Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 108 SVT Text     Söndag 23 jul 2017
  INRIKES PUBLICERAD 23 JULI     
                    
 Försvarsmakten begär information   
                    
 Efter att Försvarsmakten i fredags  
 bekräftade att information från det  
 militära fordonsregistret finns hos  
 Transportstyrelsen gör man nu en   
 formell hemställan till myndigheten. 
                    
 Informationen ska gälla "personupp-  
 gifter, fordonsuppgifter och uppgifter
 som rör totalförsvars- och beredskaps-
 planering som är kopplade till För-  
 svarsmakten och som Transportstyrelsen
 kan ha i sina system."        
                    
 Begäran kommer trots att Transport-  
 styrelsen på fredagen klargjort att  
 man inte har någonting med militärens 
 fordonsregistret att göra.      
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se