Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 106 SVT Text     Onsdag 27 maj 2020
  INRIKES PUBLICERAD 26 MAJ      
                    
 Restriktioner för äldre kvarstår   
                    
 Det blir ingen ändring för de "yngre 
 äldre" utan restriktionerna för alla 
 personer över 70 år ligger fast.   
                    
 -Håller vi fast vi 70 år så tror vi  
 att vi gör den största nyttan för   
 människor som följer våra råd och   
 anvisningar, säger Johan Carlson,   
 Folkhälsomyndighetens generaldirektör.
                    
 Däremot kan personer över 70 år träffa
 andra personer utomhus, så länge   
 säkerhetsavstånden hålls.       
                    
 -Det går därför att träffa barn och  
 barnbarn och spela boll, om man har  
 rimligt avstånd, säger Carlson.    
   Mer om pandemin på nästa sida   
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se