Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 106 SVT Text     Tisdag 19 jan 2021
  INRIKES PUBLICERAD 19 JANUARI    
                    
 268 nya dödsfall i covid       
                    
 268 nya dödsfall har registrerats   
 sedan i fredags. Därmed har 10 591  
 personer avlidit med covid-19 i    
 Sverige. Det framkom vid dagens    
 pressmöte med Folkhälsomyndigheten.  
                    
 2 160 patienter vårdas på sjukhusens 
 vårdavdelningar. Det är ca 300 färre 
 patienter än förra veckan. 340 perso- 
 ner intensivvårdas, två mer sen 17/1. 
                    
 Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell
 kan man se en lätt nedgång, men han  
 manar till fortsatt försiktighet.   
 9 779 nya bekräftade fall av covid-19 
 har registrerats sedan i fredags, vil-
 ket innebär 533 265 personer totalt. 
   Mer om pandemin på nästa sida   
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se