälsomyndighetens nationella råd 
                    
 Personligt ansvar:          
                    
 * Du är skyldig att vidta       
 försiktighetsåtgärder för att skydda 
 dig själv och andra mot spridning av 
 covid-19               
                    
 * Du ska själv tänka igenom hur du kan
 undvika att bli smittad och hur du kan
 undvika att smitta andra       
                    
 * Du ska visa hänsyn till dina    
 medmänniskor, vilket är särskilt   
 viktigt i förhållande till personer  
 i riskgrupper             
                    
                    
    Fortsättning på nästa sida   
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Åsa Edlund Jönsson | svtsport@svt.se