Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 221 SVT Text    Torsdag 12 dec 2019
 Källa: SIX      191212    1(4)
  RÄTTER: ABIG-WIL     SLUTKURSER
 + -  KÖP SÄLJ NAMN SENAST    ANTAL
                    
   0.02 0.02 ABIGto1 0.02    1610
   0.03 0.04 ABIGto2 0.04   844414
   0.13 0.17 ADDVto 1        
      11.5 ADVTbt         
 0.11    0.01 ADVTtr      353924
 0.05 0.5  0.6 ANOTto 18 0.5   7574
         ARISEkv1 132    7236
 0.05 1.3 1.35 AROCbta 1.3    10186
         ASTGbtb        
         AZELIObta       
 0.1 0.22 0.25 AZELIOtr 0.25  1240604
    5.8    BOTXbtu 5.68     10
 0.05 4.02 4.19 BRIGto3 4.1    5797
   4.35 4.36 BRIGto4 4.35    9187
 0.26 4.36 4.38 BRIGto5 4.36    1684
 0.01 0.02 0.03 CHROto2 0.03    5500
 0.03 3.26 3.48 CIto 1 b 3.48   5876
   0.73   1obCMHbtu 0.73    1050
 221 SVT Text    Torsdag 12 dec 2019
 Källa: SIX      191212    1(4)
  RÄTTER: ABIG-WIL     SLUTKURSER
 + -  KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
                    
   0.02 0.02 ABIGto1 0.02 0.02 0.02
   0.03 0.04 ABIGto2 0.04 0.04 0.03
   0.13 0.17 ADDVto 1        
      11.5 ADVTbt         
 0.11    0.01 ADVTtr    0.3   
 0.05 0.5  0.6 ANOTto 18 0.5 0.5 0.45
         ARISEkv1 132 132  132
 0.05 1.3 1.35 AROCbta 1.3  1.3 1.27
         ASTGbtb        
         AZELIObta       
 0.1 0.22 0.25 AZELIOtr 0.25 0.4 0.15
    5.8    BOTXbtu 5.68 5.68 5.68
 0.05 4.02 4.19 BRIGto3 4.1  4.2 3.75
   4.35 4.36 BRIGto4 4.35 4.6 4.15
 0.26 4.36 4.38 BRIGto5 4.36 4.4 4.11
 0.01 0.02 0.03 CHROto2 0.03 0.03 0.03
 0.03 3.26 3.48 CIto 1 b 3.48 3.5 3.31
   0.73   1obCMHbtu 0.73 0.73 0.65
 221 SVT Text    Torsdag 12 dec 2019
 Källa: SIX      191212    2(4)
  RÄTTER: ABIG-WIL     SLUTKURSER
 + -  KÖP SÄLJ NAMN SENAST    ANTAL
                    
   0.06  0.2obCMHto3        
   45.5    DIVIkv1b        
   0.02 0.03 ENERSto 1       
 0.01 0.06 0.07 ENERSto 2 0.07  195294
         ENROkv 1        
 0.09 2.21  2.3 EOIDbtu 2.29   95989
      0.06 EOIDto2       57
   0.06  0.1 EOIDto3 0.06    514
 0.05 0.24  0.3 EOIDto4 0.24   20731
 0.05 0.22 0.33 EPISto 4b 0.35   128
   0.03 0.08 FBMto1b        
 0.15 9.52 10.25 FERROto 110.25   4020
 0.14 0.88 0.95 GABAto3 0.92   36914
         GATEbt         
         GATEtr     3485252
      0.01obGOLDBto2       
 0.05 0.9 0.92 HDWbta b 0.92   70606
 0.01 0.07 0.12 HDWto 2 b 0.12   1542
 221 SVT Text    Torsdag 12 dec 2019
 Källa: SIX      191212    2(4)
  RÄTTER: ABIG-WIL     SLUTKURSER
 + -  KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
                    
   0.06  0.2obCMHto3        
   45.5    DIVIkv1b        
   0.02 0.03 ENERSto 1       
 0.01 0.06 0.07 ENERSto 2 0.07 0.070.05
         ENROkv 1        
 0.09 2.21  2.3 EOIDbtu 2.29 2.3 2.25
      0.06 EOIDto2        
   0.06  0.1 EOIDto3 0.06 0.06 0.06
 0.05 0.24  0.3 EOIDto4 0.24 0.3  0.2
 0.05 0.22 0.33 EPISto 4b 0.35 0.350.35
   0.03 0.08 FBMto1b        
 0.15 9.52 10.25 FERROto 110.25 10.49.5
 0.14 0.88 0.95 GABAto3 0.92 1.1 0.88
         GATEbt         
         GATEtr         
      0.01obGOLDBto2       
 0.05 0.9 0.92 HDWbta b 0.920.92 0.87
 0.01 0.07 0.12 HDWto 2 b 0.12 0.120.07
 221 SVT Text    Torsdag 12 dec 2019
 Källa: SIX      191212    3(4)
  RÄTTER: ABIG-WIL     SLUTKURSER
 + -  KÖP SÄLJ NAMN SENAST    ANTAL
                    
