Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 120 SVT Text     Tisdag 24 apr 2018
  INRIKES PUBLICERAD 24 APRIL     
                    
 Strömma film legalt mindre viktigt  
                    
 Endast var sjunde tonåring som ström- 
 mar film tycker att det är viktigt att
 webbplatsen är laglig. Det visar en  
 studie från Patent- och registrerings-
 verket (PRV) samt Medierådet.     
                    
 Respekten för upphovsrättsskyddat   
 material måste stärkas genom mer   
 information i skolor och samhället  
 i stort, menar PRV.          
                    
 I undersökningen tillfrågades 1 000  
 personer mellan 12-16 om sin inställ- 
 ning till upphovsrätt. Resultatet   
 visar att fler unga uppger att man  
 ibland strömmar olagligt än de som  
 påstår att man aldrig gör det.    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se