Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 235 SVT Text     Måndag 16 dec 2019
 Källa: SIX     191215     1(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Aberdeen Asset Management       
 - Select EM USD  47.58  0.16  19.11
                    
 Aktie-Ansvar              
 Avkastning    115.01  0.02  0.93
                    
 Alfred Berg Kapitalforvaltning     
 Obligation NOK  119.88  0.50  0.23
 Obl Plus     1032.19 -0.13  2.31
 Penningmarkn   979.47     -0.42
                    
 AMF Fonder               
 Rtf kort     111.22 -0.01  -0.27
 Rtf lång     149.10 -0.09  1.91
 Räntef. Mix    117.95 -0.09  1.81
                    
                    
 235 SVT Text     Måndag 16 dec 2019
 Källa: SIX     191215     2(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Banque de Luxembourg          
 BondUSD   USD 1324.90 -0.09  11.63
 BondEUR   EUR 1101.71  0.08  4.19
 GlobalBond EUR  686.36  0.08  3.83
                    
 Carnegie Fonder            
 CorpBond     432.86  0.02  3.97
 Obligation    1174.03  0.01  1.41
 Likviditet A   1213.42      0.50
                    
 Catella Fondförvaltning        
 Avkast      129.94  0.02  1.31
                    
 Cicero Fonder AB            
 Avkastning A   122.20  0.01  2.76
                    
                    
 235 SVT Text     Måndag 16 dec 2019
 Källa: SIX     191215     3(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Danske Invest             
 Gl Cor Bond S   167.37      5.98
 HorisontRänta   121.11      3.10
 Sverige Ränta  1151.00 -0.15  0.73
 Sverige Ränta SI 1151.00 -0.15  0.73
 Sve Likv     1176.09      0.73
 SvKort Ränta SI 1176.09      0.73
                    
 Enter Fonder AB            
 Cross Credit   1038.77      1.96
                    
 Evli Bank               
 Cor. Bnd B    1382.26      6.24
 Statsoblig EUR  51.44  0.08  9.70
 High Yield EUR  296.87  0.08  10.53
 High Yield B   1637.75      7.38
 Likviditet Hedge 1055.33      0.97
 235 SVT Text     Måndag 16 dec 2019
 Källa: SIX     191215     4(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Evli Bank               
 ShCorpBond EUR  29.65  0.08  6.52
                    
 F&C                  
 BMGbConvBd EUR  21.09  0.08  14.94
                    
 Folksam                
 LO Obligation   139.83 -0.06  1.58
                    
 Handelsbanken Fonder          
 Företagsob.    132.45 -0.03  2.94
 LångräntaCrA1   118.57 -0.14  1.59
 Kortränta     144.56      0.24
                    
 IKC Fonder AB             
 Avkastning    121.56      3.89
                    
 235 SVT Text     Måndag 16 dec 2019
 Källa: SIX     191215     5(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Lannebo                
 Likviditet    115.77 -0.01  1.18
                    
 Länsförsäkringar            
 Global Strat. Ränta73.20      3.75
 FtgObl Norden   109.43 -0.07  2.81
 KortRtaFtg    102.53        
 Kort Räntefond  103.92 -0.02  0.05
 Lång Räntefond  164.34 -0.20  0.88
                    
 Nordea                 
 Obligation    133.26 -0.24  3.12
 Realränte     166.28 -0.10  1.07
 Swedish Bond Stars100.03 -0.02  0.11
 Stra Ränta    136.38 -0.09  3.69
                    
                    
 235 SVT Text     Måndag 16 dec 2019
 Källa: SIX     191215     6(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Pictet                 
 EUR Bds-R  EUR  562.15  0.08  11.65
 EUR Crp.BdsREUR  194.21  0.08  8.64
 Gl Em.Dbt-R USD  373.50 -0.09  18.98
 Glb Bd R U USD  189.34 -0.09  13.62
                    
 SEB Asset Management S.A.       
 Räntefond     103.14      0.99
 Green Bond     99.24      1.44
 Realrte LU     14.44 -0.24  0.56
                    
 SEB Investment Management AB      
 KoRäSEK      10.13 -0.02  0.24
 ObliFlex      10.23 -0.02  0.10
 Obl SEK      11.27      0.90
                    
                    
 235 SVT Text     Måndag 16 dec 2019
 Källa: SIX     191215     7(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Simplicity AB             
 Ftg.obl A     128.42  0.03  3.85
 Glb Corp Bnd   124.31  0.10  3.74
 Likviditet    111.71  0.01  0.99
                    
 Sjunde AP-Fonden            
 AP7 Räntefond   112.08        
                    
 Skagen                 
 Tellus A     128.88  0.18  5.63
                    
 Skandia Fonder             
 Kapitalmarknad  182.84 -0.10  1.17
 Kortränte     130.81 -0.01  0.03
 Realränte     154.09 -0.16  1.26
                    
                    
 235 SVT Text     Måndag 16 dec 2019
 Källa: SIX     191215     8(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Spiltan Fonder AB           
 Högräntefond   117.32  0.03  4.56
 RF Sverige    123.74  0.01  1.84
                    
 SPP Fonder               
 FörOblFo     112.73  0.03  3.60
 Grön Oblig.f.A  103.55 -0.03  1.90
 Penning      117.93      0.09
 Obligationsf. A  151.63 -0.12  1.88
                    
 Swedbank/Robur             
 RäntePens     13.68 -0.07  1.11
 Pennmarkf     100.88 -0.01  -0.16
                    
 Öhman Fonder              
 FRN A       110.75      2.31
 Föret.obl 2 A   119.50      1.90
 235 SVT Text     Måndag 16 dec 2019
 Källa: SIX     191215     9(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Öhman Fonder              
 Räntef. Sverige  118.65      1.15
 Real A      123.52      1.48
 Ftgsobl      120.64      2.45
 Obligation    133.63      1.15
 Penningmarkn    95.52     -0.43
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se