 0.3 6.54  6.7 HELIObta 6.7   21047
 0.13 1.24 1.49 INZILEto1 1.22   2974
    3.7  4.1 IVISYSbta       
 0.05 9.9 10.2 IZAFEbtu b 9.9   3426
         KDEVkv1        
 0.1 4.75  5.2 LIPIto1 5.48    500
 0.35 2.21  2.5 LUMITOto2 2.51  17235
 0.6 12.9 13.1 MAHAto 2 a 13.1  11332
   0.12    MAVbta         
   14.2    MINESTbta       
 0.01 0.21 0.21 MINESTtr 0.21  7884208
 0.03 0.69  0.7 MLTRbtu 0.7    1220
 0.01 0.05 0.07 MYFCto2 0.07    1416
 0.02  3 3.28 NIObta  3    6916
 0.11 4.15 4.19 OASMbta 4.19   740284
         OBDUbtub        
   0.01 0.01 OBDUurb 0.01  2760556
 0.31 1.49 1.68obOPbta 1.75   175895
 221 SVT Text    Torsdag 12 dec 2019
 Källa: SIX      191212    3(4)
  RÄTTER: ABIG-WIL     SLUTKURSER
 + -  KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
                    
 0.3 6.54  6.7 HELIObta 6.7 6.74  6.4
 0.13 1.24 1.49 INZILEto1 1.22 1.221.22
    3.7  4.1 IVISYSbta       
 0.05 9.9 10.2 IZAFEbtu b 9.90.5  9.9
         KDEVkv1        
 0.1 4.75  5.2 LIPIto1 5.48 5.48 5.48
 0.35 2.21  2.5 LUMITOto2 2.51 2.512.15
 0.6 12.9 13.1 MAHAto 2 a 13.1 13.1 12
   0.12    MAVbta         
   14.2    MINESTbta       
 0.01 0.21 0.21 MINESTtr 0.210.24 0.19
 0.03 0.69  0.7 MLTRbtu 0.7  0.7 0.69
 0.01 0.05 0.07 MYFCto2 0.07 0.07 0.05
 0.02  3 3.28 NIObta  3   3 2.72
 0.11 4.15 4.19 OASMbta 4.19 4.3 4.03
         OBDUbtub        
   0.01 0.01 OBDUurb 0.01 0.03   
 0.31 1.49 1.68obOPbta 1.75 1.75 1.44
 221 SVT Text    Torsdag 12 dec 2019
 Källa: SIX      191212    4(4)
  RÄTTER: ABIG-WIL     SLUTKURSER
 + -  KÖP SÄLJ NAMN SENAST    ANTAL
                    
 0.04 1.97 1.98 OVbtu 1.96   257260
   0.06 0.08 OVto 1 0.08    12850
    6.6    PAYbt         
 0.4  16 16.7 PEKAbtb 16.7    530
   7.75  8.2 QBIT-TO1 7.8   26596
 0.07 3.42  3.5 RAYTLbt 3.45   37759
 0.01 1.09 1.15 RNBSbta 1.15   48031
 0.06 5.9 5.98 SALTbta b 5.98  43176
 0.19 0.82 0.89 SALTto6 b 0.89  29590
 0.6 22.3 22.4 SBBbta b 22.4  273773
   0.65 0.73 SECIto 1        
 0.9 18.2 18.9 SENZAbta 18.1   30283
    3.5  3.6 SERTbta 3.55    2000
 0.02 0.66  0.9 SPRINTto1 0.65   1993
 0.06 3.42 3.56 SPRINTto2 3.56   6318
 12  120  139 STRLNGkv2 120   27298
   0.25 0.43 WILbt         
                    
 221 SVT Text    Torsdag 12 dec 2019
 Källa: SIX      191212    4(4)
  RÄTTER: ABIG-WIL     SLUTKURSER
 + -  KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
                    
 0.04 1.97 1.98 OVbtu 1.96 1.99  1.8
   0.06 0.08 OVto 1 0.08 0.08 0.06
    6.6    PAYbt         
 0.4  16 16.7 PEKAbtb 16.7 16.8 16.4
   7.75  8.2 QBIT-TO1 7.8 8.5 7.75
 0.07 3.42  3.5 RAYTLbt 3.45 3.5 3.39
 0.01 1.09 1.15 RNBSbta 1.15 1.15 1.08
 0.06 5.9 5.98 SALTbta b 5.98 6  5.9
 0.19 0.82 0.89 SALTto6 b 0.89 0.890.82
 0.6 22.3 22.4 SBBbta b 22.423.2 22.3
   0.65 0.73 SECIto 1        
 0.9 18.2 18.9 SENZAbta 18.119.3 18.1
    3.5  3.6 SERTbta 3.55 3.6 3.55
 0.02 0.66  0.9 SPRINTto1 0.650.9 0.65
 0.06 3.42 3.56 SPRINTto2 3.563.6 3.42
 12  120  139 STRLNGkv2 120 140  120
   0.25 0.43 WILbt         
                    
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se