Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 108 SVT Text     Onsdag 20 jun 2018
  INRIKES PUBLICERAD 20 JUNI     
                    
 Storstadsbor litar mest på högskolor 
                    
 Förtroendet för den högre utbildningen
 i Sverige är högt och stigande, enligt
 resultat från SOM-undersökningen 2017.
                    
 Av 3 400 tillfrågade svarar 61 procent
 att de hyser mycket stort eller ganska
 stort förtroende för högskolor och  
 universitet - den största andelen   
 sedan frågan började ställas 1997 och 
 fem procentenheter högre än 2016.   
                    
 Det finns emellertid stora regionala 
 skillnader. Högst förtroende för   
 universitet och högskolor har boende 
 i storstadsregionerna Stockholm,   
 Göteborg och Malmö medan förtroendet 
 är lägst bland dem på landsbygden.  
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se