Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 108 SVT Text     Fredag 23 okt 2020
  INRIKES PUBLICERAD 22 OKTOBER    
                    
 Publiktaket höjs till 300 personer  
                    
 Regeringen har beslutat om en lättnad 
 i förbudet för allmänna sammankomster 
 och offentliga tillställningar. Det  
 nya maxtaket är 300 personer, och inte
 500 som det har varit tal om tidigare.
                    
 De nya reglerna börjar gälla fr.o.m. 
 1 november och berör bl.a. sportevene-
 mang, teatrar, konserter, biografer  
 och religiösa tillställningar.    
                    
 -Minst en meters avstånd till varandra
 och det ska skapas förutsättningar att
 hålla det avståndet under arrangemang-
 et. Två personer i samma sällskap får 
 sitta tillsammans, säger kultur- och 
 idrottsminister Amanda Lind (MP).   
   Mer om pandemin på nästa sida   
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se