Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 130 SVT Text     Lördag 27 feb 2021
  UTRIKES PUBLICERAD 27 FEBRUARI   
                    
 FHI: Mutationen tar över i Norge   
                    
 Det är bara en tidsfråga innan den  
 brittiska virusvarianten kommer att  
 dominera i hela Norge, enligt Folke- 
 helseinstituttets (FHI) generaldirekt-
 ör Camilla Stoltenberg.        
                    
 -Det kommer att ske. Det har redan  
 skett i många andra länder, säger hon.
                    
 FHI:s analyser visar att den virusvar-
 iant som först upptäcktes i Storbrit- 
 annien troligen står för 50-70 procent
 av smittan i Oslo.          
                    
 Mutationen är mer smittsam och svårare
 att hantera, men går att få kontroll 
 över om man agerar snabbt, enligt FHI.
   Mer om pandemin på nästa sida   
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se