Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 132 SVT Text     Måndag 27 jan 2020
  UTRIKES PUBLICERAD 27 JANUARI    
                    
 Elbilar toppar dansk skadestatistik  
                    
 Elbilar, och i synnerhet Tesla, är  
 inblandade i fler olyckor än andra  
 bilar. Det visar skaderapporter från 
 danska försäkringsbolag i en rundring-
 ning gjord av tidningen Politiken.  
                    
 Försäkringsbolaget Topdanmark uppger 
 att elbilar är involverade i 20 proc- 
 ent fler tillbud än andra biltyper.  
 För Tesla är andelen 50 procent.   
 Snabbare acceleration som överraskar 
 föraren pekas ut som en orsak.    
                    
 I Norge, där det finns flest elbilar, 
 drabbas hälften av alla nya elbilar  
 av skada under första året. För andra 
 bilägare är andelen 25-30 procent.  
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se