Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 108 SVT Text     Tisdag 24 apr 2018
  INRIKES PUBLICERAD 24 APRIL     
                    
 Lööf: Asylsökande ska ej straffas   
                    
 Juristerna i Lagrådet och remiss-   
 instanser har sågat lagförslaget om  
 att ge ensamkommande en ny chans.   
 Annie Lööf håller med i kritiken.   
                    
 -Det är ett riktigt dåligt utformat  
 förslag, illa framtaget. Vi hade velat
 gå en annan väg än via gymnasielagen 
 och använt särskilt ömmande skäl, men 
 nu fick vi ta ställning till detta.  
                    
 Hon menar att många unga redan har  
 rotat sig i det svenska samhället och 
 lärt sig svenska. -De unga asylsökande
 som hamnat i kläm genom förhastade  
 tillfälliga lagstiftningar och långa 
 handläggningstider ska inte straffas. 
  Fakta: Regeringens förslag 161-163 
 108 SVT Text     Tisdag 24 apr 2018
  INRIKES PUBLICERAD 24 APRIL     
                    
 "C naivt och populistiskt parti"   
                    
 Representanter för Sverigedemokraterna
 och Liberalerna har under dagen riktat
 kritik mot C:s ja till förslaget.   
                    
 -C är ett naivt och populistiskt parti
 som låter känslor gå före lag och   
 rätt. Det här är anmärkningsvärt säger
 Paula Bieler, migrationspolitisk   
 talesperson för Sverigedemokraterna. 
                    
 L:s riksdagsledamot Fredrik Malm: L  
 värnar asylrätten och står bakom ett 
 regelverk som är rättssäkert och rätt-
 vist, och där skyddsbehov står i cen- 
 trum. Vi beklagar att det nu tycks  
 finnas majoritet i riksdagen för en  
 ordning som går tvärs mot detta.   
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se