Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 106 SVT Text    Torsdag 13 aug 2020
  INRIKES PUBLICERAD 13 AUGUSTI    
                    
 Två nya dödsfall - 5 774 totalt    
                    
 Fyra nya dödsfall med bekräftad covid-
 19 i Sverige har rapporterats senaste 
 dygnet, enligt Folkhälsomyndighetens 
 senaste uppdatering.         
                    
 Det totala dödstalet med bekräftad  
 sjukdom är därmed 5 774.       
                    
 Antalet personer som bekräftats    
 smittade av covid-19 i Sverige är nu 
 83 455. Det är 329 nya bekräftade fall
 sedan i tisdags.           
                    
 2 533 personer med covid-19 vårdas  
 eller har vårdats på iva.       
                    
                    
   Mer om pandemin på nästa sida   
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se